Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Пирдоп, с вх.№ 96/31.08.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2021год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

     1. Назначава съставите на 13 /тринадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Надежда Петкова Марковска

 

председател

2

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Галина Христова Стоянова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Невена Стефанова Димитрова-Джонгова

 

секретар

4

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Тодор Венков Илчев

 

член

5

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Тамара Юрий Стрелкова

 

член

6

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Катя Христова Асенова

 

член

7

Пирдоп

Пирдоп

265500001

Анита Йосифова Динчева

 

член

8

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Александър Атанасов Шофелинов

 

председател

9

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Петрана Луканова Димитрова

 

зам.-председател

10

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Лало Иванов Лалов

 

секретар

11

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Симеонка Пенчева Шарлопова

 

член

12

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Христина Мирославова Цветкова

 

член

13

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Нели Георгиева Стоичкова

 

член

14

Пирдоп

Пирдоп

265500002

Цветан Николов Стоянов

 

член

15

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Свилена Рашидова Чобанова

 

председател

16

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Юлиян Иванов Чаушев

 

зам.-председател

17

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Николай Ненов Миндилов

 

секретар

18

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Димитрина Иванова Стаменова

 

член

19

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Райна Димитрова Иванова

 

член

20

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Елица Иванова Димитрова

 

член

21

Пирдоп

Пирдоп

265500003

Николета Пламенова Динекова

 

член

22

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Пенка Тодорова Калчева

 

председател

23

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Павлина Цанова Цинцарова

 

зам.-председател

24

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Делка Петкова Киричкова

 

секретар

25

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Стефка Павлова Добрева

 

член

26

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Невена Георгиева Недялкова

 

член

27

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Цанка Кирилова Камберова

 

член

28

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Цвета Йосифова Динчева-Владова

 

член

29

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Валентина Боянова Велина

 

член

30

Пирдоп

Пирдоп

265500004

Недялка Димитрова Иванова

 

член

31

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Пенка Димитрова Пандурова

 

председател

32

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Павлина Димитрова Божкова-Лалова

 

зам.-председател

33

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Мая Димитрова Чолакова

 

секретар

34

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Силвия Валентинова Миладинова

 

член

35

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Габриела Илиева Захариева

 

член

36

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Тинка Димитрова Иванова

 

член

37

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Станислав Захариев Димитров

 

член

38

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Яна Рашкова Петкова

 

член

39

Пирдоп

Пирдоп

265500005

Петя Петкова Александрова

 

член

40

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Стефан Иванов Асенов

 

председател

41

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Силвия Асенова Пенчева

 

зам.-председател

42

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Теодора Ненчова Цонкова

 

секретар

43

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Райна Георгиева Попова

 

член

44

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Цонка Панчева Стоянова

 

член

45

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Цветелин Стефанов Николов

 

член

46

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Красимира Димитрова Цветкова

 

член

47

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Петранка Иванова Георгиева

 

член

48

Пирдоп

Пирдоп

265500006

Иван Бориславов Младенов

 

член

49

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Гинка Иванова Итова

 

председател

50

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Захаринка Стефанова Бодурова

 

зам.-председател

51

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Гергана Ненова Александрова

 

секретар

52

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Райна Георгиева Нонкова-Стойчева

 

член

53

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Невена Петрова Петлова

 

член

54

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Сашка Първанова Николова

 

член

55

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Татяна Илиева Евтимова

 

член 

56

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Пенка Красимирова Раева

 

член 

57

Пирдоп

Пирдоп

265500007

Детелина Николова Алипиева

 

член

58

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Тодор Павлов Цонков

 

председател

59

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Петър Иванов Джонгов

 

зам.-председател

60

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Горяна Борисова Иванова

 

секретар

61

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Диана Стефанова Иванова

 

член

62

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Назмие Юсеинова Бобева

 

член

63

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Пенка Кирилова Симеонова

 

член

64

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Борислава Руменова Стоилова

 

член

65

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Маргарита Радкова Петрова

 

член

66

Пирдоп

Пирдоп

265500008

Полина Ценова Младенова

 

член

67

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Лилия Веселинова Касабова

 

председател

68

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Симона Иванова Шарлопова

 

зам.-председател

69

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Гено Петков Цветков

 

секретар

70

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Лилия Руменова Каменова

 

член

71

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Радина Иванова Копринкова

 

член

72

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Мариян Захариев Стефанов

 

член

73

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Марина Господинова Недялкова

 

член

74

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Даниела Пенчева Тодорова

 

член

75

Пирдоп

Пирдоп

265500009

Таня Николова Павлова

 

член

76

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Вера Тодорова Данчева-Додова

 

председател

77

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Илияна Кирилова Маринова

 

зам.-председател

78

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Веселка Иванова Калинова-Николова

 

секретар

79

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Уляна Тодорова Цанова

 

член

80

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Николинка Цвяткова Алипиева

 

член

81

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Тамара Василева Васева

 

член

82

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Петрана Николова Ангелова

 

член

83

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Петрана Грозданова Станчева

 

член

84

Пирдоп

Пирдоп

265500010

Радка Лукова Вельова

 

член

85

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Магдалена Ненова Кънчева

 

председател

86

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Мария Александрова Харалампиева

 

зам.-председател

87

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Станка Иванова Петрова

 

секретар

88

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Росица Георгиева Николова

 

член

89

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Павел Ценов Златанов

 

член

90

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Надка Любенова Божкова

 

член

91

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Ася Асенова Шофелинова

 

член

92

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Марияна Христова Шентова

 

член

93

Пирдоп

Пирдоп

265500011

Иванка Николова Бучкова

 

член

94

Пирдоп

Душанци

265500012

Таня Стоилова Гълъбова

 

председател

95

Пирдоп

Душанци

265500012

Тинка Златкова Димитрова

 

зам.-председател

96

Пирдоп

Душанци

265500012

Любка Кузманова Генкова

 

секретар

97

Пирдоп

Душанци

265500012

Мария Георгиева Илиева

 

член

98

Пирдоп

Душанци

265500012

Благовеста Георгиева Луканова

 

член

99

Пирдоп

Душанци

265500012

Николета Луканова Лукова

 

член

100

Пирдоп

Душанци

265500012

Добринка Илиева Енчева

 

член

101

Пирдоп

Душанци

265500012

Анита Захариева Димитрова

 

член

102

Пирдоп

Душанци

265500012

Добромир Иванов Лозанов

 

член

103

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Станислав Петров Алексиев

 

председател

104

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Татяна Денева Ладжова

 

зам.-председател

105

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Десислава Иванова Маринова

 

секретар

106

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Ненка Николова Георгиева

 

член

107

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Иван Стефанов Янков

 

член

108

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Николай Илиев Илиев

 

член

109

Пирдоп

Пирдоп

265500013

Цветана Трайкова Бонева

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:33 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения