Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Самоков с Вх.№366/30.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

     1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

Община

Населено

№ на секция

Име, презиме фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Самоков

с. Белчин

263900048

Милена Вескова Божичкова

 

член

2

Самоков

с. Доспей

263900054

Тина Йорданова Войнова

 

член

3

Самоков

Самоков

263900025

Лора Кирилова Кирилова

 

зам. Председател

4

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Георги Юриев Михайлов

 

зам. Председател

5

Самоков

Самоков

263900013

Ирен Иванова Деянова

 

член

6

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Иван Антонов Антонов

 

член

7

Самоков

Самоков

263900006

Надежда Стефанова Баранска

 

член

8

Самоков

Самоков

263900036

Николина Славева Атанасова

 

Председател

9

Самоков

с. Радуил

263900060

Стоил Яворов Асенов

 

член

10

Самоков

Самоков

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

Председател

11

Самоков

Самоков

263900034

Таня Христова Методиева

 

член

12

Самоков

Самоков

263900036

Анета Николова Кощрова     

 

член

13

Самоков

Самоков

263900007

Виолета Йосиф Гаврилова

 

член

14

Самоков

Самоков

263900012

Ивелина Атанасова Николова

 

Председател

15

Самоков

Самоков

263900031

Елка Ангелова Бързанова

 

Председател

16

Самоков

Самоков

263900016

Силвана Кирилова Кибарова

 

член

17

Самоков

с. Райово

263900051

Ели Кирилова Лухова

 

член

18

Самоков

с. Райово

263900052

Ели Димитрова Павлова

 

член

1.2.Назначава, като членове на СИК

Община

Населено

№ на секция

Име, презиме фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Самоков

с. Белчин

263900048

Екатерина Борисова Гуцалска

 

член

2

Самоков

с. Доспей

263900054

Албена Иванова Щъркелова

 

член

3

Самоков

Самоков

263900025

Мадлен Христова Христова

 

зам. Председател

4

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Яна Николова Бужева

 

зам. Председател

5

Самоков

Самоков

263900013

Християна Василева Димкова

 

член

6

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Антон Митков Антонов

 

член

7

Самоков

Самоков

263900006

Динка Михова Занева

 

член

8

Самоков

Самоков

263900036

Анета Николова Кощрова

 

Председател

9

Самоков

с. Радуил

263900060

Димитър Любенов Чангъров

 

член

10

Самоков

Самоков

263900034

Таня Христова Методиева

 

Председател

11

Самоков

Самоков

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

член

12

Самоков

Самоков

263900036

Стоил Яворов Асенов

 

член

13

Самоков

Самоков

263900007

Наталия Павлова Змиярова

 

член

14

Самоков

Самоков

263900012

Елка Ангелова Бързанова

 

Председател

15

Самоков

Самоков

263900031

Ивелина Атанасова Николова

 

Председател

16

Самоков

Самоков

263900016

Мария Георгиева Лазарова

 

член

17

Самоков

с. Райово

263900051

Ели Димитрова Павлова

 

член

18

Самоков

с. Райово

263900052

Ели Кирилова Лухова

 

член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения