Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Горна Малина за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Горна Малина, с вх.№ 93/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 15 /петнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Община

Населено място

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Светла Антонова Цветанова

 

председател

2

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Камелия Недялкова Христова

 

зам.председател

3

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Петя Цветанова Иванова

 

секретар

4

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Румен Юриев Божилов

 

член

5

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Христина Асенова Георгиева

 

член

6

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Нели Захариева Недялкова

 

член

7

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Леонида Иванова Трайкова-Найденова

 

член

8

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Дарина Луканова Петрова

 

член

9

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Наташа Методиева Годжова

 

член

10

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Борислава Георгиева Петрова

 

председател

11

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Емил Георгиев Христов

 

зам.председател

12

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Таня Цветанова Гергушка

 

секретар

13

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Първолетка Петкова Янакиева

 

член

14

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Калинка Борисова Топалова

 

член

15

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Пламен Атанасов Димитров

 

член

16

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Мария Петрова Иванова

 

член

17

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Десислава Харалампиева Мараченска

 

член

18

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Гергана Димитрова Иванова

 

член

19

Горна Малина

Белопопци

261000003

Йорданка Стоянова Банова

 

председател

20

Горна Малина

Белопопци

261000003

Анжела Тонева Златкова

 

зам.председател

21

Горна Малина

Белопопци

261000003

Йоана Стоилова Добрева

 

секретар

22

Горна Малина

Белопопци

261000003

Йордан Ненов Ненов

 

член

23

Горна Малина

Белопопци

261000003

Мария Златкова Райчева

 

член

24

Горна Малина

Белопопци

261000003

Ангелина Илиева Йорданова

 

член

25

Горна Малина

Белопопци

261000003

Румен Ивайлов Герчев

 

член

26

Горна Малина

Байлово

261000004

Красимира Христова Николова

 

председател

27

Горна Малина

Байлово

261000004

Теодор Йорданов Димитров

 

зам.председател

28

Горна Малина

Байлово

261000004

Иванка Спасова Димитрова

 

секретар

29

Горна Малина

Байлово

261000004

Мария Григорова Иванова

 

член

30

Горна Малина

Байлово

261000004

Христина Иванова Йовчева

 

член

31

Горна Малина

Байлово

261000004

Цветанка Стоилова Николова

 

член

32

Горна Малина

Байлово

261000004

Венелина Андрианова Найденова

 

член

33

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Венета Гергинова Таскова

 

председател

34

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Ана Савова Бонева

 

зам.председател

35

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Анелия Димитрова Пешова

 

секретар

36

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Маргарита Петрова Пешева

 

член

37

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Галина Събева Колева

 

член

38

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Красина Венциславова Кръстева

 

член

39

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Силвия Ангелова Недкова

 

член

40

Горна Малина

Априлово

261000006

Илиана Райчева Костова

 

председател

41

Горна Малина

Априлово

261000006

Първолетка Николова Славодинова

 

зам.председател

42

Горна Малина

Априлово

261000006

Траянка Трайкова Найденова

 

секретар

43

Горна Малина

Априлово

261000006

Костадин Недков Кирилов

 

член

44

Горна Малина

Априлово

261000006

Цветелина Валентинова Апостолова

 

член

45

Горна Малина

Априлово

261000006

Милена Симеонова Найденова

 

член

46

Горна Малина

Априлово

261000006

Елена Костадинова Танева

 

член

47

Горна Малина

Априлово

261000006

Петранка Грозданова Петрова

 

член

48

Горна Малина

Априлово

261000006

Надежда Филипова Славчева

 

член

49

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Иван Цветанов Михайлов

 

председател

50

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Маргарита Петрова Петкова

 

зам.председател

51

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Райна Йорданова Босакова-Петкова

 

секретар

52

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Милка Бонева Павлова

 

член

53

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Марийка Ангелова Драгомирова

 

член

54

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Анелия Андреева Стоянова

 

член

55

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Илиана Антонова Василева

 

член

56

Горна Малина

Негушево

261000008

Евелина Емилова Ковачева Славкова

 

председател

57

Горна Малина

Негушево

261000008

Росица Ваньова Иванова

 

зам.председател

58

Горна Малина

Негушево

261000008

Лилия Миткова Пенкова

 

секретар

59

Горна Малина

Негушево

261000008

Стоянка Иванова Илиева

 

член

60

Горна Малина

Негушево

261000008

Петко Маринов Петков

 

член

61

Горна Малина

Негушево

261000008

Стефка Антонова Николова

 

член

62

Горна Малина

Негушево

261000008

Невена Николаева Семкова

 

член

63

Горна Малина

Осойца

261000009

Надя Петкова Попова

 

председател

64

Горна Малина

Осойца

261000009

Станислава Миткова Тодорова

 

зам.председател

65

Горна Малина

Осойца

261000009

Гергина Георгиева Илиева

 

секретар

66

Горна Малина

Осойца

261000009

Ваня Петрова Георгиева

 

член

67

Горна Малина

Осойца

261000009

Людмила Иванова Иванова

 

член

68

Горна Малина

Осойца

261000009

Стефан Руменов Пенков

 

член

69

Горна Малина

Осойца

261000009

Венера Боянова Калева

 

член

70

Горна Малина

Саранци

261000010

Даниела Емилова Донева

 

председател

71

Горна Малина

Саранци

261000010

Ангел Николаев Андреев

 

зам.председател

72

Горна Малина

Саранци

261000010

Владимир Младенов Златанов

 

секретар

73

Горна Малина

Саранци

261000010

Виолета Иванова Димитрова

 

член

74

Горна Малина

Саранци

261000010

Пенка Иванова Алексиева

 

член

75

Горна Малина

Саранци

261000010

Тодор Филипов Георгиев

 

член

76

Горна Малина

Саранци

261000010

Атанаска Никифорова Маджарова

 

член

77

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Маргарита Георгиева Атанасова

 

председател

78

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Латина Цветанова Цветанова

 

зам.председател

79

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Анелия Иванова Димитрова

 

секретар

80

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Стефка Йорданова Иванова

 

член

81

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Камелия Паскалева Малинова

 

член

82

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Димитрина Петрова Делчева

 

член

83

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Христо Стоянов Христов

 

член

84

Горна Малина

Макоцево

261000012

Радостина Атанасова Борисова

 

председател

85

Горна Малина

Макоцево

261000012

Борислав Емилов Калев

 

зам.председател

86

Горна Малина

Макоцево

261000012

Галя Борисова Асенова

 

секретар

87

Горна Малина

Макоцево

261000012

Ива Димитрова Стоянова

 

член

88

Горна Малина

Макоцево

261000012

Галина Цветанова Цветанова

 

член

89

Горна Малина

Макоцево

261000012

Калин Кирилов Шияков

 

член

90

Горна Малина

Макоцево

261000012

Йорданка Маринова Велкова

 

член

91

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Мария Георгиева Лесова

 

председател

92

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Цветанка Георгиева Петрова

 

зам.председател

93

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Николай Иванов Михалчев

 

секретар

94

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Ангелина Василева Петрова

 

член

95

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Ива Христова Нанкова

 

член

96

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Ана Михайлова Мутафчиева

 

член

97

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Петьо Николаев Семков

 

член

98

Горна Малина

Стъргел

261000014

Виктория Иванова Дошолова-Педакова

 

председател

99

Горна Малина

Стъргел

261000014

Гена Стоянова Делчева

 

зам.председател

100

Горна Малина

Стъргел

261000014

Ангел Атанасов Якимов

 

секретар

101

Горна Малина

Стъргел

261000014

Тонимира Георгиева Генева

 

член

102

Горна Малина

Стъргел

261000014

Христо Иванов Иванов

 

член

103

Горна Малина

Стъргел

261000014

Данаил Александров Тодорчев

 

член

104

Горна Малина

Стъргел

261000014

Надежда Николаева Славчева

 

член

105

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Стоянка Алионова Дончева

 

председател

106

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Илия Трайков Дончев

 

зам.председател

107

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Красимира Костова Симеонова-Кета

 

секретар

108

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Нелина Наталиева Миткова

 

член

109

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Цветелина Траянова Милушева

 

член

110

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Юлия Василева Димитрова

 

член

111

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Марияна Христова Михова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения