Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Етрополе за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Етрополе, с вх.№ 100/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание. В консултациите е извършено разпределение и относно състава на ПСИК с № 261800021.

Постъпило е предложение от Кмета на община Етрополе с вх.№ 320/28.09.2022г. за извършване на промени в ПСИК с № 261800021.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации. Спазени са изискванията на  Решение № 7–НС /19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район.

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Етрополе.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски

 

РЕШИ:

 

  1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Етрополе за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Етрополее

261800021

Мария Славчева Василева

 

председател

2

Етрополе

261800021

Иванка Васкова Найденова

 

зам.-председател

3

Етрополе

261800021

Радослав Веселинов Цветанов

 

секретар

4

Етрополе

261800021

Михаил Стоянов Борисов

 

член

5

Етрополе

261800021

Иван Христов Чиков

 

член

6

Етрополе

261800021

Петя Руменова Георгиева

 

член

7

Етрополе

261800021

Стелияна Панева Атанасова

 

член

       2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения