Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Ботевград за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Ботевград, с вх.№ 86/30.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

     1. Назначава съставите на 45 / четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Ботевград

Ботевград

260700001

Тодоринка Цолова Йотова

 

председател

2

Ботевград

Ботевград

260700001

Ивелина Маринова Димитрова

 

зам.- председател

3

Ботевград

Ботевград

260700001

Славейка Димитрова Калфова

 

секретар

4

Ботевград

Ботевград

260700001

Цветелина Пламенова Василева

 

член

5

Ботевград

Ботевград

260700001

Нина Василева Дюлгерска

 

член

6

Ботевград

Ботевград

260700001

Владислав Събев Георгиев

 

член

7

Ботевград

Ботевград

260700001

Златка Василева  Добревска

 

член

8

Ботевград

Ботевград

260700001

Катя Петрова Накова

 

член

9

Ботевград

Ботевград

260700001

Марио Петков Ангелов

 

член

10

Ботевград

Ботевград

260700002

Биляна Нейкова Миткова

 

председател

11

Ботевград

Ботевград

260700002

Памела Димитрова Петрова

 

зам.-председател

12

Ботевград

Ботевград

260700002

Мария Иванова Маринова

 

секретар

13

Ботевград

Ботевград

260700002

Веселин Красимиров Коцев

 

член

14

Ботевград

Ботевград

260700002

Пенка Любенова Трендафилова

 

член

15

Ботевград

Ботевград

260700002

Десислава Валентинова Пекова

 

член

16

Ботевград

Ботевград

260700002

Детелина Миткова Маринова

 

член

17

Ботевград

Ботевград

260700002

Радмила Цветомирова Микова

 

член

18

Ботевград

Ботевград

260700002

Георги  Тихомиров Леков

 

член

19

Ботевград

Ботевград

260700003

Иванка Георгиева Петкова

 

председател

20

Ботевград

Ботевград

260700003

Веса Василева Накова

 

зам.- председател

21

Ботевград

Ботевград

260700003

Милена Кирилова Златева

 

секретар

22

Ботевград

Ботевград

260700003

Габриела Георгиева Коларска

 

член

23

Ботевград

Ботевград

260700003

Вера Йорданова Фампарска

 

член

24

Ботевград

Ботевград

260700003

Вероника Добрева Иванова

 

член

25

Ботевград

Ботевград

260700003

Анелия Андреева Симова

 

член

26

Ботевград

Ботевград

260700003

Моника Ивайлова Павлова

 

член

27

Ботевград

Ботевград

260700003

Светлин Петков Симеонов

 

член

28

Ботевград

Ботевград

260700004

Мая Пешева Владова

 

председател

29

Ботевград

Ботевград

260700004

Йонетка Николова Йончева

 

зам.-председател

30

Ботевград

Ботевград

260700004

Васил Иванов Георгиев

 

секретар

31

Ботевград

Ботевград

260700004

Петранка Петрова Бешкова

 

член

32

Ботевград

Ботевград

260700004

Лиляна Ангелова Вълчева

 

член

33

Ботевград

Ботевград

260700004

Пенка Василева Балтова

 

член

34

Ботевград

Ботевград

260700004

Сара Николаева Коцева

 

член

35

Ботевград

Ботевград

260700004

Ягодинка Янкова Мицова

 

член

36

Ботевград

Ботевград

260700004

Цеца Георгиева Драйчева

 

член

37

Ботевград

Ботевград

260700005

Филип Кирилов Драгомиров

 

председател

38

Ботевград

Ботевград

260700005

Камелия Милчова Мицова-Зеринова

 

зам.- председател

39

Ботевград

Ботевград

260700005

Миглена Григорова Боевска

 

секретар

40

Ботевград

Ботевград

260700005

Николай Борисов Бешков

 

член

41

Ботевград

Ботевград

260700005

Нели Тодорова Дакова

 

член

42

Ботевград

Ботевград

260700005

Цветелина Бориславова Бенчева

 

член

43

Ботевград

Ботевград

260700005

Андреа Георгиева Гърбиджанова

 

член

44

Ботевград

Ботевград

260700005

Ценка Бончева Георгиева

 

член

45

Ботевград

Ботевград

260700005

Милка Маринова Петрова

 

член

46

Ботевград

Ботевград

260700006

Мария Преславова Райчинова

 

председател

47

Ботевград

Ботевград

260700006

Петя Любенова Маринова

 

зам.-председател

48

Ботевград

Ботевград

260700006

Силвия Георгиева Бекярова

 

секретар

49

Ботевград

Ботевград

260700006

Петя Велинова Даскалова

 

член

50

Ботевград

Ботевград

260700006

Ива Стилиянова Попова

 

член

51

Ботевград

Ботевград

260700006

Рилка Ангелова Лазарова

 

член

52

Ботевград

Ботевград

260700006

Ивка Богданова  Петкова

 

член

53

Ботевград

Ботевград

260700006

Гергана Николова Найденова

 

член

54

Ботевград

Ботевград

260700006

Ивелина Георгиева Георгиева

 

член

55

Ботевград

Ботевград

260700007

Веселка Йорданова Йонева

 

председател

56

Ботевград

Ботевград

260700007

Николай Косев Драганчев

 

зам.- председател

57

Ботевград

Ботевград

260700007

Цветелина Василева Николова

 

секретар

58

Ботевград

Ботевград

260700007

Соня Минчева Христова

 

член

59

Ботевград

Ботевград

260700007

Петър Иванов Иванов

 

член

60

Ботевград

Ботевград

260700007

Цанко Ангелов Калфов

 

член

61

Ботевград

Ботевград

260700007

Вероника Мирославова Христова

 

член

62

Ботевград

Ботевград

260700007

Станислав Светозаров Найденов

 

член

63

Ботевград

Ботевград

260700007

Кирил Ценов Наков

 

член

64

Ботевград

Ботевград

260700008

Николай Атанасов Николаев

 

председател

65

Ботевград

Ботевград

260700008

Весела Маринова Василева - Димитрова

 

зам.- председател

66

Ботевград

Ботевград

260700008

Цвета Николаева Диловска

 

секретар

67

Ботевград

Ботевград

260700008

Надежда Йорданова Йорданова

 

член

68

Ботевград

Ботевград

260700008

Цветослава Николаева Недялкова

 

член

69

Ботевград

Ботевград

260700008

Веса Илиева Дашовска

 

член

70

Ботевград

Ботевград

260700008

Кети Илиева Цановска

 

член

71

Ботевград

Ботевград

260700008

Мая Василева Маринова

 

член

72

Ботевград

Ботевград

260700008

Цветанка Николаева Михова

 

член

73

Ботевград

Ботевград

260700009

Цвета Димова Виткова

 

председател

74

Ботевград

Ботевград

260700009

Елена Ангелова Илиева

 

зам.- председател

75

Ботевград

Ботевград

260700009

Елена Пепиева Драганска

 

секретар

76

Ботевград

Ботевград

260700009

Ивелина Василева Пеева

 

член

77

Ботевград

Ботевград

260700009

Василена Детелинова Дюлгерска

 

член

78

Ботевград

Ботевград

260700009

Цеца Маринова Цекова

 

член

79

Ботевград

Ботевград

260700009

Цветанка Данова Банкова

 

член

80

Ботевград

Ботевград

260700009

Мариана Илиева Йолова

 

член

81

Ботевград

Ботевград

260700009

Борянка Анчова Кръстева

 

член

82

Ботевград

Ботевград

260700010

Надежда Руменова Менгова

 

председател

83

Ботевград

Ботевград

260700010

Велислава Петрова Дилова

 

зам.- председател

84

Ботевград

Ботевград

260700010

Пенка Маринова Вълкова

 

секретар

85

Ботевград

Ботевград

260700010

Даниела Стойкова Тодорова

 

член

86

Ботевград

Ботевград

260700010

Марин Павлинов Пеев

 

член

87

Ботевград

Ботевград

260700010

Иванка Николова Георгиева

 

член

88

Ботевград

Ботевград

260700010

Иванка Димитрова Деянова

 

член

89

Ботевград

Ботевград

260700010

Йорданка Василева Великовска

 

член

90

Ботевград

Ботевград

260700010

Михаил Георгиев Михов

 

член

91

Ботевград

Ботевград

260700011

Янка Йорданова Терзиева

 

председател

92

Ботевград

Ботевград

260700011

Миглена Найденова Тодорова

 

зам.- председател

93

Ботевград

Ботевград

260700011

Цеца Милчева Илиева-Стойчовска

 

секретар

94

Ботевград

Ботевград

260700011

Красимира Павлова Христова

 

член

95

Ботевград

Ботевград

260700011

Петя Александрова Александрова

 

член

96

Ботевград

Ботевград

260700011

Христенка Георгиева Вардарева

 

член

97

Ботевград

Ботевград

260700011

Цветемила Николова Янинска

 

член

98

Ботевград

Ботевград

260700011

Мариела Цветелинова Бандрова

 

член

99

Ботевград

Ботевград

260700011

Детелин Александров Атанасов

 

член

100

Ботевград

Ботевград

260700012

Николина Йорданова Тодорова

 

председател

101

Ботевград

Ботевград

260700012

Весела Маринова Ангелова

 

зам.- председател

102

Ботевград

Ботевград

260700012

Цветослава Василева Найденова

 

секретар

103

Ботевград

Ботевград

260700012

Жана Тодорова Иванова

 

член

104

Ботевград

Ботевград

260700012

Веселин Георгиев Ангелов

 

член

105

Ботевград

Ботевград

260700012

Даяна Христославова Тинева

 

член

106

Ботевград

Ботевград

260700012

Ивана Петкова Николова

 

член

107

Ботевград

Ботевград

260700012

Цветелина Иванова Найденова

 

член

108

Ботевград

Ботевград

260700012

Венера Иванова Петрова

 

член

109

Ботевград

Ботевград

260700013

Цветина Валериева Димитрова

 

председател

110

Ботевград

Ботевград

260700013

Ивайло Илиев Христов

 

зам.- председател

111

Ботевград

Ботевград

260700013

Татяна Банкова Николова

 

секретар

112

Ботевград

Ботевград

260700013

Илия Петров Христов

 

член

113

Ботевград

Ботевград

260700013

Мариана Недялкова Недялкова

 

член

114

Ботевград

Ботевград

260700013

Иванка Николова Василева

 

член

115

Ботевград

Ботевград

260700013

Мария Веселинова Каменова

 

член

116

Ботевград

Ботевград

260700013

Габриела Маринова Коларска

 

член

117

Ботевград

Ботевград

260700013

Мая Георгиева Генова

 

член

118

Ботевград

Ботевград

260700014

Ивелина Петкова Иванова

 

председател

119

Ботевград

Ботевград

260700014

Симона Пламенова Христова

 

зам.- председател

120

Ботевград

Ботевград

260700014

Красимир Красимиров Витков

 

секретар

121

Ботевград

Ботевград

260700014

Стоян Маринов Доцински

 

член

122

Ботевград

Ботевград

260700014

Виктория Петрова Христова

 

член

123

Ботевград

Ботевград

260700014

Йоанна Пламенова Стоянова

 

член

124

Ботевград

Ботевград

260700014

Тодорка Василева Николова

 

член

125

Ботевград

Ботевград

260700014

Мима Борисова Петрова

 

член

126

Ботевград

Ботевград

260700014

Десислава Цветанова Иванова

 

член

127

Ботевград

Ботевград

260700015

Десислава Руменова Василева

 

председател

128

Ботевград

Ботевград

260700015

Моника Цветанова Маринова

 

зам.- председател

129

Ботевград

Ботевград

260700015

Радослава Цветанова Борисова

 

секретар

130

Ботевград

Ботевград

260700015

Мартин Бориславов Ангелов

 

член

131

Ботевград

Ботевград

260700015

Силвия Петрова Костова

 

член

132

Ботевград

Ботевград

260700015

Веселка Петрова Микова

 

член

133

Ботевград

Ботевград

260700015

Иван Станиславов Геровски

 

член

134

Ботевград

Ботевград

260700015

Петко Борисов Петков

 

член

135

Ботевград

Ботевград

260700015

Николай Цветанов Николов

 

член

136

Ботевград

Ботевград

260700016

Наташа Янкова Орманджиева

 

председател

137

Ботевград

Ботевград

260700016

Николай Миленов Николов

 

зам. председател

138

Ботевград

Ботевград

260700016

Иванка Ангелова Атанасова

 

секретар

139

Ботевград

Ботевград

260700016

Габриела Николаева Николова

 

член

140

Ботевград

Ботевград

260700016

Гергана Ненкова Велчева

 

член

141

Ботевград

Ботевград

260700016

Васил Георгиев Василев

 

член

142

Ботевград

Ботевград

260700016

Борислав Мирославов Минев

 

член

143

Ботевград

Ботевград

260700016

Александра Иванова Кожухарова

 

член

144

Ботевград

Ботевград

260700016

Йорданка Тодорова Райчинова

 

член

145

Ботевград

Ботевград

260700017

Вергиния Христова Стоянова

 

председател

146

Ботевград

Ботевград

260700017

Атанаска Симеонова Василева

 

зам.- председател

147

Ботевград

Ботевград

260700017

Анета Георгиева Димитрова

 

секретар

148

Ботевград

Ботевград

260700017

Маргарита Петрова Алексиева

 

член

149

Ботевград

Ботевград

260700017

Янка Тодорова Петкова

 

член

150

Ботевград

Ботевград

260700017

Илийчо Цеков Димитров

 

член

151

Ботевград

Ботевград

260700017

Борислав Стоянов Медарски

 

член

152

Ботевград

Ботевград

260700017

Марияна Йорданова Лазарова

 

член

153

Ботевград

Ботевград

260700017

Галина Василева Киркова

 

член

154

Ботевград

Ботевград

260700018

Мартин Николаев Гергов

 

председател

155

Ботевград

Ботевград

260700018

Йордан Николов Йорданов

 

зам.- председател

156

Ботевград

Ботевград

260700018

Мариана Христова Иванова - Орманджиева

 

секретар

157

Ботевград

Ботевград

260700018

Борислав Сашов Ценов

 

член

158

Ботевград

Ботевград

260700018

Дамянка Христова Илиева

 

член

159

Ботевград

Ботевград

260700018

Бенита Маринова Златева

 

член

160

Ботевград

Ботевград

260700018

Цветина Василева Петрова

 

член

161

Ботевград

Ботевград

260700018

Недялко Ангелов Делчев

 

член

162

Ботевград

Ботевград

260700018

Боян Василев Бончев

 

член

163

Ботевград

Ботевград

260700019

Веселка Павлова Живкова

 

председател

164

Ботевград

Ботевград

260700019

Пенка Маринова Томова

 

зам.- председател

165

Ботевград

Ботевград

260700019

Владислав Христов Филипов

 

секретар

166

Ботевград

Ботевград

260700019

Марина Бисерова Ловчелиева

 

член

167

Ботевград

Ботевград

260700019

Иван Цанов Боновски

 

член

168

Ботевград

Ботевград

260700019

Грета  Петкова Фампарска - Нинова

 

член

169

Ботевград

Ботевград

260700019

Поля Маринова Василева

 

член

170

Ботевград

Ботевград

260700019

Ивелина Николаева Гечовска

 

член

171

Ботевград

Ботевград

260700019

Цветелин Иванов Райчинов

 

член

172

Ботевград

Ботевград

260700020

Христина Иванова Петкова

 

председател

173

Ботевград

Ботевград

260700020

Любомир Николаев Кирилов

 

зам.- председател

174

Ботевград

Ботевград

260700020

Даниела Василева Тодорова

 

секретар

175

Ботевград

Ботевград

260700020

Тони Петров Тодоров

 

член

176

Ботевград

Ботевград

260700020

Владимир Веселинов Велчев

 

член

177

Ботевград

Ботевград

260700020

Васил Николаев Кирилов

 

член

178

Ботевград

Ботевград

260700020

Любомир Христов Стефанов

 

член

179

Ботевград

Ботевград

260700020

Иван Цветков Каменов

 

член

180

Ботевград

Ботевград

260700020

Милена Иванова Пухлева

 

член

181

Ботевград

Ботевград

260700021

Миглена Руменова Вълкова

 

председател

182

Ботевград

Ботевград

260700021

Цветелина Иванова Танова

 

зам.- председател

183

Ботевград

Ботевград

260700021

Васил Бончев Георгиев

 

секретар

184

Ботевград

Ботевград

260700021

Гергана Георгиева Георгиева

 

член

185

Ботевград

Ботевград

260700021

Мариела Младенова Тодорова

 

член

186

Ботевград

Ботевград

260700021

Мариета Илиева Димитрова

 

член

187

Ботевград

Ботевград

260700021

Дамян Цветелинов Цветков

 

член

188

Ботевград

Ботевград

260700021

Евгения Бончева Ананиева

 

член

189

Ботевград

Ботевград

260700021

Поля Петкова Дикова

 

член

190

Ботевград

Ботевград

260700022

Мелиса Момчилова Маркова

 

председател

191

Ботевград

Ботевград

260700022

Ценка Василева Клисурска

 

зам.- председател

192

Ботевград

Ботевград

260700022

Наталия Пламенова Георгиева

 

секретар

193

Ботевград

Ботевград

260700022

Катя Петрова Каменова

 

член

194

Ботевград

Ботевград

260700022

Малина Петрова Петкова

 

член

195

Ботевград

Ботевград

260700022

Николай Пламенов Стоянов

 

член

196

Ботевград

Ботевград

260700022

Галя Иванова Ангелова

 

член

197

Ботевград

Ботевград

260700022

Теодора Стоянова Баячева

 

член

198

Ботевград

Ботевград

260700022

Станка Тинчева Николова

 

член

199

Ботевград

Ботевград

260700023

Милчо Николов Илчев

 

председател

200

Ботевград

Ботевград

260700023

Мария Кирилова Савова

 

зам.- председател

201

Ботевград

Ботевград

260700023

Николина Василева Стоянова

 

секретар

202

Ботевград

Ботевград

260700023

Цветомир Миков Станчев

 

член

203

Ботевград

Ботевград

260700023

Радослава Стоянова Желева

 

член

204

Ботевград

Ботевград

260700023

Инна Дианова Боновска

 

член

205

Ботевград

Ботевград

260700023

Мариана Макавеева Николова

 

член

206

Ботевград

Ботевград

260700023

Йоанна Петкова Петкова

 

член

207

Ботевград

Ботевград

260700023

Наташа Василева Бончева

 

член

208

Ботевград

Рашково

260700024

Павлинка Иванова Маринова

 

председател

209

Ботевград

Рашково

260700024

Йоана Маринова Цокова

 

зам.- председател

210

Ботевград

Рашково

260700024

Цветомир Христов Йолов

 

секретар

211

Ботевград

Рашково

260700024

Петко Димитров Петков

 

член

212

Ботевград

Рашково

260700024

Надежда Василева Кирилова

 

член

213

Ботевград

Рашково

260700024

Веселин Маринов Цанов

 

член

214

Ботевград

Рашково

260700024

Спас Петров Томов

 

член

215

Ботевград

Трудовец

260700025

Правда Йорданова Илиева

 

председател

216

Ботевград

Трудовец

260700025

Емил Миков Дончев

 

зам.- председател

217

Ботевград

Трудовец

260700025

Магдалина Василева Янкова

 

секретар

218

Ботевград

Трудовец

260700025

Васил Георгиев Василев

 

член

219

Ботевград

Трудовец

260700025

Иванка Георгиева Димитрова

 

член

220

Ботевград

Трудовец

260700025

Костадин Йорданов Мишев

 

член

221

Ботевград

Трудовец

260700025

Денис Людмилов Згуров

 

член

222

Ботевград

Трудовец

260700025

Даниела Захариева Василева

 

член

223

Ботевград

Трудовец

260700025

Ирена Иванова Петкова

 

член

224

Ботевград

Трудовец

260700026

Нели Василева Чиновска

 

председател

225

Ботевград

Трудовец

260700026

Снежана Иванова Първанова

 

зам.- председател

226

Ботевград

Трудовец

260700026

Мария Давидова Христова

 

секретар

227

Ботевград

Трудовец

260700026

Даниела Пешева Иванова

 

член

228

Ботевград

Трудовец

260700026

Иван Цветанов Михайлов

 

член

229

Ботевград

Трудовец

260700026

Теодорина Георгиева Джундровска

 

член

230

Ботевград

Трудовец

260700026

Боянка Христова Иванова

 

член

231

Ботевград

Трудовец

260700026

Камелия Димитрова Христова

 

член

232

Ботевград

Трудовец

260700026

Петя Георгиева Бенчева

 

член

233

Ботевград

Трудовец

260700027

Илиян Борисов Ламбашки

 

председател

234

Ботевград

Трудовец

260700027

Елеонора Николаева Драганова

 

зам.- председател

235

Ботевград

Трудовец

260700027

Цветанка Лазарова Велева

 

секретар

236

Ботевград

Трудовец

260700027

Габриела Луканова Сулева

 

член

237

Ботевград

Трудовец

260700027

Венера Благоева Георгиева

 

член

238

Ботевград

Трудовец

260700027

Маринела Красимирова Дамянова

 

член

239

Ботевград

Трудовец

260700027

Силвия Людмилова Георгиева

 

член

240

Ботевград

Трудовец

260700028

Мария Атанасова Андонова

 

председател

241

Ботевград

Трудовец

260700028

Соня Атанасова Маринова

 

зам.- председател

242

Ботевград

Трудовец

260700028

Генка Тодорова Димитрова

 

секретар

243

Ботевград

Трудовец

260700028

Радостин Василев Иванов

 

член

244

Ботевград

Трудовец

260700028

Калина Лазарова Мичева

 

член

245

Ботевград

Трудовец

260700028

Меглена Иванова Радославова

 

член

246

Ботевград

Трудовец

260700028

Андриан Георгиев Димитров

 

член

247

Ботевград

Трудовец

260700028

Димитрина Георгиева Върбанова

 

член

248

Ботевград

Трудовец

260700028

Ивалина Иванова Иванова

 

член

249

Ботевград

Скравена

260700029

Ваня Стефанова Микова

 

председател

250

Ботевград

Скравена

260700029

Пенка Иванова Пушкарова

 

зам.- председател

251

Ботевград

Скравена

260700029

Николай Маринов Йошовски

 

секретар

252

Ботевград

Скравена

260700029

Янка Георгиева Георгиева

 

член

253

Ботевград

Скравена

260700029

Гергана Василева Минкова

 

член

254

Ботевград

Скравена

260700029

Даниел Милчов Бързашки

 

член

255

Ботевград

Скравена

260700029

Галя Христова Велковска Илиева

 

член

256

Ботевград

Скравена

260700029

Петя Христова Нейчева

 

член

257

Ботевград

Скравена

260700029

Пламен Михайлов Иванов

 

член

258

Ботевград

Скравена

260700030

Бисерка Павлова Димитрова

 

председател

259

Ботевград

Скравена

260700030

Георги Огнянов Цановски

 

зам.- председател

260

Ботевград

Скравена

260700030

Марийка Илиева Семкова

 

секретар

261

Ботевград

Скравена

260700030

Цветина Георгиева Димитрова

 

член

262

Ботевград

Скравена

260700030

Пенка Тодорова Иванова

 

член

263

Ботевград

Скравена

260700030

Капка Генчева Василева

 

член

264

Ботевград

Скравена

260700030

Ирена Тошкова Георгиева

 

член

265

Ботевград

Скравена

260700030

Богомила Иванова Василева

 

член

266

Ботевград

Скравена

260700030

Габриела Димчева Иванова

 

член

267

Ботевград

Новачене

260700031

Антоанета Иванова Иванова

 

председател

268

Ботевград

Новачене

260700031

Гинка Петкова Димитрова

 

зам.- председател

269

Ботевград

Новачене

260700031

Екатерина Иванова Костадинова

 

секретар

270

Ботевград

Новачене

260700031

Йоана Василева Жекова

 

член

271

Ботевград

Новачене

260700031

Димитринка Илиева Лалова

 

член

272

Ботевград

Новачене

260700031

Теодора Ганчева Радулова

 

член

273

Ботевград

Новачене

260700031

Валя Христова Геренска

 

член

274

Ботевград

Новачене

260700031

Руска Томова Илиева-Петкова

 

член

275

Ботевград

Новачене

260700031

Васко Николов Велчев

 

член

276

Ботевград

Новачене

260700032

Теодора  Стефанова Гергова

 

председател

277

Ботевград

Новачене

260700032

Иванка Димитрова Филипова

 

зам.- председател

278

Ботевград

Новачене

260700032

Катя Маркова Цветанова

 

секретар

279

Ботевград

Новачене

260700032

Мариана Кръстева Дойнова

 

член

280

Ботевград

Новачене

260700032

Милка Митова Тодорова

 

член

281

Ботевград

Новачене

260700032

Димитър Христов Христов

 

член

282

Ботевград

Новачене

260700032

Юлия Маринова Велчева

 

член

283

Ботевград

Боженица

260700033

Иван Данаилов Петров

 

председател

284

Ботевград

Боженица

260700033

Юра Тодорова Йорданова

 

зам.- председател

285

Ботевград

Боженица

260700033

Иванка Иванова Янинска

 

секретар

286

Ботевград

Боженица

260700033

Бойка Найденова Иванова

 

член

287

Ботевград

Боженица

260700033

Иван Тониев Влахов

 

член

288

Ботевград

Боженица

260700033

Васка Димитрова Димитрова

 

член

289

Ботевград

Боженица

260700033

Любомир Петков Симеонов

 

член

290

Ботевград

Липница

260700034

Маргарита Димчева Георгиева

 

председател

291

Ботевград

Липница

260700034

Иван Павлинов Иванов

 

зам.- председател

292

Ботевград

Липница

260700034

Иванка Георгиева Минева

 

секретар

293

Ботевград

Липница

260700034

Венета Иванова Тодорова

 

член

294

Ботевград

Липница

260700034

Лиляна Иванова Георгиева - Петрова

 

член

295

Ботевград

Липница

260700034

Иван Ангелов Цветков

 

член

296

Ботевград

Липница

260700034

Веселина Живкова Георгиева

 

член

297

Ботевград

Елов дол

260700035

Борислав Иванов Иванов

 

председател

298

Ботевград

Елов дол

260700035

Иванка Василева Иванова

 

зам.- председател

299

Ботевград

Елов дол

260700035

Иван Цветанов Иванов

 

секретар

300

Ботевград

Елов дол

260700035

Паулина Вериславова Иванова

 

член

301

Ботевград

Елов дол

260700035

Йордан Георгиев Томов

 

член

302

Ботевград

Елов дол

260700035

Кристел Василева Ангелова

 

член

303

Ботевград

Елов дол

260700035

Виолета Иванова Димитрова

 

член

304

Ботевград

Литаково

260700036

Пенка Ангелова Георгиева

 

председател

305

Ботевград

Литаково

260700036

Ива Красимирова Иванова

 

зам.- председател

306

Ботевград

Литаково

260700036

Василка Петкова Караджова - Георгиева

 

секретар

307

Ботевград

Литаково

260700036

Любка Цалова Василева

 

член

308

Ботевград

Литаково

260700036

Радка Стоева Величкова

 

член

309

Ботевград

Литаково

260700036

Гина Петкова Станева

 

член

310

Ботевград

Литаково

260700036

Диана Василева Цекова

 

член

311

Ботевград

Литаково

260700036

Светлин Тошков Маринов

 

член

312

Ботевград

Литаково

260700036

Красимира Ангелова Петрова

 

член

313

Ботевград

Литаково

260700037

Мария Илиева Георгиева - Цековска

 

председател

314

Ботевград

Литаково

260700037

Николай Цветанов Цановски

 

зам.- председател

315

Ботевград

Литаково

260700037

Веселина Коцева Маринова

 

секретар

316

Ботевград

Литаково

260700037

Десислава Иванова Николова

 

член

317

Ботевград

Литаково

260700037

Веселка Николаева Ачкова

 

член

318

Ботевград

Литаково

260700037

Станка Христова Доцинска

 

член

319

Ботевград

Литаково

260700037

Пенка Кръстева Георгиева

 

член

320

Ботевград

Литаково

260700037

Григор Калинов Григоров

 

член

321

Ботевград

Литаково

260700037

Генади Петков Стойнов

 

член

322

Ботевград

Гурково

260700038

Цветелин Калоянов Кръстанов

 

председател

323

Ботевград

Гурково

260700038

Виолетка Найденова Ценева

 

зам.- председател

324

Ботевград

Гурково

260700038

Венелерин Иванов Петров

 

секретар

325

Ботевград

Гурково

260700038

Милена Василева Каменова

 

член

326

Ботевград

Гурково

260700038

Христо Николаев Христов

 

член

327

Ботевград

Гурково

260700038

Радка Цветкова Иванова

 

член

328

Ботевград

Гурково

260700038

Радославка Георгиева Микова

 

член

329

Ботевград

Краево

260700039

Христина Димитрова Димитрова

 

председател

330

Ботевград

Краево

260700039

Антония Валентинова Найденова

 

зам.- председател

331

Ботевград

Краево

260700039

Васил Маринов Василев

 

секретар

332

Ботевград

Краево

260700039

Пламена Петкова Иванова

 

член

333

Ботевград

Краево

260700039

Грета Цветанова Кръстанова

 

член

334

Ботевград

Краево

260700039

Севдалина Борисова Панчева

 

член

335

Ботевград

Краево

260700039

Николинка Станчева Коларска

 

член

336

Ботевград

Радотина

260700040

Емилия Димитрова Енчева

 

председател

337

Ботевград

Радотина

260700040

Стефана Иванова Цекова

 

зам.- председател

338

Ботевград

Радотина

260700040

Любчо Христов Цветанов

 

секретар

339

Ботевград

Радотина

260700040

Валентина Владимирова Динчовска

 

член

340

Ботевград

Радотина

260700040

Виолетка Димитрова Борисова

 

член

341

Ботевград

Радотина

260700040

Галя Димитрова Иванова

 

член

342

Ботевград

Радотина

260700040

Георги Димитров Николов

 

член

343

Ботевград

Врачеш

260700041

Илияна Микова Минковска

 

председател

344

Ботевград

Врачеш

260700041

Цветелина Кръстева Филкова

 

зам.- председател

345

Ботевград

Врачеш

260700041

Цветелина Цветкова Дойчева

 

секретар

346

Ботевград

Врачеш

260700041

Георги Бориславов Божинов

 

член

347

Ботевград

Врачеш

260700041

Йордан Цанков Дамянов

 

член

348

Ботевград

Врачеш

260700041

Пламен Георгиев Стоянов

 

член

349

Ботевград

Врачеш

260700041

Ивет Георгиева Йотова

 

член

350

Ботевград

Врачеш

260700041

Рени Георгиева Иванова

 

член

351

Ботевград

Врачеш

260700041

Християн Лъчезаров Лаков

 

член

352

Ботевград

Врачеш

260700042

Камелия Здравкова Иванова

 

председател

353

Ботевград

Врачеш

260700042

Елена Пламенова Александрова

 

зам.- председател

354

Ботевград

Врачеш

260700042

Йорданка Тодорова Пешинска

 

секретар

355

Ботевград

Врачеш

260700042

Наталия Николова Димитрова

 

член

356

Ботевград

Врачеш

260700042

Петя Димитрова Петрова

 

член

357

Ботевград

Врачеш

260700042

Ива Кирчева Стоянова

 

член

358

Ботевград

Врачеш

260700042

Даниела Николова Василева

 

член

359

Ботевград

Врачеш

260700042

Павлина Димитрова Коларска

 

член

360

Ботевград

Врачеш

260700042

Петя Василева Стоянова

 

член

361

Ботевград

Врачеш

260700043

Димка Тодорова Клисурска

 

председател

362

Ботевград

Врачеш

260700043

Валерия Павлинова Кирилова

 

зам.- председател

363

Ботевград

Врачеш

260700043

Мая Тодорова Коловска

 

секретар

364

Ботевград

Врачеш

260700043

 Даниела Ивайлова Калайджиева

 

член

365

Ботевград

Врачеш

260700043

Генка Петрова Партениева

 

член

366

Ботевград

Врачеш

260700043

Елена Петрова Александрова

 

член

367

Ботевград

Врачеш

260700043

Жанета Георгиева Александрова

 

член

368

Ботевград

Врачеш

260700043

Василка Николова Тодорова

 

член

369

Ботевград

Врачеш

260700043

Хриска Драгиева Иванова

 

член

370

Ботевград

Врачеш

260700044

Никола Йорданов Марчовски

 

председател

371

Ботевград

Врачеш

260700044

Стойка Василева Накова

 

зам.- председател

372

Ботевград

Врачеш

260700044

Паулина Георгиева Димитрова

 

секретар

373

Ботевград

Врачеш

260700044

Никол Адрианова Тодорова

 

член

374

Ботевград

Врачеш

260700044

Галя Маринова Гацовска - Захариева

 

член

375

Ботевград

Врачеш

260700044

Димитринка Иванова Цолова

 

член

376

Ботевград

Врачеш

260700044

Димитринка Пеева Гацовска

 

член

377

Ботевград

Врачеш

260700044

Цонка Миткова Гешовска-Хаджийска

 

член

378

Ботевград

Врачеш

260700044

Маргарита Иванова Ганчовска

 

член

379

Ботевград

Ботевград

260700045

Деяна Георгиева Горанова

 

председател

380

Ботевград

Ботевград

260700045

Николинка Върбанова Цочева

 

зам.- председател

381

Ботевград

Ботевград

260700045

Маргарита Василева Драганова

 

секретар

382

Ботевград

Ботевград

260700045

Василена Веселинова Караконска

 

член

383

Ботевград

Ботевград

260700045

Мария Емилова Методиева

 

член

384

Ботевград

Ботевград

260700045

Трояна Иванова Гаврилова

 

член

385

Ботевград

Ботевград

260700045

Иванка Иванова Петрова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:13 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения