Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Антон за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Антон, с вх.№ 97/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 27.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Антон.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

     1. Назначава съставите на 2 /два/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Антон за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Община

Секция номер

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Антон

265400001

Станислава Петрова Тетевенска

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

2

Антон

265400001

Живка Колева Димитрова

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

3

Антон

265400001

Стойка Георгиева Ненова

 

СЕКРЕТАР

4

Антон

265400001

Петър Дончов Георгиев

 

ЧЛЕН

5

Антон

265400001

Елена Иванова Петрова

 

ЧЛЕН

6

Антон

265400001

Тотка Николова Чотова

 

ЧЛЕН

7

Антон

265400001

Мария Николова Цвяткова

 

ЧЛЕН

8

Антон

265400001

Радка Александрова Кръстева

 

ЧЛЕН

9

Антон

265400001

Маринела Лулчева Димитрова

 

ЧЛЕН

10

Антон

265400002

Анна Николаева Александрова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

11

Антон

265400002

Занка Любомирова Павлова

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

12

Антон

265400002

Даниела Иванова Лумбева

 

СЕКРЕТАР

13

Антон

265400002

Таня Илкова Димитрова

 

ЧЛЕН

14

Антон

265400002

Пламен Петров Георгиев

 

ЧЛЕН

15

Антон

265400002

Мария Георгиева Георгиева

 

ЧЛЕН

16

Антон

265400002

Елица Радкова Димитрова

 

ЧЛЕН

17

Антон

265400002

Ганка Николова Димитрова

 

ЧЛЕН

18

Антон

265400002

Цветан Иванов Петров

 

ЧЛЕН

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:11 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения