Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Драгоман за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Драгоман, с вх.№ 98/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 23.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

      1. Назначава съставите на 18 /осемнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

населено  място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Иринка Великова Иванова

 

председател

2

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Младена Йорданова Германова - Шуманова

 

зам.- председател

3

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Мария Йорданова Денкова

 

секретар

4

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Живко Ивайлов Александров

 

член

5

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Станка Атанасова Наумова

 

член

6

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Славка Аспарухова Костадинова

 

член

7

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Валентина Григорова Тодорова

 

член

8

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Десислава Александрова Стоянова

 

член

9

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Десислав Григоров Григоров

 

член

10

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Христина Ценова Костадинова

 

председател

11

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Иванела Стоянова Аначкова - Георгиева

 

зам.- председател

12

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Павлина Димитрова Влашева

 

секретар

13

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Галя Найденова Иванова - Тодорова

 

член

14

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Василка Петкова Пейчева

 

член

15

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Райна Йорданова Кръстанова

 

член

16

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Даниела Ангелова Милованова

 

член

17

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Анастасия Миланова Анева

 

член

18

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Анелия Симеонова Борисова

 

член

19

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Екатерина-Мария Ангелова Костадинова

 

председател

20

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Богданка Георгиева Димитрова

 

зам.- председател

21

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Мая Иванова Иванова

 

секретар

22

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Милена Кирилова Пейчева

 

член

23

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Джуляно Руменов Петров

 

член

24

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Светлана Невенова Петрова

 

член

25

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Марияна Илиева Стоянова

 

член

26

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Райна Станиславова Радкова

 

член

27

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Илияна Илиева Манина

 

член

28

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Мариана Стоименова Николова

 

председател

29

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Камелия Панкова Костадинова

 

зам.- председател

30

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Бойка Стоименова Методиева

 

секретар

31

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Иванка Кирилова Иванова

 

член

32

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Мариана Цветанова Витанова

 

член

33

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Ренета Йорданова Генкова

 

член

34

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Надка Томова Найденова

 

член

35

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Ева ПламеноваЕвлогиева

 

член

36

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Вяра Филкова Якимова

 

член

37

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Галя Николаева Ангелова

 

председател

38

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Моника Найденова Йорданова

 

зам.- председател

39

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Златка Никифорова Георгиева

 

секретар

40

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Марина Велчева Борисова

 

член

41

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Ангел Иванов Ангелков

 

член

42

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Лалка Георгиева Влашева

 

член

43

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Блага Стоянова Велкова

 

член

44

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Лили Константинова Иванова

 

председател

45

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Десислав Кирилов Анастасов

 

зам.- председател

46

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Стефка Симеонова Борисова

 

секретар

47

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Катерина Христова Йосифова

 

член

48

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Рени Траянова Антонова

 

член

49

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Валентина Георгиева Николова

 

член

50

Драгоман

с. Драгоил       

261600006

Атанаска Станева Григорова

 

член

51

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Тотка Генчева Петрова

 

председател

52

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Боби Кирилов Господинов

 

зам.- председател

53

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Любослав Любомиров Ленков

 

секретар

54

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Ваня Ценкова Кирилова

 

член

55

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Милена Герасимова Кирилова

 

член

56

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Георги Томов Жеков

 

член

57

Драгоман

с. Прекръсте

261600007

Донка Неделчева Йоргова

 

член

58

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Даниела Асенова Асенова

 

председател

59

Драгоман

с. Големо Малово,            

261600008

Величка Първанова Божилова

 

зам.- председател

60

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Йорданка Давиткова Борисова

 

секретар

61

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Маргаритка Маринова Христова

 

член

62

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Юлка Младенова Милчева

 

член

63

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Пламен Иванов Герасимов

 

член

64

Драгоман

с. Големо Малово,           

261600008

Наталия Петрова Спиридонова

 

член

72

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Гюла Асенова Коцева

 

председател

73

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Мария Георгиева Цветанова

 

зам.- председател

74

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Зоя Драганова Крумова

 

секретар

75

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Василка Йорданова Иванова

 

член

76

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Виктория Цанкова Куцарова

 

член

77

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Венцислав Василев Спасов

 

член

78

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Силвия Миронова Владимирова

 

член

79

Драгоман

с. Василовци

261600011

Камелия Лозанова Стоилова

 

председател

80

Драгоман

с. Василовци

261600011

Анита Иванова Трендафилова

 

зам.- председател

81

Драгоман

с. Василовци

261600011

Йорданка Тодорова Иванова

 

секретар

82

Драгоман

с. Василовци

261600011

Валерия Неделчева Симова

 

член

83

Драгоман

с. Василовци

261600011

Цветелина Любомирова Аврамова

 

член

84

Драгоман

с. Василовци

261600011

Димитър Трендафилов Радков

 

член

85

Драгоман

с. Василовци

261600011

Емилия Димитрова Цветанова

 

член

86

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Георги Цветанов Борисов

 

председател

87

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Вера Николова Рашкова

 

зам.- председател

88

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Цецка Славчева Николова

 

секретар

89

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Богомил Петров Симов

 

член

90

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Иванела Никифорова Христова

 

член

91

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Румяна Паунова Димитрова

 

член

92

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Ирена Радоева Николова

 

член

93

Драгоман

с. Калотина

261600013

Николай Георгиев Георгиев

 

председател

94

Драгоман

с. Калотина

261600013

Илия Методиев Иванов

 

зам.- председател

95

Драгоман

с. Калотина

261600013

Лидия Методиева Долкина

 

секретар

96

Драгоман

с. Калотина

261600013

Павлина Георгиева Колева

 

член

97

Драгоман

с. Калотина

261600013

Елисавета Стефанова Петрова

 

член

98

Драгоман

с. Калотина

261600013

Людмила Карамфилова Панова

 

член

99

Драгоман

с. Калотина

261600013

Георги Иванов Петров

 

член

100

Драгоман

с. Калотина

261600014

Ангел Димитров Костадинов

 

председател

101

Драгоман

с. Калотина

261600014

Ели Илиева Христова

 

зам.- председател

102

Драгоман

с. Калотина

261600014

Николай Борисов Костадинов

 

секретар

103

Драгоман

с. Калотина

261600014

Тодорка Ерменова Иванова

 

член

104

Драгоман

с. Калотина

261600014

Симона Костадинова Костадинова

 

член

105

Драгоман

с. Калотина

261600014

Костадин Петров Милушев

 

член

106

Драгоман

с. Калотина

261600014

Татяна Ангелова Илиева

 

член

107

Драгоман

с. Габер

261600015

Нели Ангелова Кирилова

 

председател

108

Драгоман

с. Габер

261600015

Албена Славчева Владова

 

зам.- председател

109

Драгоман

с. Габер

261600015

Зорница Кирилова Андреева

 

секретар

110

Драгоман

с. Габер

261600015

Емилия Борисова Крумова

 

член

111

Драгоман

с. Габер

261600015

Силвия Василева Стоименова

 

член

112

Драгоман

с. Габер

261600015

Йордан Любомиров Михайлов

 

член

113

Драгоман

с. Габер

261600015

Елисавета Боянова Манина

 

член

114

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Петя Димитрова Петрова

 

председател

115

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Живка Ангелова Генкова

 

зам.- председател

116

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Сениха Салимехмед Сали

 

секретар

117

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Иван Стоянов Нацев

 

член

118

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Румяна Здравкова Андреева

 

член

119

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Димитър Асенов Иванов

 

член

120

Драгоман

с. Владиславци

261600016

Ефтим Ясенов Манин

 

член

121

Драгоман

с. Несла

261600017

Даниела Здравкова Тончева

 

председател

122

Драгоман

с. Несла

261600017

Станислава Радославова Пенева-Григорова

 

зам.- председател

123

Драгоман

с. Несла

261600017

Кирила Велинова Нацева

 

секретар

124

Драгоман

с. Несла

261600017

Иван Викторов Илиев

 

член

125

Драгоман

с. Несла

261600017

Димитър Гълъбов Антонов

 

член

126

Драгоман

с. Несла

261600017

Детелина Георгиева Аначкова

 

член

127

Драгоман

с. Несла

261600017

Любчо Иванов Георгиев

 

член

135

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Бертолина Вецкова Михайлова

 

председател

136

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Юлияна Станиславова Борисова

 

зам.- председател

137

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Анна Маринова Крумова

 

секретар

138

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Венета Иванова Боянова

 

член

139

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Даниела Иванова Новкова

 

член

140

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Йордан Рангелов Драганов

 

член

141

Драгоман

с. Цацаровци

261600019

Димитър Димитров Илиев

 

член

142

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Росица Руменова Първанова

 

председател

143

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Костадинка Асенова Григорова

 

зам.- председател

144

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Георги Иванов Ангелов

 

секретар

145

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Теодора Първанова Тодорова

 

член

146

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Ирина Кирилова Георгиева

 

член

147

Драгоман

с. Ялботина,            

261600020

Стилияна Ивайлова Младенова

 

член

148

Драгоман

с. Ялботина,           

261600020

Антоанета Венцеславова Толтукова-Хаджиперева

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:17 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения