Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 19-НС
София Област, 27.08.2022

ОТНОСНО: Допълване на кандидатска листа на Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за допълване на кандидатската листа на партията за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., подписано от Венцислав Атанасов Ангелов, в качеството му на представляващ Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“.

 Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 2-1 на 24.08.2022 г. в 13.35 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на  1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

Към предложението са приложени:

- 1/един/ броя заявление-декларация от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа);

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

 Р Е Ш И:

 

 1. Допълва под № 4 в кандидатската листа, предложена от Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., регистрирана с Решение № 12-НС/22.08.2022г. на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН, СОФИЙСКИ и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

Три имена

ЕГН:

4

Огнян Николаев Симеонов

 

 

 1. Издава удостоверение за регистрация на посочените по-горе кандидат по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 27.08.2022 в 16:21 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения