Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпил списък № 1, с упълномощени представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, заведени с вх. № 328/29.09.2022г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. Списъкът е подписан от Борис Цветков Цветков, упълномощен от   Корнелия Петрова Нинова представляваща коалицията.

След извършена проверка са констатирани несъответствия за 11 предложени упълномощени представители, съгласно Решение № 1332- НС/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, и Решение №1332- НС/26.08.2022 г.

РЕШИ:

 1. Публикува списък № 1 с 137 /сто тридесет и седем/ упълномощени представители на  коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

№ по ред

име, презиме и фамилия

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Владимир Иванов Пантов

 

1/27.09.2022 г.

2

Весела Владимирова Иванова-Петрова

 

2/27.09.2022 г.

3

Милко Страхилов Петков

 

3/27.09.2022 г.

4

Страхил Миладинов Петков

 

4/27.09.2022 г.

5

Ивайло Асенов Петров

 

5/27.09.2022 г.

6

Евелина Миткова Иванова

 

6/27.09.2022 г.

7

Бисер Василев Величков

 

7/27.09.2022 г.

8

Евгени Станимиров Сираков

 

8/27.09.2022 г.

9

Тошко Владимиров Петров

 

9/27.09.2022 г.

10

Христо Борисов Терзиев

 

11/27.09.2022 г.

11

Асен Цолов Асенов

 

12/27.09.2022 г.

12

Калин Димитров Апостолов

 

13/27.09.2022 г.

13

Цветодара Велкова Найденова

 

14/27.09.2022 г.

14

Александър Василев Арангелов

 

15/27.09.2022 г.

15

Надежда Благоева Христова

 

16/27.09.2022 г.

16

Живка Борисова Стоимирова

 

18/27.09.2022 г.

17

Атанас Василев Арангелов

 

19/27.09.2022 г.

18

Страхил Ангелов Попов

 

20/27.09.2022 г.

19

Емил Христов Даскалов

 

21/27.09.2022 г.

20

Ивайло Георгиев Манов

 

22/27.09.2022 г.

21

Йорданка Димитрова Чорукова

 

23/27.09.2022 г.

22

Радка Ангелова Кайтазова

 

24/27.09.2022 г.

23

Ангел Иванов Илчев

 

26/27.09.2022 г.

24

Ангел Николов Банчев

 

27/27.09.2022 г.

25

Марин Енчев Георгиев

 

28/27.09.2022 г.

26

Ангел Димитров Бояджийски

 

29/27.09.2022 г.

27

Иванка Владимирова Пашалийска

 

30/27.09.2022 г.

28

Олга Атанасова Георгиева

 

31/27.09.2022 г.

29

Цветелина Георгиева Златанова

 

32/27.09.2022 г.

30

Иван Георгиев Койчев

 

33/27.09.2022 г.

31

Йорданка Борисова Момчилова

 

34/27.09.2022 г.

32

Йорданка Иванова Трифонова

 

35/27.09.2022 г.

33

Цанко Василев Маринов

 

36/27.09.2022 г.

34

Иван Николов Донков

 

37/27.09.2022 г.

35

Васко Петков Цолов

 

38/27.09.2022 г.

36

Добри Миков Дачов

 

39/27.09.2022 г.

37

Татяна Иванова Борисова-Динова

 

40/27.09.2022 г.

38

Илия Василев Илиев

 

41/27.09.2022 г.

39

Марияна Минчова Цанова

 

42/27.09.2022 г.

40

Цветанка Гаврилова Цакова

 

43/27.09.2022 г.

41

Павлина Маринова Станчева

 

44/27.09.2022 г.

42

Веса Димитрова Цанкова

 

45/27.09.2022 г.

43

Иван Спасов Иванов

 

46/27.09.2022 г.

44

Рени  Асенова Микова

 

47/27.09.2022 г.

45

Венцислав Василев Бенчев

 

48/27.09.2022 г.

46

Пламен Цветков Георгиев

 

49/27.09.2022 г.

47

Цветан Петров Марков

 

50/27.09.2022 г.

48

Ива Калинова Тодорова

 

51/27.09.2022 г.

49

Катерина Бориславова Митова

 

52/27.09.2022 г.

50

Славка Кирилова Накова

 

53/27.09.2022 г.

51

Асен Георгиев Георгиев

 

54/27.09.2022 г.

52

Стефан Димитров Маноилов

 

55/27.09.2022 г.

53

Вяра Радкова Манова

 

56/27.09.2022 г.

54

Вера Райчева Димитрова

 

57/27.09.2022 г.

55

Яблена Златанова Григорова

 

58/27.09.2022 г.

56

Василка Георгиева Николова

 

59/27.09.2022 г.

57

Борил Рангелов Найденов

 

60/27.09.2022 г.

58

Янка Александрова Матеева

 

61/27.09.2022 г.

59

Росица Николова Варадинова

 

62/27.09.2022 г.

60

Петя Петрова Колева

 

64/27.09.2022 г.

61

Ива Георгиева Тодорова

 

65/27.09.2022 г.

62

Борислав Александров Митов

 

66/27.09.2022 г.

63

Живка Живкова Денкова

 

67/27.09.2022 г.

64

Цветан Тодоров Цветанов

 

68/27.09.2022 г.

65

Александър Георгиев Христов

 

69/27.09.2022 г.

66

Надка Богданова Стойчева

 

70/27.09.2022 г.

67

Мариана Иванова Кръстанова

 

71/27.09.2022 г.

68

Весела Иванова Заркова

 

72/27.09.2022 г.

69

Камелия Цветанова Кръстанова

 

73/27.09.2022 г.

70

Надя Мариелова Христова

 

74/27.09.2022 г.

71

Николай Димитров Крумов

 

75/27.09.2022 г.

72

Илияна Цветанова Тодорова- Паскова

 

77/27.09.2022 г.

73

Иван Николов Брънзелов

 

78/27.09.2022 г.

74

Александър Михайлов Мирков

 

79/27.09.2022 г.

75

Христо Зарков Божилов

 

80/27.09.2022 г.

76

Татяна Маринова Михайлова

 

81/27.09.2022 г.

77

Грозданка Спасова Иванова

 

82/27.09.2022 г.

78

Веселка Стефанова Гюрова

 

83/27.09.2022 г.

79

Димитрина Василева Янкова

 

84/27.09.2022 г.

80

Генади Цветков Гаврилов

 

85/27.09.2022 г.

81

Антоанета Здравкова Драганова

 

86/27.09.2022 г.

82

Георги Димитров Янакиев

 

87/27.09.2022 г.

83

Валери Николов Брънзелов

 

88/27.09.2022 г.

84

Румяна Кирилова Иванова

 

89/27.09.2022 г.

85

Сашо Павлов Апостолов

 

90/27.09.2022 г.

86

Цветана Александрова Василева

 

92/27.09.2022 г.

87

Ангел Кирилов Симеонов

 

93/27.09.2022 г.

88

Веселка Стефанова Борисова

 

94/27.09.2022 г.

89

Георги Василев Нинов

 

95/27.09.2022 г.

90

Радка Антонова Толева

 

96/27.09.2022 г.

91

Даниел Величков Даков

 

97/27.09.2022 г.

92

Георги Божанов Ангелов

 

98/27.09.2022 г.

93

Стела Валентинова Бончева

 

99/27.09.2022 г.

94

Поля Велизарова Димитрова

 

100/27.09.2022 г.

95

Веселка Цветанова Николова-Иванова

 

101/27.09.2022 г.

96

Евгения Стаменова Вълкова

 

102/27.09.2022 г.

97

Веселка Цветанова Янинска-Гергова

 

105/27.09.2022 г.

98

Светла Илиева Йорданова

 

106/27.09.2022 г.

99

Стефан Николов Стоев

 

107/27.09.2022 г.

100

Даниела Ранкова Еленкова

 

108/27.09.2022 г.

101

Петър Асенов Варадинов

 

109/27.09.2022 г.

102

Марияна Живкова Пенкова

 

110/27.09.2022 г.

103

Румен Димитров Владинов

 

111/27.09.2022 г.

104

Васил Иванов Пенков

 

112/27.09.2022 г.

105

Марияна Миткова Маринова

 

113/27.09.2022 г.

106

Славчо Коцев Коцев

 

114/27.09.2022 г.

107

Здравко Димитров Николов

 

115/27.09.2022 г.

108

Диана Николова Величкова

 

116/27.09.2022 г.

109

Огнян Василев Ганев

 

117/27.09.2022 г.

110

Кирилка Иванова Ганева

 

118/27.09.2022 г.

111

Виктория Николаева Йорданова

 

119/27.09.2022 г.

112

Бойко Борисов Георгиев

 

120/27.09.2022 г.

113

Зоя Иванова Раденкова

 

121/27.09.2022 г.

114

Бойка Ангелова Ангелова

 

122/27.09.2022 г.

115

Снежана Катеринова Дойчинова

 

123/27.09.2022 г.

116

Добринчо Димчов Георгиев

 

124/27.09.2022 г.

117

Анастасия Дончева Петрова

 

125/27.09.2022 г.

118

Стефан Стефанов Балкански

 

126/27.09.2022 г.

119

Станчо Николов Цветков

 

127/27.09.2022 г.

120

Васил Сашов Тодоров

 

128/27.09.2022 г.

121

Маргарита Любомирова Тошева

 

130/27.09.2022 г.

122

Мирослав Николов Василев

 

132/27.09.2022 г.

123

Стела Андонова Петрова

 

133/27.09.2022 г.

124

Мирослав Пламенов Милев

 

134/27.09.2022 г.

125

Николай Богомилов Апостолов

 

135/27.09.2022 г.

126

Александър Добрев Еленков

 

136/27.09.2022 г.

127

Галина Бориславова Тодоринова

 

137/27.09.2022 г.

128

Мая Гошова Томова

 

138/27.09.2022 г.

129

Борислав Иванов Христов

 

139/27.09.2022 г.

130

Славейко Танев Георгиев

 

141/27.09.2022 г.

131

Бойко Христов Йорданов

 

142/27.09.2022 г.

132

Мартин Лазаров Борисов

 

143/27.09.2022 г.

133

Димитър Красимиров Венчев

 

144/27.09.2022 г.

134

Георги Божидаров Андонов

 

145/27.09.2022 г.

135

Венелин Александров Александров

 

147/27.09.2022 г.

136

Иван Денчев Найденов

 

148/27.09.2022 г.

137

Веселка Георгиева Христова

 

149/27.09.2022 г.

      2. Отказва да Публикува на 11 /единадесет/ предложени упълномощени представители на  коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Петя Симеонова Ангелова

 

10/27.09.2022 г.

2

Йордан Кирилов Трендафилов

 

17/27.09.2022 г.

3

Георги Ангелов Георгиев

 

25/27.09.2022 г.

4

Галя Иванова Борисова

 

63/27.09.2022 г.

5

Петър Димитров Петров

 

76/27.09.2022 г.

6

Марийка Иванова Ботева

 

103/27.09.2022 г.

7

Ваня Георгиева Иванова

 

129/27.09.2022 г.

8

Николай Митров Богданов

 

131/27.09.2022 г.

9

Павел Илиев Йорданов

 

140/27.09.2022 г.

10

Божидар Василев Тодоров

 

91/27.09.2022 г.

11

Диана Николова Павлова

 

104/27.09.2022 г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения