Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Божурище за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпилo е писмено предложение от кмета на община Божурище с вх.№ 350/29.09.2022г. и вх.№369/30.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Божурище.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Божурище, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

260600001

Грета Красимирова Каменова

 

председател

2

260600001

Гергинка Йорданова Цветкова

 

член

3

260600002

Маринела Маринова Величкова

 

член

4

260600003

Мария Славева Митева

 

зам.председател

5

260600004

Алекс Ангелов Стоицов

 

член

6

260600011

Калоян Митков Илиев

 

председател

7

260600004

Недялка Ангелова Огнянова

 

член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

260600001

Виолета Илиева Лозанова - Велчева

 

председател

2

260600001

Мария Славева Митева

 

член

3

260600002

Павлина Костадинова Величкова

 

член

4

260600003

Гергинка Йорданова Цветкова

 

зам.председател

5

260600004

Кристиян Йорданов Бонев

 

член

6

260600011

Юлияна Кирилова Петрова

 

председател

7

260600004

Румен Силвиев Марков

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения