Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
София Област, 28.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „МИР“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от ПП „МИР“   за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., подписано от Люсиен Хараламбиев Тишев в качеството му на упълномощен на представляващия ПП „МИР“ Симеон Славчев Славчев.

 Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 7 на 27.08.2022 г. в 14:00 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на  14 /четиринадесет/ кандидата за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

             Към предложението са приложени:

- Четиринадесет броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа);

- Пълномощно на Люсиен Хараламбиев Тишев

             Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „МИР“   за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

                                                          Р Е Ш И:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от ПП „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

№ по ред

име

презиме

фамилия

ЕГН

1

Йонко

Цветолюбов

Ненчев

 

2

Цветан

Стаменов

Македонски

 

3

Ивайло

Петров

Модев

 

4

Венцислав

Ангелов

Иванов

 

5

Светлин

Минков

Колев

 

6

Александър

Пламенов

Лазаров

 

7

Радина

Ангелова

Радковска

 

8

Росен

Борисов

Гарванов

 

9

Маргарита

Павлова

Димитрова

 

10

Александър

Коцев

Колев

 

11

Саво

Лазаров

Маринов

 

12

Вардан

Гагикович

Хачатрян

 

13

Ангел

Недялков

Недялков

 

14

Латинка

Крумова

Георгиева

 

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 28.08.2022 в 15:42 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения