Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
София Област, 27.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия Български национален съюз „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Политическа партия Български национален съюз „Нова демокрация“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., подписано от Боян Боянов Станков-Расате, упълномощен от Борис Филипов Иванов, в качеството му на представляващ Политическа партия Български национален съюз „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

 Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 3 на 23.08.2022 г. в 13.03 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на  8 /осем/ кандидата за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

Към предложението са приложени:

- 8 /осем/ брой заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа);

- 2 /два/ два броя пълномощни.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Политическа партия Български национален съюз „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

Три имена

ЕГН:

1

Петър Христов Виденов

 

2.

Светослав Огнянов Панайотов

 

3.

Стефан Митков Стоев

 

4.

Петьо Колев Пенчев

 

5.

Димитър Иванчев Мирков

 

6.

Надежда Йорданова Таскова

 

7.

Илиян Симеонов Симеонов

 

8.

Емил Ясенов Бошнаков

 

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 27.08.2022 в 16:20 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения