Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Копривщица за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Копривщица, с вх.№ 80/29.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 26.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Копривщица

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

    1. Назначава съставите на 3 /три/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Копривщица за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Копривщица

Копривщица

262400001

Павлина Динчова Азманова-Доганова

 

председател

2

Копривщица

Копривщица

262400001

Ненка Стоянова Бойчева

 

зам. председател

3

Копривщица

Копривщица

262400001

Мария Тодорова Йончева

 

секретар

4

Копривщица

Копривщица

262400001

Христо Бобев Доросиев

 

член

5

Копривщица

Копривщица

262400001

Зина Георгиева Личева

 

член

6

Копривщица

Копривщица

262400001

Невена Иванова Добрева

 

член

7

Копривщица

Копривщица

262400001

Пенка Костадинова Тороманова

 

член

8

Копривщица

Копривщица

262400001

Мария Николова Спасова

 

член

9

Копривщица

Копривщица

262400001

Христина Николова Карагьозова

 

член

10

Копривщица

Копривщица

262400002

Теодора Симеонова Главчева

 

Председател

11

Копривщица

Копривщица

262400002

Мария Недельова Дойчева

 

зам. председател

12

Копривщица

Копривщица

262400002

Ваня Ангелова Чорбанска

 

секретар

13

Копривщица

Копривщица

262400002

Николай Димитров Стрелков

 

член

14

Копривщица

Копривщица

262400002

Василя Стефанова Новакова-Киндекова

 

член

15

Копривщица

Копривщица

262400002

Вероника Минчева Пачева

 

член

16

Копривщица

Копривщица

262400002

Иванка Вълкова Личева

 

член

17

Копривщица

Копривщица

262400002

Станка Станьова Тороманова

 

член

18

Копривщица

Копривщица

262400002

Кунка Костадинова Крушарска

 

член

19

Копривщица

Копривщица

262400003

Петя Лулчева Тороманова

 

председател

20

Копривщица

Копривщица

262400003

Дина Кунчева Тороманова

 

зам. председател

21

Копривщица

Копривщица

262400003

Елена Панталеева Петрова

 

секретар

22

Копривщица

Копривщица

262400003

Кунка Нешова Юрукова

 

член

23

Копривщица

Копривщица

262400003

Атанаска Костадинова Джоголанова

 

член

24

Копривщица

Копривщица

262400003

Величка Белчева Азманова

 

член

25

Копривщица

Копривщица

262400003

Лалка Петкова Кутекова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:27 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения