Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
София Област, 27.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на партия Българско Национално Обединение – БНО, за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от партия Българско Национално Обединение – БНО за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., подписано от Мартин Славов Кехайов упълномощен от Георги Венелинов Георгиев, в качеството му на представляващ партия Българско Национално Обединение – БНО.

 Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 4 на 26.08.2022 г. в 10:21 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на  4 /четири/ кандидата за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

             Към предложението са приложени:

- Четири броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа);

- Пълномощно на Мартин Славов Кехайов от Георги Венелинов Георгиев

             Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на партия Българско Национално Обединение – БНО,  за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

 

 Р Е Ш И:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от партия Българско Национално Обединение – БНО за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

 Христо Петков Иванов

 

2

Ганчо Костадинов Николов

 

3

Димитър Иванов Димитров

 

4

 Момчил Петров Павлов

 

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 27.08.2022 в 16:22 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения