Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Горна Малина с вх.№ 336/29.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Горна Малина.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Горна Малина, както следва:

1.1.Освобождава като членове на СИК:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261000002

Мария Петрова Иванова

 

Член

2

261000004

Христина Иванова Йовчева

 

Член

3

261000006

Надежда Филипова Славчева

 

Член

4

261000007

Илиана Антонова  Василева

 

Член

5

261000008

Невена Николаева Семкова

 

Член

6

261000009

Венера Боянова Калева

 

Член

7

261000011

Христо Стоянов Христов

 

Член

8

261000012

Борислав Емилов Калев

 

Зам.Председател

9

261000013

Петьо Николаев Семков

 

Член

10

261000014

Надежда Николаева Славчева

 

Член

1.2. Назначава като членове на СИК:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261000002

Надежка Костадинова Илиева

 

Член

2

261000004

Наталия Борисова Трайкова

 

Член

3

261000006

Куна Катева Асенова

 

Член

4

261000007

Веселка Иванова Маринова

 

Член

5

261000008

Николай Петров Кръстев

 

Член

6

261000009

Снежанка Михайлова Николова

 

Член

7

261000011

Мартина Бранимирова Катърова

 

Член

8

261000012

Христина Иванова Йовчева

 

Зам.Председател

9

261000013

Никола Божков Баев

 

Член

10

261000014

Атанас Иванов Иванов

 

Член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения