Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София Област, 30.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Златица за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпило писмено предложение от инж. Стоян Генов- кмет на Община Златица, с Вх.№ 77/27.08.2022г. за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 19.08.2022год. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281 - НС/16.082022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания. 

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на и Решение № 1281 - НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение №10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски.,  Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 10 /десет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Златица за народни представители на 02 октомври 2022 г.., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Златица

гр.Златица

264700001

Мария Крумова Евтиминова

 

Председател

2

Златица

гр.Златица

264700001

Цветанка Димитрова Каменова

 

Зам.председател

3

Златица

гр.Златица

264700001

Мартин Яворов Божков

 

Секретар

4

Златица

гр.Златица

264700001

Виктор Атанасов Атанасов

 

Член

5

Златица

гр.Златица

264700001

Петър Цонков Белишки

 

Член

6

Златица

гр.Златица

264700001

Анета Иванова Кръстева

 

Член

7

Златица

гр.Златица

264700001

Красимира Богданова Димитрова

 

Член

8

Златица

гр.Златица

264700001

Христина Серафимова Иванова

 

Член

9

Златица

гр.Златица

264700001

Добрена Ганчева Добрева

 

Член

10

Златица

гр.Златица

264700002

Елка Райчева Кръстанова

 

Председател

11

Златица

гр.Златица

264700002

Маринела Стоянова Старошалиева

 

Зам.председател

12

Златица

гр.Златица

264700002

Делина Петкова Златанова

 

Секретар

13

Златица

гр.Златица

264700002

Емилия Пенчева Бачева

 

Член

14

Златица

гр.Златица

264700002

Димитринка Тодорова Чолакова- Стоянова

 

Член

15

Златица

гр.Златица

264700002

Добринка Асенова Асенова

 

Член

16

Златица

гр.Златица

264700002

Надя Александрова Александрова

 

Член

17

Златица

гр.Златица

264700003

Доника Николова Димитрова

 

Председател

18

Златица

гр.Златица

264700003

Марина Манолова Василева

 

Зам.председател

19

Златица

гр.Златица

264700003

Станка Александрова Богданска

 

Секретар

20

Златица

гр.Златица

264700003

Йорданка Стоянова Тодорова

 

Член

21

Златица

гр.Златица

264700003

Гроздана Петрова Ралчева

 

Член

22

Златица

гр.Златица

264700003

Маргарита Стефанова Парашкевова

 

Член

23

Златица

гр.Златица

264700003

Анна Георгиева Лесова

 

Член

24

Златица

гр.Златица

264700003

Петя Иванова Кърпарова

 

Член

25

Златица

гр.Златица

264700003

Василена Цветанова Острева

 

Член

26

Златица

гр.Златица

264700004

Борислава Златанова Николова

 

Председател

27

Златица

гр.Златица

264700004

Сашко Иванов Бодурски

 

Зам.председател

28

Златица

гр.Златица

264700004

Николай Жерар Божков

 

Секретар

29

Златица

гр.Златица

264700004

Йордан Василев Терзов

 

Член

30

Златица

гр.Златица

264700004

Стоянка Иванова Алипиева

 

Член

31

Златица

гр.Златица

264700004

Милка Стоянова Старошалиева

 

Член

32

Златица

гр.Златица

264700004

Дарина Емилова Каймаканова

 

Член

33

Златица

гр.Златица

264700004

Анна Димитрова Чалъкова

 

Член

34

Златица

гр.Златица

264700004

Николета Ненкова Миндилова

 

Член

35

Златица

гр.Златица

264700005

Анета Петрова Шопова

 

Председател

36

Златица

гр.Златица

264700005

Румяна Иванова Тодорова- Серафимова

 

Зам.председател

37

Златица

гр.Златица

264700005

Боряна Иванова Янакиева

 

Секретар

38

Златица

гр.Златица

264700005

Александра Петьова Бачева

 

Член

39

Златица

гр.Златица

264700005

Десислава Антонова Георгиева

 

Член

40

Златица

гр.Златица

264700005

Иван Тодоров Пенев

 

Член

41

Златица

гр.Златица

264700005

Лена Димитрова Медарова

 

Член

42

Златица

гр.Златица

264700005

Валери Николаев Войнов

 

Член

43

Златица

гр.Златица

264700005

Галина Андреева Кърпарова

 

Член

44

Златица

гр.Златица

264700006

Олга Стефчова Брусева

 

Председател

45

Златица

гр.Златица

264700006

Христо Петров Стоянов

 

Зам.председател

46

Златица

гр.Златица

264700006

Румяна Асенова Николова

 

Секретар

47

Златица

гр.Златица

264700006

Пламен Александров Александров

 

Член

48

Златица

гр.Златица

264700006

Елена Николова Пашова

 

Член

49

Златица

гр.Златица

264700006

Нина Иванова Петрова

 

Член

50

Златица

гр.Златица

264700006

Дафинка Василева Василева

 

Член

51

Златица

гр.Златица

264700006

Маринка Василева Маринова

 

Член

52

Златица

гр.Златица

264700006

Стоян Николаев Германов

 

Член

53

Златица

гр.Златица

264700007

Стоян Иванов Шиеков

 

Председател

54

Златица

гр.Златица

264700007

Димитрина Петрова Петрова

 

Зам.председател

55

Златица

гр.Златица

264700007

Надежда Атанасова Илиева

 

Секретар

56

Златица

гр.Златица

264700007

Светла Борисова Чолакова

 

Член

57

Златица

гр.Златица

264700007

Петрана Илиева Цакова

 

Член

58

Златица

гр.Златица

264700007

Мария Юлианова Иванова

 

Член

59

Златица

гр.Златица

264700007

Нина Петрова Ангелова

 

Член

60

Златица

гр.Златица

264700007

Милена Неделева Димова-Мрънкова

 

Член

61

Златица

гр.Златица

264700007

Иван Александров Делибалтов

 

Член

62

Златица

с.Църквище

264700008

Лора Стоянова Шиекова

 

Председател

63

Златица

с.Църквище

264700008

Добринка Руменова Медарова

 

Зам.председател

64

Златица

с.Църквище

264700008

Стоянка Панчова Шутилова

 

Секретар

65

Златица

с.Църквище

264700008

Богдана Иванова Николова

 

Член

66

Златица

с.Църквище

264700008

Иван Москов Мрънков

 

Член

67

Златица

с.Църквище

264700008

Сиана Петрова Петрова

 

Член

68

Златица

с.Църквище

264700008

Десислава Бойкова Латинина

 

Член

69

Златица

с.Карлиево

264700009

Мария Атанасова Димитрова

 

Председател

70

Златица

с.Карлиево

264700009

Розина Петрова Тодорова

 

Зам.председател

71

Златица

с.Карлиево

264700009

Иван Христов Градинарски

 

Секретар

72

Златица

с.Карлиево

264700009

Радка Савова Петрова

 

Член

73

Златица

с.Карлиево

264700009

Петка Петрова Найденова

 

Член

74

Златица

с.Карлиево

264700009

Димитрина Добрева Германова

 

Член

75

Златица

с.Карлиево

264700009

Кремена Емилова Константинова

 

Член

76

Златица

с.Петрич

264700010

Мария Георгиева Балабанова

 

Председател

77

Златица

с.Петрич

264700010

Ненка Велкова Узунова

 

Зам.председател

78

Златица

с.Петрич

264700010

Ралица Генчева Врагова

 

Секретар

79

Златица

с.Петрич

264700010

Надка Христова Ангелова

 

Член

80

Златица

с.Петрич

264700010

Валентина Трайчева Пижова

 

Член

81

Златица

с.Петрич

264700010

Виктория Илиянова Тодорова

 

Член

82

Златица

с.Петрич

264700010

Савина Тонева Мечкарска

 

Член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 16:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения