Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Годеч за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Годеч, с вх.№ 114/01.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 26.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Годеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

      1. Назначава съставите на 11/единадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Годеч за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Годеч

гр. Годеч

260900001

Петя Андреева Любомирова

 

председател

2

 

гр. Годеч

260900001

Дора Стефанова Захариева

 

зам.- председател

3

 

гр. Годеч

260900001

Игнат Найденов Николов

 

секретар

4

 

гр. Годеч

260900001

Вася Николаева Виденова

 

член

5

 

гр. Годеч

260900001

Ралица Емилова Бойчева

 

член

6

 

гр. Годеч

260900001

Лазарина Василева Илиева

 

член

7

 

гр. Годеч

260900001

Лили Софрониева Крумова

 

член

8

 

гр. Годеч

260900001

Галина Александрова Петрова

 

член

9

 

гр. Годеч

260900001

Роска Цветанова Велкова

 

член

10

Годеч

гр. Годеч

260900002

Теодора Василева Василева

 

председател

11

 

гр. Годеч

260900002

Анета Бориславова Иванова

 

зам.- председател

12

 

гр. Годеч

260900002

Добринка Първанова Първанова

 

секретар

13

 

гр. Годеч

260900002

Надя Христова Костадинова

 

член

14

 

гр. Годеч

260900002

Мария Паисиева Кирова

 

член

15

 

гр. Годеч

260900002

Йорданка Радкова Евтимова

 

член

16

 

гр. Годеч

260900002

Виолета Стефанова Стойкова

 

член

17

 

гр. Годеч

260900002

Георги Емилиянов Иванов

 

член

18

 

гр. Годеч

260900002

Ирена Илиева Евстатиева

 

член

19

Годеч

гр. Годеч

260900003

Павлина Веселинова Веселинова

 

председател

20

 

гр. Годеч

260900003

Катя Давидкова Сотирова

 

зам.- председател

21

 

гр. Годеч

260900003

Йорданка Славейкова Методиева

 

секретар

22

 

гр. Годеч

260900003

Любомира Кирилова Кирилова

 

член

23

 

гр. Годеч

260900003

Величко Димитров Георгиев

 

член

24

 

гр. Годеч

260900003

Илияна Методиева Григорова

 

член

25

 

гр. Годеч

260900003

Румяна Георгиева Асенова

 

член

26

 

гр. Годеч

260900003

Наталиа Ивайлова Тодорова

 

член

27

 

гр. Годеч

260900003

Огнемира Огнянова Василева

 

член

28

Годеч

гр. Годеч

260900004

Весислава Иванова Методиева

 

председател

29

 

гр. Годеч

260900004

Анета Несторова Димитрова

 

зам.- председател

30

 

гр. Годеч

260900004

Мариана Стоянова Борисова

 

секретар

31

 

гр. Годеч

260900004

Иванка Данчова Асенова

 

член

32

 

гр. Годеч

260900004

Мариана Василева Николова

 

член

33

 

гр. Годеч

260900004

Мая Димитрова Пейчева

 

член

34

 

гр. Годеч

260900004

Соня Георгиева Деянова

 

член

35

 

гр. Годеч

260900004

Бойка Александрова Киркова

 

член

36

 

гр. Годеч

260900004

Светла Станоева Тодорова

 

член

37

Годеч

гр. Годеч

260900005

Василена Андреева Ставриева

 

председател

38

 

гр. Годеч

260900005

Даниела Борисова Илиева

 

зам.- председател

39

 

гр. Годеч

260900005

Валентина Георгиева Георгиева

 

секретар

40

 

гр. Годеч

260900005

Андреа Виолетова Иванова

 

член

41

 

гр. Годеч

260900005

Елиза Емилова Боянова

 

член

42

 

гр. Годеч

260900005

Струма Борисова Янакиева

 

член

43

 

гр. Годеч

260900005

Татяна Кирилова Тодорова

 

член

44

 

гр. Годеч

260900005

Георги Евстатиев Симеонов

 

член

45

 

гр. Годеч

260900005

Александра Петрова Давидкова

 

член

46

Годеч

с. Гинци

260900006

Силвия Николова Петрова

 

председател

47

 

с. Гинци

260900006

Васил Димитров Василев

 

зам.- председател

48

 

с. Гинци

260900006

Албена Стефанова Ангелова

 

секретар

49

 

с. Гинци

260900006

Даниела Игнатова Стоянова

 

член

50

 

с. Гинци

260900006

Валентин Бойков Димитров

 

член

51

 

с. Гинци

260900006

Петранка Стоянова Василева

 

член

52

 

с. Гинци

260900006

Людмила Иванова Иванова

 

член

53

Годеч

с. Бракьовци

260900007

Венислава Димитрова Виденова

 

председател

54

 

с. Бракьовци

260900007

Ивайло Сашов Александров

 

зам.- председател

55

 

с. Бракьовци

260900007

Надка Николова Василева

 

секретар

56

 

с. Бракьовци

260900007

Павел Асенов Методиев

 

член

57

 

с. Бракьовци

260900007

Мария Стефанова Станчева

 

член

58

 

с. Бракьовци

260900007

Ира Емилова Ефтимова

 

член

59

 

с. Бракьовци

260900007

Ивана Илиева Исаева

 

член

60

Годеч

с. Комщица

260900008

Надалина Йорданова Асенова

 

председател

61

 

с. Комщица

260900008

Цветан Димитров Любомиров

 

зам.- председател

62

 

с. Комщица

260900008

Елица Костадинова Лозанова

 

секретар

63

 

с. Комщица

260900008

Мелинда Димитрова Николаева

 

член

64

 

с. Комщица

260900008

Златка Николова Теофилова

 

член

65

 

с. Комщица

260900008

Борислав Райчев Михайлов

 

член

66

 

с. Комщица

260900008

Любка Иванова Иванова

 

член

67

Годеч

с. Шума

260900009

Светла Стоилова Велкова

 

председател

68

 

с. Шума

260900009

Ася Димитрова Георгиева

 

зам.- председател

69

 

с. Шума

260900009

Йоанна Тодорова Вацев

 

секретар

70

 

с. Шума

260900009

Василка Велкова Милушева

 

член

71

 

с. Шума

260900009

Мария Тодорова Иванова

 

член

72

 

с. Шума

260900009

Станислава Дончова Георгиева

 

член

73

 

с. Шума

260900009

Алекзандра Любомирова Любомирова

 

член

74

Годеч

с. Голеш

260900010

Мария Георгиева Цветанова

 

председател

75

 

с. Голеш

260900010

Робърт Емилов Русков

 

зам.- председател

76

 

с. Голеш

260900010

Цветелина Боянова Христова

 

секретар

77

 

с. Голеш

260900010

Петранка Аврамова Никифорова

 

член

78

 

с. Голеш

260900010

Цветелина Веселинова Иванова

 

член

79

 

с. Голеш

260900010

Медиана Тодорова Методиева

 

член

80

 

с. Голеш

260900010

Милена Кирилова Николова

 

член

81

Годеч

с. Туден

260900011

Цветелина Димитрова Георгиева

 

председател

82

 

с. Туден

260900011

Цветомир Илийчев Цветанов

 

зам.- председател

83

 

с. Туден

260900011

Християн Николаев Пейчов

 

секретар

84

 

с. Туден

260900011

Цветан Александров Симеонов

 

член

85

 

с. Туден

260900011

Галина Лазарова Александрова

 

член

86

 

с. Туден

260900011

Траян Райчев Михайлов

 

член

87

 

с. Туден

260900011

Христиан Христов Бояджиев

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения