Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
София Област, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП „Възраждане“ за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък № 1, с упълномощени представители на ПП „Възраждане“ с вх. № 340/29.09.2022г. на РИК 26, Софийска област, за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. Списъкът е подписан от Иво Георгиев Русчев – упълномощен от  представляващия ПП „Възраждане“  Костадин Тодоров Костадинов.

След извършена проверка не констатирани несъответствия, съгласно Решение №1332- НС/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК

РЕШИ:

  1. Публикува списък №1 с 9 /девет/ упълномощени представители на  ПП „Възраждане“ в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Име Презиме и Фамилия

ЕГН

№ и Дата на пълномощно

1

Петя Иванова Славчева

 

1/30.09.2022г.

2

Владимир Стоянов Брадянов

 

2/30.09.2022г.

3

Ясен Ефтимов Манин

 

3/30.09.2022г.

4

Владимир Огнянов Илиев

 

4/30.09.2022г.

5

Николай Николов Чудомиров

 

5/30.09.2022г.

6

Васко Николов Велчев

 

6/30.09.2022г.

7

Коста Константинов Баланов

 

7/30.09.2022г.

8

Румен Георгиев Пенджуров

 

8/30.09.2022г.

9

Борис Ценов Борисов

 

9/30.09.2022г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения