Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Своге с вх. № 357/30.09.2022 г. и с вх. № с вх. № 373/30.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ: 

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва: 

1.1.Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300006

Анжела Тодорова Стоянова

 

Председател

2

264300034

Беатрис Величкова Колева

 

Член

3

264300015

Мая Цветанова Коцева

 

Зам. председател

4

264300021

Деян Срегеев Попов

 

Зам. председател

5

264300005

Теодор Александров Младенв

 

член

 1.2.Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300006

Евстатий Крумов Аврамски

 

Председател

2

264300034

Маргарита Димитрова Костова

 

Член

3

264300015

Роза Христова Митрова

 

Зам. председател

4

264300021

Николета Валентинова Костова

 

Зам. председател

5

264300005

Радослав Георгиев Вутов

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения