Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Костенец за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Костенец с вх.№ 375/30.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Костенец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

   1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община костенец, както следва:

 1.1.Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500004

Соня Йорданова Иванова

 

член

2

262500001

Светослав Стоянов Андреев

 

член

3

262500001

Виолета Иванова Иванова

 

член

4

262500002

Наталия Георгиева Ласкова

 

член

5

262500004

Анита Георгиева Иванова

 

зам. председател

6

262500003

Десислава Атанасова Николова

 

председател

7

262500007

Валентина Ангелова Стефанина

 

председател

8

262500010

Елена Божидарова Александрова

 

член

9

262500011

Ангел Георгиев Долдуров

 

член

10

262500011

Бойка Асенова Лечева

 

член

  1.2.Назначава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

262500004

Катя Йорданова Александрова-Христова

 

член

2

262500001

Христо Борисов Христов

 

член

3

262500001

Десислава Иванова Стайкова

 

член

4

262500002

Даниела Кирилова Гаргова

 

член

5

262500004

Иван Георгиев Коцев

 

зам. председател

6

262500003

Йорданка Георгиева Коцева

 

председател

7

262500007

Николинка Ангелова Коцева

 

председател

8

262500010

Ангел Светлозаров Йорданов

 

член

9

262500011

Станка Асенова Валоскова

 

член

10

262500011

Антония Василева Станкова

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения