Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На 28.09.2022 г. в 16:10 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано към заявление № 1 в регистъра на РИК-26 от Гален Симеонов Монев, в качеството му на упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за участие в произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 89 (осемдесет и девет) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 89 (осемдесет и девет) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани 5 (пет) несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022год. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 84 (осемдесет и четири) застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложен списък: 

Име

ЕГН

Алексей Стефанов Поибренски

 

Иван Георгиев Иванов

 

Славейко Богданов Фетфаджиев

 

Димитър Борисов Вакарелски

 

Стоянка Александрова Стоянова

 

Виолета Христова Овнарова

 

Татяна Николаева Янинска

 

Еленка Йорданова Костадинова

 

Борис Георгиев Лазаров

 

Цветелина Иванова Георгиева

 

Петър Георгиев Георгиев

 

Наталия Стойкова Лазарова

 

Стоилка Йорданова Иванова

 

Кирил Василев Грънчаров

 

Емил Димитров Мавров

 

Снежанка Георгиева Ангелова

 

Мариана Първанова Хаджийска

 

Иванка Йорданова Юрдекова

 

Юлия Михова Дамова

 

Величка Георгиева Павлова

 

Николай Ангелов Колев

 

Йордан Кирилов Андреев

 

Лидия Атанасова Михайлова

 

Иван Йовчев Йочев

 

Вера Иванова Шопова

 

Георги Иванов Георгиев

 

Красимира Иванова Георгиева

 

Ирена Михайлова Милева

 

Силвия Иванова Георгиева

 

Станимир Стоянов Паунов

 

Димитър Зашев Хаджийски

 

Иво Венков Шаламанов

 

Адриян Йорданов Стоянов

 

Александър Сашов Гелов

 

Кристиян Атанасов Цветанов

 

Елиза Руменова Карабонева

 

Полина Асенова Бакрачева

 

Катя Николова Волева

 

Катя Владимирова Маркова

 

Силвия Александрова Иванова

 

Радослав Николов Василев

 

Теодор Любомиров Изов

 

Борислав Георгиев Гавадинов

 

Славейка Костова Иванова

 

Калина Георгиева Гогина

 

Петя Филипова Гълъбова

 

Златка Иванова Изова

 

Силяна Гошева Митова

 

Камелия Иванова Видинова

 

Георги Николов Аврамов

 

Петър Василев Щъркелов

 

Георги Христов Петков

 

Гена Христова Джамбазка

 

Веска Петрова Пиргова

 

Катя Димитрова Паунова

 

Христо Валентинов Стайков

 

Красимир Христов Стоименов

 

Асен Георгиев Димитров

 

Любослав Димитров Станчев

 

Георги Борисов Прасков

 

Петър Цветанов Мишков

 

Радослав Янков Попов

 

Христо Божидаров Войнов

 

Цветанка Стоилова Ярева

 

Виолета Василева Иванова

 

Лидия Димитрова Груева

 

Сашо Янков Спаийски

 

Лиляна Борисова Клисуранова

 

Симона Бориславова Върбева

 

Адриан Емилов Чучуков

 

Славейка Любомирова Стоименова

 

Ани Петрова Игнева-Машова

 

Кристияна Василева Машова

 

Елена Василева Николова-Шаламанова

 

Катя Петрова Гергинова

 

Виолета Василева Петрова

 

Гергана Борисова Ранова

 

Силвия Георгиева Маркова

 

Лиляна Христова Стойнева

 

Мая Йорданова Димитрова

 

Силвия Иванова Димитрова

 

Красимира Илиева Истилянова

 

Петя Георгиева Дикова

 

Елза Иванова Недкова

 

      2. Отказва регистрация на 5 /пет/ бр. застъпници, както следва: 

Име

ЕГН

Даниел Христов Христов

 

Емилия Емилова Попова

 

Биляна Костадинова Стамова

 

Георги Юриев Михайлов

 

Снежана Венкова Венкова

 

     3. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения