Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Елин Пелин с вх.№ 360/30.09.2022г., вх.№ 372/30.09.2022г. и вх.№ 377/30.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Елин Пелин.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Елин Пелин, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

261700014

Александър Веселинов Веселинов

 

зам. председател

2

261700020

Гергана Ангелова Колева

 

член

3

261700028

Асен Трайков Георгиев

 

член

4

261700013

Димитър Атанасов Златинов

 

член

5

261700014

Веско Цецков Иванов

 

член

6

261700003

Силвия Георгиева Стефанова

 

председател

7

261700010

Цветанка Минкова Милотинова

 

зам. председател

8

261700010

Радослава Михайлова Христова

 

член

9

261700013

Румяна Крумова Стоева

 

член

10

261700014

Антоанета Стефанова Тодорова

 

член

11

261700015

Албена Борисова Костова

 

член

12

261700018

Румяна Георгиева Филатова

 

председател

13

261700018

Весела Бранкова Ангелова

 

член

14

261700021

Ганка Иванова Маринова

 

член

15

261700025

Теодора Огнянова Димитрова

 

председател

16

261700028

Гергана Петрова Богданова

 

член

17

261700032

Милка Александрова Спасова

 

секретар

18

261700006

Цветанка Ангелова Иванова

 

член

19

261700012

Инна Валентинова Георгиева

 

член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261700014

Мария Филипова Ракарова

 

зам. председател

2

261700020

Кристина Теменужкова Ризова

 

член

3

261700028

Георги Евгениев Борисов

 

член

4

261700013

Цветан Методиев Динков

 

член

5

261700014

Невена Петрова Петрова

 

член

6

261700003

Даниела Александрова Иванова

 

председатер

7

261700010

Янита Георгиева Светославова

 

зам. председател

8

261700010

Светлана Георгиева Топалова

 

член

9

261700013

Димитър Иванов Мануилов

 

член

10

261700014

Александър Викторов Георгиев

 

член

11

261700015

Алекс Емилов Златанов

 

член

12

261700018

Радостина Евтимова Иванчова

 

председател

13

261700018

Радостина Антонова Антонова

 

член

14

261700021

Белослава Боянова Владимирова

 

член

15

261700025

Анита Цветкова Цветанова

 

председател

16

261700028

Мария Димитрова Лазарова

 

член

17

261700032

Сашка Спасова Спасова

 

секретар

18

261700006

Соня Илиева Гергова

 

член

19

261700012

Цветанка Ангелова Иванова

 

член

    2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения