Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
София Област, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП Национално движение Единство участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от ПП Национално движение Единство за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., подписано от Славяна Добрева Орачева-Янкова, упълномощена от представляващия партията Никола Петков Иванов.

 Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 27 на 30.08.2022 г. в 14:50 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на  2 /два/ кандидата за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

             Към предложението са приложени:

 

- 2 /два/ броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа);

- 1 /един/ брой пълномощно.

   Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП Национално движение Единство за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

Р Е Ш И:

  1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Национално движение Единство за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Славяна Добрева Орачева-Янкова

 

2

Даниела Божидарова Йорданова

 

        2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения