Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП „ВМРО БНД“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък № 1, с упълномощени представители на ПП „ВМРО БНД“  заведени с вх. № 310/28.09.2022г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. Списъкът е подписан от Богомил Емилов Бранков – упълномощен от   представляващите ПП „ВМРО БНД“ Ангел Чавдаров Джамбазки и Юлиан Кръстев Ангелов.

След извършена проверка са констатирани 2 /две/ несъответствия, съгласно Решение №1332- НС/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 1 със 120 /сто двадесет/ упълномощени представители на  ПП „ВМРО БНД“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Йордан Димитров Йорданов

 

1/26.09.2022г.

2

Елиас Георгиев Георгиев

 

2/26.09.2022г.

3

Бойка Петрова Младенова

 

3/26.09.2022г.

4

Петър Николаев Алексов

 

4/26.09.2022г.

5

Тодор Илчов Георгиев

 

5/26.09.2022г.

6

Петър Стилиянов Георгиев

 

6/26.09.2022г.

7

 Милен Кръстев Кръстев

 

7/26.09.2022г.

8

 Иван Владимиров Вучов

 

8/26.09.2022г.

9

Мариана Георгиева Вучова

 

9/26.09.2022г.

10

Алекс Илиянов Илиев

 

10/26.09.2022г.

11

Катрин Радостинова Йорданова

 

11/26.09.2022г.

12

Емил Неделчев Димитров

 

12/26.09.2022г.

13

Светлана Вельова Трендафилова

 

13/26.09.2022г.

14

Дария Георгиева Караколева

 

14/26.09.2022г.

15

 Николинка Недялкова Стоянова

 

15/26.09.2022г.

16

Илиян Димитров Сотиров

 

16/26.09.2022г.

17

Тинка Йорданова Михайлова

 

17/26.09.2022г.

18

Цветанка Ангелова Димитрова

 

18/26.09.2022г.

19

Клавдия Милчева Петрова

 

19/26.09.2022г.

20

Елеонора Иванова Александрова

 

20/26.09.2022г.

21

Александрина Венциславова Вецева

 

21/26.09.2022г.

22

Михаела Гошева Велчева

 

22/26.09.2022г.

23

Петър Симеонов Петров

 

23/26.09.2022г.

24

 Надка Павлова Велкова

 

24/26.09.2022г.

25

Алекси Никодимов Недялков

 

25/26.09.2022г.

26

Димитър Младенов Димитров

 

26/26.09.2022г.

27

Илина Тодорова Вилкова

 

27/26.09.2022г.

28

Иван Костадинов Кирков

 

28/26.09.2022г.

29

Вергиния Цанкова Якимова

 

29/26.09.2022г.

30

Александър Данаилов Неделчев

 

30/26.09.2022г.

31

Ангелина Косенова Миладинова

 

31/26.09.2022г.

32

Кина Добрева Симеонова

 

32/26.09.2022г.

33

Маринела Емилова Петрова

 

33/26.09.2022г.

34

Йорданка Асенова Георгиева

 

34/26.09.2022г.

35

Даниела Рашкова Ставрева

 

35/26.09.2022г.

36

Вангелия Георгиева Танева

 

36/26.09.2022г.

37

Росица Стефанова Сотирова

 

37/26.09.2022г.

38

Евгени Боянов Сотиров

 

38/26.09.2022г.

39

Емилия Георгиева Сотирова

 

39/26.09.2022г.

40

Александър Александров Сотиров

 

40/26.09.2022г.

41

Божидар Бойчев Лобутов

 

41/26.09.2022г.

42

Емил Методиев Славков

 

42/26.09.2022г.

43

Георги Кирилов Стефанов

 

43/26.09.2022г.

44

Билян Ангелов Христов

 

44/26.09.2022г.

45

Атанас Славчев Патоков

 

45/26.09.2022г.

46

Христина Пламенова Панова

 

46/26.09.2022г.

47

 Велизар Венциславов Първанов

 

47/26.09.2022г.

48

 Калоян Тенев Тенев

 

48/26.09.2022г.

49

Марийка Алексиева Томева

 

49/26.09.2022г.

50

Валентина Делчова Домусчиева

 

65/26.09.2022г.

51

Диана Гергинова Кънева

 

51/26.09.2022г.

52

Невена Живкова Нинова

 

52/26.09.2022г.

53

Венета Божкова Николова

 

53/26.09.2022г.

54

Светослав Маринов Кубетски

 

54/26.09.2022г.

55

Христиана Маринова Кубетска

 

55/26.09.2022г.

56

Светла Цолова Пешева

 

56/26.09.2022г.

57

 Симеон Иванов Аргиров

 

57/26.09.2022г.

58

Виктор Красимиров Викторов

 

58/26.09.2022г.

59

Станислава Николаева Додекова

 

59/26.09.2022г.

60

Димитрина Димитрова Бонкова

 

60/26.09.2022г.

61

Ефтимилияна Николова Додекова

 

62/26.09.2022г.

62

Райна Димитрова Минева

 

63/26.09.2022г.

63

Георги Цветков Кънчев

 

64/26.09.2022г.

64

Григор Димитров Григоров

 

66/26.09.2022г.

65

Лиляна Христова Шентова

 

67/26.09.2022г.

66

Илия Иванов Должев

 

68/26.09.2022г.

67

 Даниел Божидаров Миланов

 

69/26.09.2022г.

68

Даниела Илиева Теофилова

 

70/26.09.2022г.

69

Мария Атанасова Русинова-Черешарова

 

71/26.09.2022г.

70

Николай Любомиров Петров

 

72/26.09.2022г.

71

Лиляна Димитрова Александрова

 

73/26.09.2022г.

72

Веса Цветанова Цекова

 

74/26.09.2022г.

73

Борислав Георгиев Борисов

 

75/26.09.2022г.

74

Добромир Михайлов Александров

 

76/26.09.2022г.

75

Валери Красимиров Дахминов

 

77/26.09.2022г.

76

Анка Димитрова Николова

 

78/26.09.2022г.

77

Галина Петрова

 

79/26.09.2022г.

78

Снежана Миладинова Тодорова

 

80/26.09.2022г.

79

Петранка Николова Накова

 

81/26.09.2022г.

80

Стефка Георгиева Василева

 

82/26.09.2022г.

81

Адриана Адриянова Михайлова

 

83/26.09.2022г.

82

Снежанка Янкова Гацева

 

84/26.09.2022г.

83

Аделина Иванова Лозанова

 

85/26.09.2022г.

84

Иван Младенов Кръстев

 

86/26.09.2022г.

85

Емилия Иванова Берова

 

87/26.09.2022г.

86

Надя Василева Михайлова

 

88/26.09.2022г.

87

Методи Георгиев Методиев

 

89/26.09.2022г.

88

Цветелина Петрова Методиева

 

90/26.09.2022г.

89

Даниела Радева Тодорова

 

91/26.09.2022г.

90

Емилия Иванова Стойкова

 

92/26.09.2022г.

91

Валери Жеков Станчев

 

93/26.09.2022г.

92

Радка Христова Василева

 

94/26.09.2022г.

93

Марианна Кирилова Калковска

 

95/26.09.2022г.

94

Катя Ранкова Върбева

 

96/26.09.2022г.

95

Георги Александров Дамянов

 

97/26.09.2022г.

96

Анелия Стефанова Антонова

 

98/26.09.2022г.

97

Боян Динчев Виденов

 

99/26.09.2022г.

98

Боряна Стефанова Ангелова

 

100/26.09.2022г.

99

Силвия Владимирова Борисова

 

101/26.09.2022г.

100

Маргарита Кирилова Георгиева

 

102/26.09.2022г.

101

Гаврил Костадинов Якаров

 

103/26.09.2022г.

102

Недялко Костадинов Ташев

 

104/26.09.2022г.

103

Моника Красимирова Танчева

 

105/26.09.2022г.

104

Антоан Емилов Павлов

 

106/26.09.2022г.

105

Екатерина Георгиева Стоянова

 

107/26.09.2022г.

106

Ваня Тонева Ваньова

 

108/26.09.2022г.

107

Десислава Димитрова Икова

 

109/26.09.2022г.

108

Пламен Иванов Петров

 

110/26.09.2022г.

109

Наталия Борисова Петкова

 

111/26.09.2022г.

110

Милена Златева Милушева

 

112/26.09.2022г.

111

Георги Стоянов  Коцев

 

113/26.09.2022г.

112

Поля Николаева Георгиева

 

114/26.09.2022г.

113

Емил Димитров Гудев

 

115/26.09.2022г.

114

Люсиан Трендафилов Трендафилов

 

116/26.09.2022г.

115

Силвия Кирилова Славова

 

117/26.09.2022г.

116

Георги Стоянов Илиев

 

118/26.09.2022г.

117

Калин Андреев Борисов

 

119/26.09.2022г.

118

Димитрина Гаврилова Якарова-Викторова

 

120/26.09.2022г.

119

Маргарита Георгиева Димитрова

 

121/26.09.2022г.

120

Михаела Михайлова Стоянчова

 

122/26.09.2022г.

    2. Отказва да публикува в списък с упълномощени представители на  ПП „ВМРО БНД“ 2 /два/ броя упълномощени представители  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

1

Милка Стоянова Старошалиева

 

61/26.09.2022г.

2

 Християн Илков Илиев

 

50/26.09.2022г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения