Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Челопеч за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Челопеч, с вх.№ 87/30.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Челопеч

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

      1. Назначава съставите на 2 /два/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Челопеч за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Община

№ на СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Челопеч

265800001

КРИСТИАНА ПЛАМЕНОВА БЕЛОВА

 

председател

2

Челопеч

265800001

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПИЖЕНКО-ИВАНОВА

 

зам.- председател

3

Челопеч

265800001

РАЛИЦА МАРИНОВА ВРАГОВА

 

секретар

4

Челопеч

265800001

КАЛОЯН ПЕТРОВ ЕФРЕМОВ

 

член

5

Челопеч

265800001

ДОБРИНКА ХРИСТОВА БОРИСОВА

 

член

6

Челопеч

265800001

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

член

7

Челопеч

265800001

ВИКТОРИЯ МАРИАНОВА МИКОВА

 

член

8

Челопеч

265800001

НЕДЯЛКО ПАВЛОВ ДОНЧЕВ

 

член

9

Челопеч

265800001

ЛЕТИСИА ИТАЛОВА ФАБРИ-ВЪЛЧИНОВА

 

член

10

Челопеч

265800002

НЕЛИ БОЖИНОВА ПЕТРОВА

 

председател

11

Челопеч

265800002

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА

 

зам.- председател

12

Челопеч

265800002

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

секретар

13

Челопеч

265800002

ИЛИАН НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ

 

член

14

Челопеч

265800002

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

член

15

Челопеч

265800002

ЙОНКА РАЙКОВА ВЪТЕВА

 

член

16

Челопеч

265800002

СТЕФАН ДИМИТРОВ БАРЕВ

 

член

17

Челопеч

265800002

ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ ЛИЛОВ

 

член

18

Челопеч

265800002

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:20 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения