Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
София Област, 27.08.2022

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, които да приемат от Печатницата на БНБ и на „Демакс“ АД бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, е постъпило писмо с Изх..№ НС-15-27/23.08.2022г. на Централната избирателна комисия, с  Вх.№ 50/24.08.2022год. на РИК-26, с което указват на Районните избирателни комисии, че в срок до 09 септември 2022 г. следва да вземат решение за упълномощаване на не по-малко двама от членовете на РИК, предложени от различни партии и коалиции, които да приемат бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от печатницата на БНБ и съпровождат транспортното средство, което ги превозва  до помещението за съхраняване на изборните книжа , материали и бюлетини за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. с адрес: гр.София, район „Кремиковци“, кв.Ботунец/база „Металснаб“/, зад  митница Кремиковци-печатница „Демакс ДИ ПИ АЙ“АД/.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.13 от ИК и Решение № 1266-НС от 15.08.2022г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ

РЕШИ:

 1. Упълномощава Костадин Тодоров Джигов, Соня Стефанова Гарчева, които да приемат съвместно с представителите на областния управител бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. от печатницата на БНБ и съпровождат транспортното средство, което ги превозва  до мястото на съхранение.
 2. Упълномощените представители имат право да получат приемат бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от печатницата на БНБ за Двадесет и шести изборен район и съпровождат транспортното средство, което ги превозва  до помещението за съхраняване на изборните книжа , материали и бюлетини за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. с адрес: гр.София, район „Кремиковци“, кв.Ботунец/база „Металснаб“/, зад  митница Кремиковци-печатница „Демакс ДИ ПИ АЙ“АД/, както и да подпишат приемо-предавателните протоколи.
 3. При отсъствие на някой от определените членове на РИК, определя Петър Цанков Георгиев да го замести с описаните в т.1 и т.2 правомощия.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 27.08.2022 в 16:17 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения