Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На 28.09.2022 г. в 14.32 ч. в Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски е постъпило заявление, входирано под № 3 в регистъра за застъпниците на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски. На 29.09.2022г. в 10.23ч. е постъпила второ заявление от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, входирано към № 3 в регистъра на застъпниците на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски . Заявленията са подписани от Борис Цветков Цветков, в качеството му на упълномощен представител от Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалицията, за регистрация на общо 45 /четиридесет/ застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 45 (четиридесет и пет) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 45 (четиридесет и пет) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022год. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 45 (четиридесет и пет) застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложен списък: 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Маргарита Иванова Петкова

 

2

Венета Ангелова Колева

 

3

Мариана Борисова Милчева

 

4

Любомир Василев Чавдаров

 

5

Иванка Данаилова Колева

 

6

Борислав Николов Колев

 

7

Теменуга Христова Лютакова

 

8

Георги Иванов Чавеов

 

9

Марийка Николова Колева

 

10

Иван Бориславов Вуков

 

11

Пламен Димитров Дойчев

 

12

Иванко Петров Пандезов

 

13

Борислав Кръстов Милчев

 

14

Таня Климентова Глигова

 

15

Венета Иванова Тодорова

 

16

Малинка Петрова Стоичкова

 

17

Костадин Методиев Атанасов

 

18

Храбър Димитров Дойчев

 

19

Милка Иванова Кацарова

 

20

Марияна Добрева Коларска

 

21

Анелия Димитрова Джавезова

 

22

Елица Йорданова Чадарова

 

23

Борислав Добрев Добрев

 

24

Димитър Борисов Петков

 

25

Стоян Димитров Ноков

 

26

Ивайло Тихомиров Хаджийски

 

27

Калоян Владимиров Сайменов

 

28

Христо Петров Вуков

 

29

Марио Христов Методиев

 

30

Теменужка Асенова Методиева

 

31

Цеца Василева Георгиева

 

32

Силвия Стефанова Станева

 

33

Снежана Василева Нинова

 

34

Георги Колев Манчев

 

35

Николай Георгиев Неев

 

36

Надежда Николова Николова       

 

37

Катя Николова Велева   

 

38

Лидия Иванова Василева

 

39

Пепа Маркова Тодорова  

 

40

Катя Михова Иванова      

 

41

Славко Батюв Иванов     

 

42

Григор Иванов Григоров   

 

43

Марин Георгиев Петров

 

44

Станю  Маринов Станев

 

45

Елена Ангелова Иванова

 

     2. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения