Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Сливница, с вх.№ 89/31.08.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2021год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Сливница.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

 РЕШИ

      1. Назначава съставите на 17 /седемнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Сливница

264500001

Румяна Борисова Грозданова

 

председател

2

Сливница

264500001

Иглика Младенова Чупетловска

 

зам. председател

3

Сливница

264500001

Емилия Атанасова Кирилова

 

секретар

4

Сливница

264500001

Маргарита Павлова Василева

 

член

5

Сливница

264500001

Лидия Каменова Иванова

 

член

6

Сливница

264500001

Давид Димитров Димитров

 

член

7

Сливница

264500001

Пепи Руменов Никифоров

 

член

8

Сливница

264500002

Гергана Георгиева Николова

 

председател

9

Сливница

264500002

Соня Асенова Радоева

 

зам. председател

10

Сливница

264500002

Мариана Христова Ставрева

 

секретар

11

Сливница

264500002

Едислав Юлиянов Христов

 

член

12

Сливница

264500002

Сашка Досева Александрова

 

член

13

Сливница

264500002

Негрита Тодорова Алексова

 

член

14

Сливница

264500002

Борислав Иванов Стоянов

 

член

15

Сливница

264500003

Вера Райчева Димитрова

 

председател

16

Сливница

264500003

Ваня Трайкова Григорова

 

зам. председател

17

Сливница

264500003

Вероника Цветанова Николова

 

секретар

18

Сливница

264500003

Габриела Кирилова Симова

 

член

19

Сливница

264500003

Аника Георгиева Крумова

 

член

20

Сливница

264500003

Бояна Петрова Горянова

 

член

21

Сливница

264500003

Ивайла Павлова Гергинова

 

член

22

Сливница

264500003

Валя Стефанова Арсова

 

член

23

Сливница

264500003

Емилия Богданова Георгиева

 

член

24

Сливница

264500004

Маргарита Иванова Свиленова - Павлова

 

председател

25

Сливница

264500004

Десислава Петрова Гълъбова

 

зам. председател

26

Сливница

264500004

Василка Николова Стоянова

 

секретар

27

Сливница

264500004

Лора Валентинова Петрова

 

член

28

Сливница

264500004

Румен Арсов Никифоров

 

член

29

Сливница

264500004

Анета Велинова Горянова

 

член

30

Сливница

264500004

Райна Илиева Иванова

 

член

31

Сливница

264500004

Мария Игнатова Шулева

 

член

32

Сливница

264500004

Анна Иванова Василева

 

член

33

Сливница

264500005

Николета Василева Димитрова

 

председател

34

Сливница

264500005

Десислава Илиева Манолова

 

зам. председател

35

Сливница

264500005

Лиляна Евгениева Димитрова

 

секретар

36

Сливница

264500005

Борислава Александрова Тодорова

 

член

37

Сливница

264500005

Гергана Костадинова Станулова

 

член

38

Сливница

264500005

Анита Ангелова Малинова

 

член

39

Сливница

264500005

Нели Богданова Михайлова

 

член

40

Сливница

264500005

Христина Станиславова Христова

 

член

41

Сливница

264500005

Ели Богданова Иванова

 

член

42

Сливница

264500006

Вяра Иванова Костадинова

 

председател

43

Сливница

264500006

Марияна Кирилова Венева

 

зам. председател

44

Сливница

264500006

Милена Иванова Петкова

 

секретар

45

Сливница

264500006

Михаела Орлинова Василева

 

член

46

Сливница

264500006

Асен Красимиров Любенов

 

член

47

Сливница

264500006

Йордан Георгиев Асенов

 

член

48

Сливница

264500006

Юлия Павлова Димитрова

 

член

49

Сливница

264500006

Веселка Борисова Игнатова

 

член

50

Сливница

264500006

Теменужка Генчева Ботева

 

член

51

Сливница

264500007

Борислав Николов Борисов

 

председател

52

Сливница

264500007

Румяна Божилова Димова

 

зам. председател

53

Сливница

264500007

Силвия Тодорова Хокинова

 

секретар

54

Сливница

264500007

Радостина Ангелова Игнатова-Йосифова

 

член

55

Сливница

264500007

Снежанка Асенова Атанасова

 

член

56

Сливница

264500007

Антоанета Траянова Иванова

 

член

57

Сливница

264500007

Цветалина Йорданова Павлова

 

член

58

Сливница

264500007

Виолета Димитрова Миланова

 

член

59

Сливница

264500007

Антоанета Асенова Генадиева

 

член

60

Сливница

264500008

Маргарита Борисова Никифорова

 

председател

61

Сливница

264500008

Вяра Радкова Манова

 

зам. председател

62

Сливница

264500008

Елисавета Маринова Григорова - Тодорова

 

секретар

63

Сливница

264500008

Лозена Витомирова Донкова

 

член

64

Сливница

264500008

Кристиян Иванов Михайлов

 

член

65

Сливница

264500008

Славка Александрова Симеонова

 

член

66

Сливница

264500008

Васил Любомиров Иванов

 

член

67

Сливница

264500008

Румяна Димитрова Мирчева

 

член

68

Сливница

264500008

Лия Асенова Иванова

 

член

69

Сливница

264500009

Петя Калоянова Петрова

 

председател

70

Сливница

264500009

Адриана Велчова Драганова

 

зам. председател

71

Сливница

264500009

Красимира Евгениева Димитрова - Григорова

 

секретар

72

Сливница

264500009

Катерина Недялкова Витанова

 

член

73

Сливница

264500009

Галина Стефанова Павлова

 

член

74

Сливница

264500009

Йорданка Николова Величкова

 

член

75

Сливница

264500009

Габриела Ангелова Димитрова

 

член

76

Сливница

264500009

Малина Икономова Величкова

 

член

77

Сливница

264500009

Велислав Свиленов Свиленов

 

член

78

Сливница

264500010

Антоанета Йорданова Йонина

 

председател

79

Сливница

264500010

Надя Кирилова Ангелова

 

зам. председател

80

Сливница

264500010

Мария Стилиянова Костадинова

 

секретар

81

Сливница

264500010

Румяна Валентинова Котева

 

член

82

Сливница

264500010

Асен Александров Лилов

 

член

83

Сливница

264500010

Сашка Петрова Свиленова

 

член

84

Сливница

264500010

Латинка Димитрова Йосифова

 

член

85

Сливница

264500010

Любослава Радославова Арсова-Стоилова

 

член

86

Сливница

264500010

Ерик Василев Иванов

 

член

87

Сливница

264500011

Илияна Василева Любомирова

 

председател

88

Сливница

264500011

Вина Георгиева Стоянова

 

зам. председател

89

Сливница

264500011

Цеца Асенова Варадинова

 

секретар

90

Сливница

264500011

Сузана Асенова Йорданова

 

член

91

Сливница

264500011

Светла Георгиева Славенкова

 

член

92

Сливница

264500011

Лиляна Георгиева Иванова-Кръстева

 

член

93

Сливница

264500011

Людмила Рангелова Ангелова

 

член

94

Сливница

264500011

Николета Свиленова Владимирова

 

член

95

Сливница

264500011

Асен Николаев Венев

 

член

96

Сливница

264500012

Станислава Димитрова Симова - Иванова

 

председател

97

Сливница

264500012

Росица Петрова Георгиева

 

зам. председател

98

Сливница

264500012

Благинка Крумова Найденова

 

секретар

99

Сливница

264500012

Даниела Иванова Александрова

 

член

100

Сливница

264500012

Донка Неделчева Добрева

 

член

101

Сливница

264500012

Спаска Викторова Велинова

 

член

102

Сливница

264500012

Вера Миткова Славенкова

 

член

103

Сливница

264500012

Даниела Костадинова Стоянова

 

член

104

Сливница

264500012

Антоанета Василева Свиленова

 

член

105

Сливница

264500013

Радослав Кирилов Костадинов

 

председател

106

Сливница

264500013

Златка Тодорова Рангелова

 

зам. председател

107

Сливница

264500013

Милена Димитрова Иванова

 

секретар

108

Сливница

264500013

Виолина Васкова Любомирова

 

член

109

Сливница

264500013

Цветелина Неделчева Нероева

 

член

110

Сливница

264500013

Албена Филипова Василева

 

член

111

Сливница

264500013

Тинка Стоянова Иванова

 

член

112

Сливница

264500014

Мартин Петров Димитров

 

председател

113

Сливница

264500014

Диана Иванова Георгиева

 

зам. председател

114

Сливница

264500014

Никола Валентинов Павлов

 

секретар

115

Сливница

264500014

Людмила Димитрова Варадинова

 

член

116

Сливница

264500014

Албена Иванова Добрева

 

член

117

Сливница

264500014

Боян Валериев Вълов

 

член

118

Сливница

264500014

Кирил Костадинов Георгиев

 

член

119

Сливница

264500015

Доника Грозданова Робертова

 

председател

120

Сливница

264500015

Кирил Аспарухов Иванов

 

зам. председател

121

Сливница

264500015

Тодорка Евтимова Димитрова

 

секретар

122

Сливница

264500015

Даниела Методиева Лазарова

 

член

123

Сливница

264500015

Албена Димитрова Иванова

 

член

124

Сливница

264500015

Васил Александров Петров

 

член

125

Сливница

264500015

Димитричка Желязкова Дончева

 

член

126

Сливница

264500016

Надежда Миланова Варадинова

 

председател

127

Сливница

264500016

Кристиан Кирилов Иванов

 

зам. председател

128

Сливница

264500016

Ангел Костадинов Робертов

 

секретар

129

Сливница

264500016

Цветанка Богданова Гълъбова

 

член

130

Сливница

264500016

Веселка Евгениева Денкова

 

член

131

Сливница

264500016

Виолета Димитрова Арсова

 

член

132

Сливница

264500016

Верка Павлова Миланова

 

член

133

Сливница

264500017

Силвия Любчова Иванова

 

председател

134

Сливница

264500017

Емилия Христова Петрова

 

зам. председател

135

Сливница

264500017

Даниела Стефанова Боровинова

 

секретар

136

Сливница

264500017

Арсо Младенов Арсов

 

член

137

Сливница

264500017

Богиня Славчева Иванова

 

член

138

Сливница

264500017

Антоанета Петрова Петрова

 

член

139

Сливница

264500017

Николина Соколова Арсова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:36 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения