Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
София Област, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Правец за провеждане на изборите народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Правец, с вх.№ 430/02.10.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Правец. Поради неявяване в СИК № 263400009 следва като зам.председател да бъде заличена Любка Кирилова Вълкова.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Правец, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

Община

Секция №

Име презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Правец

263400009

Любен Илиев Савов

 

член

 • Назначава, като членове на СИК

Община

Секция №

Име презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Правец

263400009

Любен Илиев Савов

 

Зам.председател

    2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:27 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения