Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 165-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Закриване на секция, разкрита в МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев“ Етрополе на територията на община Етрополе.

В Районната избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, е постъпило писмо от Кмета на община Етрополе, с което ни уведомява, че към 30.09.2022г. не са налице изискванията на чл.28, ал.2 за образуване на секционна избирателна комисия в МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе.

- избирателна секция N 261800012, находяща се в лечебно заведение МБАЛ Етрополе, община Етрополе, образувана с Решение N 8-НС от 19.08.2022 г. на РИК 26 Софийски;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 8 и чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ИК РИК 26 -  Софийски

Р Е Ш И:

Закрива избирателна секция № 261800012, находяща се в лечебно заведение МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе, община Етрополе, образувана с Решение № 8-НС от 19.08.2022 г. на РИК 26 Софийски;

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения