Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Сливница с вх.№ 365/30.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Сливница.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Сливница, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500012

Спаска Викторова Велинова

 

Член

2

264500015

Кирил Аспарухов Иванов

 

Зам. председател

3

264500003

Аника Георгиева Крумова

 

член

4

264500005

Гергана Костадинова Станулова

 

член

5

264500007

Снежанка Асенова Атанасова

 

член

6

264500011

Светла Георгиева Славенкова

 

член

7

264500016

Виололета Димитрова Арсова

 

член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500012

Кирил Аспарухов Иванов

 

член

2

264500015

Силвия Кръстева Кръстева

 

Зам. председател

3

264500003

Виолета Димитрова Арсова

 

член

4

264500005

Антоанета Райчева Карадакова

 

член

5

264500007

Милена Иванова Петкова

 

член

6

264500011

Теодора Миланова Стоянова

 

член

7

264500016

Дило Весков Витанов

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения