Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Божурище за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Божурище, с вх.№ 116/01.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Божурище.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

       1. Назначава съставите на 12 /дванадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Божурище за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Божурище

гр.Божурище

260600001

Грета Красимирова Каменова

 

председател

2

Божурище

гр.Божурище

260600001

Димитрина Цветанова Петкова

 

зам.-председател

3

Божурище

гр.Божурище

260600001

Васил Благоев Димитров

 

секретар

4

Божурище

гр.Божурище

260600001

Габриела Красимирова Маринова

 

член

5

Божурище

гр.Божурище

260600001

Лиляна Богданова Василева

 

член

6

Божурище

гр.Божурище

260600001

Гергинка Йорданова Цветкова

 

член

7

Божурище

гр.Божурище

260600001

Пешка Иванова Ценкова

 

член

8

Божурище

гр.Божурище

260600001

Емануил Кирилов Василев

 

член

9

Божурище

гр.Божурище

260600001

Антоанета Крумова Витанова

 

член

10

Божурище

гр.Божурище

260600002

Соня Иванова Модева

 

председател

11

Божурище

гр.Божурище

260600002

Росен Крумов Григоров

 

зам.-председател

12

Божурище

гр.Божурище

260600002

Румяна Георгиева Костова

 

секретар

13

Божурище

гр.Божурище

260600002

Евгения Василева Генчева

 

член

14

Божурище

гр.Божурище

260600002

Елизабет Крумова Стефанова

 

член

15

Божурище

гр.Божурище

260600002

Маринела Маринова Величкова

 

член

16

Божурище

гр.Божурище

260600002

Сунай Салиев Исмаилов

 

член

17

Божурище

гр.Божурище

260600002

Таня Петрова Кирилова

 

член

18

Божурище

гр.Божурище

260600002

Иван Филипов Витанов

 

член

19

Божурище

гр.Божурище

260600003

Цветанка Стоилова Стефанова

 

председател

20

Божурище

гр.Божурище

260600003

Мария Славева Митева

 

зам.-председател

21

Божурище

гр.Божурище

260600003

Нина Петрова Манчева

 

секретар

22

Божурище

гр.Божурище

260600003

Юлия Божидарова Найденова

 

член

23

Божурище

гр.Божурище

260600003

Вяра Върбанова Димитрова

 

член

24

Божурище

гр.Божурище

260600003

Лилия Крумова Владиславова

 

член

25

Божурище

гр.Божурище

260600003

Стефка Димитрова Денчева

 

член

26

Божурище

гр.Божурище

260600003

Мартин Петров Ненов

 

член

27

Божурище

гр.Божурище

260600003

Зита Георгиева Стоименова-Бъчварова

 

член

28

Божурище

гр.Божурище

260600004

Лили Богданова Иванова

 

председател

29

Божурище

гр.Божурище

260600004

Силвет Юсуфова Чаушева

 

зам.-председател

30

Божурище

гр.Божурище

260600004

Марийка Борисова Миланова

 

секретар

31

Божурище

гр.Божурище

260600004

Соня Георгиева Вълчева

 

член

32

Божурище

гр.Божурище

260600004

Недялка Ангелова Огнянова

 

член

33

Божурище

гр.Божурище

260600004

Алекс Ангелов Стоицов

 

член

34

Божурище

гр.Божурище

260600004

Пенка Исидорова Божилова

 

член

35

Божурище

гр.Божурище

260600004

Десислава Иванова Алексова

 

член

36

Божурище

гр.Божурище

260600004

Емилия Цветанова Георгиева-Дойчева

 

член

37

Божурище

гр.Божурище

260600005

Силвия Борисова Славова

 

председател

38

Божурище

гр.Божурище

260600005

Божидар Асенов Иванов

 

зам.-председател

39

Божурище

гр.Божурище

260600005

Албена Николаева Павлова

 

секретар

40

Божурище

гр.Божурище

260600005

Диана Панайотова Георгиева

 

член

41

Божурище

гр.Божурище

260600005

Валерия Росенова Пенева

 

член

42

Божурище

гр.Божурище

260600005

Силва Симеонова Василева

 

член

43

Божурище

гр.Божурище

260600005

Маргарита Юлиянова Къдринова

 

член

44

Божурище

гр.Божурище

260600005

Еленка Кирилова Пальова

 

член

45

Божурище

гр.Божурище

260600005

Емилия Руменова Стоилова - Павлова

 

член

46

Божурище

гр.Божурище

260600006

Росица Петрова Кефалова

 

председател

47

Божурище

гр.Божурище

260600006

Димитър Сотиров Узунов

 

зам.-председател

48

Божурище

гр.Божурище

260600006

Цветелин Георгиев Василев

 

секретар

49

Божурище

гр.Божурище

260600006

Грета Сашева Стоянова

 

член

50

Божурище

гр.Божурище

260600006

Таня Красимирова Димитрова

 

член

51

Божурище

гр.Божурище

260600006

Анелия Илиева Илиева

 

член

52

Божурище

гр.Божурище

260600006

Миглена Емилова Методиева

 

член

53

Божурище

гр.Божурище

260600006

Яна Чавдарова Димова

 

член

54

Божурище

гр.Божурище

260600006

Петя Симеонова Ангелова

 

член

55

Божурище

с.Пролеша

260600007

Зоя Иванова Радева - Димитрова

 

председател

56

Божурище

с.Пролеша

260600007

Бойка Христова Асенова

 

зам.-председател

57

Божурище

с.Пролеша

260600007

Моника Василева Вангелова

 

секретар

58

Божурище

с.Пролеша

260600007

Даниела Павлова Райкова

 

член

59

Божурище

с.Пролеша

260600007

Станислав Младенов Младенов

 

член

60

Божурище

с.Пролеша

260600007

Зоя Евтимова Димитрова

 

член

61

Божурище

с.Пролеша

260600007

Герасим Николаев Симов

 

член

62

Божурище

с.Хераково

260600008

Станимир Иванов Станимиров

 

председател

63

Божурище

с.Хераково

260600008

Снежанка Иванова Делчева

 

зам.-председател

64

Божурище

с.Хераково

260600008

Йорданка Николаева Михайлова

 

секретар

65

Божурище

с.Хераково

260600008

Елизабет Севдалинова Величкова

 

член

66

Божурище

с.Хераково

260600008

Милка Любенова Пенчева

 

член

67

Божурище

с.Хераково

260600008

Емил Методиев Пальов

 

член

68

Божурище

с.Хераково

260600008

Даниела Ангелова Котева

 

член

69

Божурище

с.Храбърско

260600009

Петя Бориславова Маркова

 

председател

70

Божурище

с.Храбърско

260600009

Анелия Иванова Лозанова

 

зам.-председател

71

Божурище

с.Храбърско

260600009

Марио Василев Младенов

 

секретар

72

Божурище

с.Храбърско

260600009

Сашка Първанова Григорова

 

член

73

Божурище

с.Храбърско

260600009

Мария Борисова Костадинова

 

член

74

Божурище

с.Храбърско

260600009

Петя Асенова Миланова-Антова

 

член

75

Божурище

с.Храбърско

260600009

Валерия Христова Василева

 

член

76

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Галина Янева Янева

 

председател

77

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Юлиан Александров Маутнер

 

зам.-председател

78

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Галина Илиева Манчева

 

секретар

79

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Теодора Люсиенова Кожухарова

 

член

80

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Зелиха Осман Хасан

 

член

81

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Румяна Александрова Славева

 

член

82

Божурище

с.Гурмазово

260600010

Елена Николаева Велинова

 

член

83

Божурище

с.Пожарево

260600011

Калоян Митков Илиев

 

председател

84

Божурище

с.Пожарево

260600011

Габриела Христова Михайлова

 

зам.-председател

85

Божурище

с.Пожарево

260600011

Кристиана Димитрова Илиева

 

секретар

86

Божурище

с.Пожарево

260600011

Лилия Борисова Велинова

 

член

87

Божурище

с.Пожарево

260600011

Мария Маринова Симеонова

 

член

88

Божурище

с.Пожарево

260600011

Стефка Георгиева Кръстева-Георгиева

 

член

89

Божурище

с.Пожарево

260600011

Веселка Николаева Асенова

 

член

90

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Стойчо Борисов Георгиев

 

председател

91

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Олга Николова Господинова

 

зам.-председател

92

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Анна Спасова Кръстева

 

секретар

93

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Венцислав Цанков Миланов

 

член

94

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Симона Христова Христова

 

член

95

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Оля Василева Георгиева

 

член

96

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

260600012

Орлин Славенов Петров

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения