Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Самоков за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Владимир Георгиев - Кмет на община Самоков, с вх.№ 105/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281 - НС/16.082022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания. 

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Самоков.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на и Решение № 1281 - НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение №10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски.

РЕШИ:

  1. Назначава съставите на 65 (шестдесет и пет) броя секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Самоков

Самоков

263900001

Латинка Петрова Мърльова

 

председател

2

Самоков

Самоков

263900001

Виолина Любомирова Нягулова

 

зам. председател

3

Самоков

Самоков

263900001

Павел Емилов Искровски

 

секретар

4

Самоков

Самоков

263900001

Виолета Николова Георгиева

 

член

5

Самоков

Самоков

263900001

Георги Иванов Генов

 

член

6

Самоков

Самоков

263900001

Бойко Стефанов Виденов

 

член

7

Самоков

Самоков

263900001

Емилия Димитрова Ранчева

 

член

8

Самоков

Самоков

263900001

Милена Кирилова Виденова

 

член

9

Самоков

Самоков

263900001

Зорница Бориславова Цветкова

 

член

10

Самоков

Самоков

263900002

Ивана Петрова Матина

 

Председател

11

Самоков

Самоков

263900002

Десислава Славчева Радославова

 

зам. председател

12

Самоков

Самоков

263900002

Любка Кирилова Рангочева

 

секретар

13

Самоков

Самоков

263900002

Лилия Иванова Маринкова

 

член

14

Самоков

Самоков

263900002

Любослав Бойков Виденов

 

член

15

Самоков

Самоков

263900002

Любослав Димитров Бонев

 

член

16

Самоков

Самоков

263900002

Венера Георгиева Иванова

 

член

17

Самоков

Самоков

263900003

Светлана Петрова Кибарова

 

Председател

18

Самоков

Самоков

263900003

Минчо Стоилов Минчов

 

зам. председател

19

Самоков

Самоков

263900003

Николай Георгиев Морунов

 

секретар

20

Самоков

Самоков

263900003

Бистра Стоянова Гьошева

 

член

21

Самоков

Самоков

263900003

Елена Николаева Авджиева- Петкова

 

член

22

Самоков

Самоков

263900003

Аглика Илиева Крушовенска

 

член

23

Самоков

Самоков

263900003

Мартина Апостолова Здролова

 

член

24

Самоков

Самоков

263900003

Вяра Николова Кованова

 

член

25

Самоков

Самоков

263900003

Милка Георгиева Павлова

 

член

26

Самоков

Самоков

263900004

Йорданка Стайкова Данаилова

 

Председател

27

Самоков

Самоков

263900004

Анжелино Спасов Димитров

 

зам. председател

28

Самоков

Самоков

263900004

Василка Славчова Додова

 

секретар

29

Самоков

Самоков

263900004

Лалка Методиева Атанасова

 

член

30

Самоков

Самоков

263900004

Ани Владимирова Кръжанова

 

член

31

Самоков

Самоков

263900004

Христо Христов Деянов

 

член

32

Самоков

Самоков

263900004

Емилия Георгиева Стамболийска

 

член

33

Самоков

Самоков

263900004

Галина Василева Георгиева

 

член

34

Самоков

Самоков

263900004

Татяна Петрова Матина-Андонова

 

член

35

Самоков

Самоков

263900005

Иван Николаев Ласкин

 

Председател

36

Самоков

Самоков

263900005

Пенка Христова Стоичкова

 

зам. председател

37

Самоков

Самоков

263900005

Христо Иванов Ахтаподов

 

секретар

38

Самоков

Самоков

263900005

Атанаска Василева Маринкова

 

член

39

Самоков

Самоков

263900005

Йорданка Ангелова Бандрова

 

член

40

Самоков

Самоков

263900005

Георги Георгиев Василев

 

член

41

Самоков

Самоков

263900005

Лина Александрова Тодорова

 

член

42

Самоков

Самоков

263900005

Георги Борисов Гавадинов

 

член

43

Самоков

Самоков

263900005

Виолета Веселинова Янкова

 

член

44

Самоков

Самоков

263900006

Мариела Методиева  Чавдарова

 

Председател

45

Самоков

Самоков

263900006

Елена Христова Кацарска

 

зам. председател

46

Самоков

Самоков

263900006

Цветанка Велкова Дойкова

 

секретар

47

Самоков

Самоков

263900006

Снежанка Стоилова Калайджиева

 

член

48

Самоков

Самоков

263900006

Динка Михова Занева

 

член

49

Самоков

Самоков

263900006

Ренета Александрова Несторова

 

член

50

Самоков

Самоков

263900006

Петър Димитров Тосков

 

член

51

Самоков

Самоков

263900006

Ралица Йорданова Рафаилова

 

член

52

Самоков

Самоков

263900006

Катя Николова Върбановска

 

член

53

Самоков

Самоков

263900007

Василка Никифорова Карушева

 

Председател

54

Самоков

Самоков

263900007

Катя Василева Иванова

 

зам. председател

55

Самоков

Самоков

263900007

Рая Светломирова Рачева

 

секретар

56

Самоков

Самоков

263900007

Запринка Петрова Кьосева

 

член

57

Самоков

Самоков

263900007

Теменужка Стоянова Драганова

 

член

58

Самоков

Самоков

263900007

Славейка Николаева Момова

 

член

59

Самоков

Самоков

263900007

Димитрина Кирилова Виденова

 

член

60

Самоков

Самоков

263900007

Виолета Йосиф Гаврилова

 

член

61

Самоков

Самоков

263900007

Борислава Кирилова Андреева

 

член

62

Самоков

Самоков

263900008

Николай Димитров Караджинов

 

Председател

63

Самоков

Самоков

263900008

Огнян Георгиев Милев

 

зам. председател

64

Самоков

Самоков

263900008

Цветанка Димитрова Лобутова

 

секретар

65

Самоков

Самоков

263900008

Ива Трайкова Джурина

 

член

66

Самоков

Самоков

263900008

Димитър Николаев Момов

 

член

67

Самоков

Самоков

263900008

Цветанка Йорданова Младенова

 

член

68

Самоков

Самоков

263900008

Иван Христов Стамболийски

 

член

69

Самоков

Самоков

263900008

Зорница Василева Атанасова

 

член

70

Самоков

Самоков

263900008

Екатерина Людмилова Йосифова

 

член

71

Самоков

Самоков

263900009

Иван Василев Додов

 

Председател

72

Самоков

Самоков

263900009

Константин Георгиев Панев

 

зам. председател

73

Самоков

Самоков

263900009

Димитрина Данчева Лазарова

 

секретар

74

Самоков

Самоков

263900009

Галина Кирилова Рогачева

 

член

75

Самоков

Самоков

263900009

Йорданка Костадинова Момова

 

член

76

Самоков

Самоков

263900009

Марина Огнянова Владимирова

 

член

77

Самоков

Самоков

263900009

Петър Христов Гьошарков

 

член

78

Самоков

Самоков

263900009

Елка Любомирова Стефанова

 

член

79

Самоков

Самоков

263900009

Емилия Милчова Митева

 

член

80

Самоков

Самоков

263900010

Румен Кънчев Каменов

 

Председател

81

Самоков

Самоков

263900010

Теменужка Василева Крамарска

 

зам. председател

82

Самоков

Самоков

263900010

Даниела Димитрова Конакчийска-Гайдарова

 

секретар

83

Самоков

Самоков

263900010

Галина Орлинова Николова

 

член

84

Самоков

Самоков

263900010

Мариана Владимирова Кралева

 

член

85

Самоков

Самоков

263900010

Виолета Любенова Христова

 

член

86

Самоков

Самоков

263900010

Таня Йорданова Попова

 

член

87

Самоков

Самоков

263900011

Владислав Пламенов Динев

 

Председател

88

Самоков

Самоков

263900011

Златка Стойчова Чупетловска

 

зам. председател

89

Самоков

Самоков

263900011

Елизабет Добринова Кишкилова

 

секретар

90

Самоков

Самоков

263900011

Мариана Василева Вардарова

 

член

91

Самоков

Самоков

263900011

Йорданка Миткова Груева

 

член

92

Самоков

Самоков

263900011

Елена Бориславова Георгиева

 

член

93

Самоков

Самоков

263900011

Петя Мирославова Пешина

 

член

94

Самоков

Самоков

263900012

Любомир Христов Стойчев

 

Председател

95

Самоков

Самоков

263900012

Данис Георгиев Владимиров

 

зам. председател

96

Самоков

Самоков

263900012

Христина Христова Дойнова

 

секретар

97

Самоков

Самоков

263900012

Елена Христова Филипова

 

член

98

Самоков

Самоков

263900012

Антоанета Иванова Николова

 

член

99

Самоков

Самоков

263900012

Евелина Христова Георгиева

 

член

100

Самоков

Самоков

263900012

Славе Василев Бързанов

 

член

101

Самоков

Самоков

263900012

Благовестка Иванова Вукова

 

член

102

Самоков

Самоков

263900012

Екатерина Николова Джикова

 

член

103

Самоков

Самоков

263900013

Александър Кирилов Костадинов

 

Председател

104

Самоков

Самоков

263900013

Цветелина Любенова Ганджулова

 

зам. председател

105

Самоков

Самоков

263900013

Момчил Любенов Атанасов

 

секретар

106

Самоков

Самоков

263900013

Елена Иванова Ганджулова

 

член

107

Самоков

Самоков

263900013

Виолета Пламенова Миткова

 

член

108

Самоков

Самоков

263900013

Владимира Димитрова Павлина

 

член

109

Самоков

Самоков

263900013

Ирина Валентинова Караджинова

 

член

110

Самоков

Самоков

263900013

Емилия Петрова Темелкова

 

член

111

Самоков

Самоков

263900013

Любомир Иванов Иванов

 

член

112

Самоков

Самоков

263900014

Иван Василев Шопов

 

Председател

113

Самоков

Самоков

263900014

Димитрина Станкова Миланова

 

зам. председател

114

Самоков

Самоков

263900014

Марияна Константинова Сапаревска

 

секретар

115

Самоков

Самоков

263900014

Ирен Владимирова Стефкина

 

член

116

Самоков

Самоков

263900014

Десислава Василева Димитрова

 

член

117

Самоков

Самоков

263900014

Калина Георгиева Милошева

 

член

118

Самоков

Самоков

263900014

Стефан Бориславов Хаджийски

 

член

119

Самоков

Самоков

263900014

Гергана Петрова Петрова

 

член

120

Самоков

Самоков

263900014

Гергана Тодорова Вълчева

 

член

121

Самоков

Самоков

263900015

Пенчо Михайлов Мишев

 

Председател

122

Самоков

Самоков

263900015

Светлана Василева Борисова

 

зам. председател

123

Самоков

Самоков

263900015

Катя Любенова Янева

 

секретар

124

Самоков

Самоков

263900015

Станислава Георгиева Попова

 

член

125

Самоков

Самоков

263900015

Христина Стоянова Коматарова

 

член

126

Самоков

Самоков

263900015

Иванка Николова Тоскова

 

член

127

Самоков

Самоков

263900015

Елена Ташева Димитрова

 

член

128

Самоков

Самоков

263900015

Мария Илиева Гавадинова

 

член

129

Самоков

Самоков

263900015

Петранка Арангелова Петкова

 

член

130

Самоков

Самоков

263900016

Деяна Тодорова Петкова

 

Председател

131

Самоков

Самоков

263900016

Валентин Николов Секулов

 

зам. председател

132

Самоков

Самоков

263900016

Димитър Янев Атанасов

 

секретар

133

Самоков

Самоков

263900016

Стефан Красимиров Вангелов

 

член

134

Самоков

Самоков

263900016

Лиляна Николова Мутафчийска

 

член

135

Самоков

Самоков

263900016

Даниела Иванова Машова

 

член

136

Самоков

Самоков

263900016

Валентина Тодорова Торлакова

 

член

137

Самоков

Самоков

263900016

Мариана Стойкова Ахтаподова

 

член

138

Самоков

Самоков

263900016

Силвана Кирилова Кибарова

 

член

139

Самоков

Самоков

263900017

Пламен Димитров Трохаров

 

Председател

140

Самоков

Самоков

263900017

Людмила Илиева Цветкова

 

зам. председател

141

Самоков

Самоков

263900017

Валентина Христова Балабанова

 

секретар

142

Самоков

Самоков

263900017

Йорданка Ангелова Докузова

 

член

143

Самоков

Самоков

263900017

Радослава Илиева Ярловска

 

член

144

Самоков

Самоков

263900017

Мариан Димитров Прасков

 

член

145

Самоков

Самоков

263900017

Ивелина Кирилова Кибарова

 

член

146

Самоков

Самоков

263900017

Емилия Иванова Сталева

 

член

147

Самоков

Самоков

263900017

Галина Веселинова Станьова

 

член

148

Самоков

Самоков

263900018

Любчо Станков Карушев

 

Председател

149

Самоков

Самоков

263900018

Стельо Димитров Щерьов

 

зам. председател

150

Самоков

Самоков

263900018

Лина Василева Божичкова- Бързанова

 

секретар

151

Самоков

Самоков

263900018

Пенка Павлова Вълчева

 

член

152

Самоков

Самоков

263900018

Зоя Димитрова Петрова

 

член

153

Самоков

Самоков

263900018

Габриела Йорданова Войнова

 

член

154

Самоков

Самоков

263900018

Радослав Бойчов Павлин

 

член

155

Самоков

Самоков

263900018

Светла Кирилова Маркова

 

член

156

Самоков

Самоков

263900018

Васил Георгиев Палакарчев

 

член

157

Самоков

Самоков

263900019

Кристина Василева Георгиева

 

Председател

158

Самоков

Самоков

263900019

Васил Станков Станкев

 

зам. председател

159

Самоков

Самоков

263900019

Антоанета Здравкова Шопова

 

секретар

160

Самоков

Самоков

263900019

Петя Василева Павлова

 

член

161

Самоков

Самоков

263900019

Георги Панайотов Панайотов

 

член

162

Самоков

Самоков

263900019

Латинка Петрова Маринкова

 

член

163

Самоков

Самоков

263900019

Кристиян Петров Йосифов

 

член

164

Самоков

Самоков

263900019

Галя Йорданова Кирилова

 

член

165

Самоков

Самоков

263900019

Елка Ангелова Бързанова

 

член

166

Самоков

Самоков

263900020

Елена Ангелова Гиздова

 

Председател

167

Самоков

Самоков

263900020

Васил Петров Гайдаров

 

зам. председател

168

Самоков

Самоков

263900020

Йордан Пенчев Петков

 

секретар

169

Самоков

Самоков

263900020

Димитър Петков Митев

 

член

170

Самоков

Самоков

263900020

Елисавета Костадинова Стрильова

 

член

171

Самоков

Самоков

263900020

Сандра Боянова Иванова

 

член

172

Самоков

Самоков

263900020

Севдалин Ников Драганов

 

член

173

Самоков

Самоков

263900020

Ягода Георгиева Петрова

 

член

174

Самоков

Самоков

263900020

Росица Любенова Петрова

 

член

175

Самоков

Самоков

263900021

Росен Нончев Димитров

 

Председател

176

Самоков

Самоков

263900021

Стоянка Ненова Ковачева

 

зам. председател

177

Самоков

Самоков

263900021

Спас Павлов Додов

 

секретар

178

Самоков

Самоков

263900021

Виолетка Мирчова Вардарова

 

член

179

Самоков

Самоков

263900021

Владимир Христов Калайджиев

 

член

180

Самоков

Самоков

263900021

Димитрина Петрова Фускова

 

член

181

Самоков

Самоков

263900021

Николай Георгиев Тосков

 

член

182

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Марияна Петрова Илиева

 

Председател

183

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Антон Красимиров Иванов

 

зам. председател

184

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Красин Горанов Захариев

 

секретар

185

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Стоян Маринов Илиев

 

член

186

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Спасимира Георгиева Лазарова

 

член

187

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Даниела Йорданова Димитрова

 

член

188

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Иван Антонов Антонов

 

член

189

Самоков

Самоков

263900023

Искра Янева Русева

 

Председател

190

Самоков

Самоков

263900023

Димитрина Кирилова Митева

 

зам. председател

191

Самоков

Самоков

263900023

Димитър Иванов Стойчев

 

секретар

192

Самоков

Самоков

263900023

Десислава Кирилова Тушевска

 

член

193

Самоков

Самоков

263900023

Йорданка Бурянова Дончева

 

член

194

Самоков

Самоков

263900023

Детелина Рангелова Баратлиева

 

член

195

Самоков

Самоков

263900023

Милена Стоянова Попова

 

член

196

Самоков

Самоков

263900024

Боян Ангелов Тренчев

 

Председател

197

Самоков

Самоков

263900024

Снежанка Георгиева Цветанова

 

зам. председател

198

Самоков

Самоков

263900024

Станко Михалов Рътаров

 

секретар

199

Самоков

Самоков

263900024

Иван Антонов Дойчинов

 

член

200

Самоков

Самоков

263900024

Силвия Пламенова Веселинова

 

член

201

Самоков

Самоков

263900024

Георги Кирилов Истилиянов

 

член

202

Самоков

Самоков

263900024

Виолетка Любомирова Благоева

 

член

203

Самоков

Самоков

263900024

Албена Ангелова Николова

 

член

204

Самоков

Самоков

263900024

Деница Стефанова Цветкова

 

член

205

Самоков

Самоков

263900025

Светослав Петров Постолов

 

Председател

206

Самоков

Самоков

263900025

Лора Кирилова Кирилова

 

зам. председател

207

Самоков

Самоков

263900025

Стоян Владимиров Брадянов

 

секретар

208

Самоков

Самоков

263900025

София Пенева Сотирова

 

член

209

Самоков

Самоков

263900025

Катя Владимирова Филипова-Маринова

 

член

210

Самоков

Самоков

263900025

Милена Александрова Николова

 

член

211

Самоков

Самоков

263900025

Екатерина Любомирова Кабранска

 

член

212

Самоков

Самоков

263900025

Йорданка Ангелова Истилянова

 

член

213

Самоков

Самоков

263900025

Георги Христов Мирчев

 

член

214

Самоков

Самоков

263900026

Славчо Димитров Георгиев

 

Председател

215

Самоков

Самоков

263900026

Васил Иванов Вучков

 

зам. председател

216

Самоков

Самоков

263900026

Росица Ангелова Златкова

 

секретар

217

Самоков

Самоков

263900026

Мария Николаева Чапкънова-Атанасова

 

член

218

Самоков

Самоков

263900026

Антоанета Христова Божилова

 

член

219

Самоков

Самоков

263900026

Богомил Йорданов Дончев

 

член

220

Самоков

Самоков

263900026

Танита Емилова Първанова

 

член

221

Самоков

Самоков

263900026

Станислав Иванов Стаменов

 

член

222

Самоков

Самоков

263900026

Виолетка Николова Тоскова

 

член

223

Самоков

Самоков

263900027

Борислав Данчов Николов

 

Председател

224

Самоков

Самоков

263900027

Марийка Иванова Граховска

 

зам. председател

225

Самоков

Самоков

263900027

Илияна Николова Тоскова

 

секретар

226

Самоков

Самоков

263900027

Радостина Георгиева Маскальова

 

член

227

Самоков

Самоков

263900027

Борислав  Йорданов Искрев

 

член

228

Самоков

Самоков

263900027

Румяна Кирилова Йорданова

 

член

229

Самоков

Самоков

263900027

Албена Райчова Манолова

 

член

230

Самоков

Самоков

263900027

Десислава Михалова Мирчева

 

член

231

Самоков

Самоков

263900027

Богданка Симеонова Пейчинова

 

член

232

Самоков

Самоков

263900028

Елка Данчова Иванова

 

Председател

233

Самоков

Самоков

263900028

Николета Атанасова Борисова

 

зам. председател

234

Самоков

Самоков

263900028

Ваня Георгиева Николчова

 

секретар

235

Самоков

Самоков

263900028

Николета Атанасова Борисова

 

член

236

Самоков

Самоков

263900028

Стойне Асенов Главев

 

член

237

Самоков

Самоков

263900028

Венета Георгиева Христова

 

член

238

Самоков

Самоков

263900028

Славейка Александрова Въжарова

 

член

239

Самоков

Самоков

263900028

Василка Методиева Гайдарова

 

член

240

Самоков

Самоков

263900028

Мария Стефанова Бончева

 

член

241

Самоков

Самоков

263900029

Станка Сандева Механджийска

 

Председател

242

Самоков

Самоков

263900029

Микаела Марианова Цветанова

 

зам. председател

243

Самоков

Самоков

263900029

Димитрина Георгиева Владимирова

 

секретар

244

Самоков

Самоков

263900029

Мариела Георгиева Кирилова

 

член

245

Самоков

Самоков

263900029

Даниела Георгиева Димитрова

 

член

246

Самоков

Самоков

263900029

Веселка Алексиева Василева

 

член

247

Самоков

Самоков

263900029

Васил Димитров Миташев

 

член

248

Самоков

Самоков

263900029

Даниела Благовестова Панайотова

 

член

249

Самоков

Самоков

263900029

Мариана Георгиева Джимбова

 

член

250

Самоков

Самоков

263900030

Радослав Методиев Рашков

 

Председател

251

Самоков

Самоков

263900030

Виолета Стоянова Пейчинова

 

зам. председател

252

Самоков

Самоков

263900030

Митко Владов Илиев

 

секретар

253

Самоков

Самоков

263900030

Александър Владимиров Маринов

 

член

254

Самоков

Самоков

263900030

Димитър Любенов Калковски

 

член

255

Самоков

Самоков

263900030

Мария Христова Вукова

 

член

256

Самоков

Самоков

263900030

Мирослав Илиев Шопов

 

член

257

Самоков

Самоков

263900030

Стоян Боянов Лютачки

 

член

258

Самоков

Самоков

263900030

Елена Любенова Николова

 

член

259

Самоков

Самоков

263900031

Петя Александрова Асенова

 

Председател

260

Самоков

Самоков

263900031

Ангел Кирилов Гиздов

 

зам. председател

261

Самоков

Самоков

263900031

Лилия Николаева Велчева

 

секретар

262

Самоков

Самоков

263900031

Янко Стоянов Тричков

 

член

263

Самоков

Самоков

263900031

Мария Николаева Донева

 

член

264

Самоков

Самоков

263900031

Николина Димитрова Димова

 

член

265

Самоков

Самоков

263900031

Людмил Бориславов Въжаров

 

член

266

Самоков

Самоков

263900031

Елена Атанасова Джикова

 

член

267

Самоков

Самоков

263900031

Ирена Георгиева Дойкова

 

член

268

Самоков

Самоков

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

Председател

269

Самоков

Самоков

263900032

Райчо Янков Райчев

 

зам. председател

270

Самоков

Самоков

263900032

Ангел Илиев Маринов

 

секретар

271

Самоков

Самоков

263900032

Наталия Александрова Даринова

 

член

272

Самоков

Самоков

263900032

Ивайло Методиев Янков

 

член

273

Самоков

Самоков

263900032

Искра Янкова Райчева

 

член

274

Самоков

Самоков

263900032

Румяна Бориславова Ангелова

 

член

275

Самоков

Самоков

263900032

Марийка Георгиева Ицова

 

член

276

Самоков

Самоков

263900032

Пешка Йорданова Георгиева

 

член

277

Самоков

Самоков

263900033

Мариета Александрова Асенова

 

Председател

278

Самоков

Самоков

263900033

Илиян Димитров Дунчев

 

зам. председател

279

Самоков

Самоков

263900033

Стефан Юлианов Стефанов

 

секретар

280

Самоков

Самоков

263900033

Мария Боянова Методиева

 

член

281

Самоков

Самоков

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

член

282

Самоков

Самоков

263900033

Станимир Методиев Велинов

 

член

283

Самоков

Самоков

263900033

Славейка Христова Георгиева

 

член

284

Самоков

Самоков

263900033

Емил Първанов Ангелов

 

член

285

Самоков

Самоков

263900033

Васил Димитров Кирилов

 

член

286

Самоков

Самоков

263900034

Ангел Ивов Иванов

 

Председател

287

Самоков

Самоков

263900034

Живко Юлианов Стефанов

 

зам. председател

288

Самоков

Самоков

263900034

Вера Павлова Стаевска

 

секретар

289

Самоков

Самоков

263900034

Диди Александров Методиев

 

член

290

Самоков

Самоков

263900034

Христо Славев Мартинов

 

член

291

Самоков

Самоков

263900034

Елена Ясенова Петрова

 

член

292

Самоков

Самоков

263900034

Огнян Иванов Тосков

 

член

293

Самоков

Самоков

263900034

Иван Борисов Машов

 

член

294

Самоков

Самоков

263900034

Анна Михаилова Тоскова

 

член

295

Самоков

Самоков

263900035

Таня Христова Методиева

 

Председател

296

Самоков

Самоков

263900035

Янко Николов Сираков

 

зам. председател

297

Самоков

Самоков

263900035

Димитър Николаев Караджинов

 

секретар

298

Самоков

Самоков

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

299

Самоков

Самоков

263900035

Христо Мартинов Мартинов

 

член

300

Самоков

Самоков

263900035

Янко Димитров Мишов

 

член

301

Самоков

Самоков

263900035

Галя Артинова Тодорова

 

член

302

Самоков

Самоков

263900035

Иво Драганов Панталеев

 

член

303

Самоков

Самоков

263900035

Мая Димитрова Димитрова

 

член

304

Самоков

Самоков

263900036

Николина Славева Атанасова

 

Председател

305

Самоков

Самоков

263900036

Албена Николова Велкова

 

зам. председател

306

Самоков

Самоков

263900036

Лиляна Кирилова Чучуганова

 

секретар

307

Самоков

Самоков

263900036

Митко Мартинов Мартинов

 

член

308

Самоков

Самоков

263900036

Росен Арсов Асенов

 

член

309

Самоков

Самоков

263900036

Радослава Асенова Арсова

 

член

310

Самоков

Самоков

263900036

Ася Севделинова Веселинова

 

член

311

Самоков

Самоков

263900036

Любомир Бойков Тосков

 

член

312

Самоков

Самоков

263900036

Светослава Тихомирова Низамова

 

член

313

Самоков

с. Шипочане

263900037

Огнян Василев Ихтимански

 

Председател

314

Самоков

с. Шипочане

263900037

Васил Ангелов Караиванов

 

зам. председател

315

Самоков

с. Шипочане

263900037

Йорданка Василева Караджинова

 

секретар

316

Самоков

с. Шипочане

263900037

Ралица Христова Костадинова

 

член

317

Самоков

с. Шипочане

263900037

Йордан Борисов Янакиев

 

член

318

Самоков

с. Шипочане

263900037

Еленка Димитрова Димитрова

 

член

319

Самоков

с. Шипочане

263900037

Валентина Костова Шаламанова

 

член

320

Самоков

с. Ново Село

263900038

Елка Димитрова Иванова

 

Председател

321

Самоков

с. Ново Село

263900038

Николай Александров Спасов

 

зам. председател

322

Самоков

с. Ново Село

263900038

Валентина Стефанова Грахльова

 

секретар

323

Самоков

с. Ново Село

263900038

Елза Иванова Недкова

 

член

324

Самоков

с. Ново Село

263900038

Йорданка Георгиева Петрова

 

член

325

Самоков

с. Ново Село

263900038

Христо Стефанов Стамов

 

член

326

Самоков

с. Ново Село

263900038

Георги Василев Будинов

 

член

327

Самоков

с. Злокучене

263900039

Елица Любенова Георгиева

 

Председател

328

Самоков

с. Злокучене

263900039

Марин Георгиев Ников

 

зам. председател

329

Самоков

с. Злокучене

263900039

Александър Емилов Велчев

 

секретар

330

Самоков

с. Злокучене

263900039

Цветанка Иванова Георгиева

 

член

331

Самоков

с. Злокучене

263900039

Стоянка Николова Иванова

 

член

332

Самоков

с. Злокучене

263900039

Светлин Василев Йовев

 

член

333

Самоков

с. Злокучене

263900039

Радка Костадинова Лазарова

 

член

334

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Иван Георгиев Лазаров

 

Председател

335

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Мая Максимова Стоянова

 

зам. председател

336

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Тодор Асенов Караджинов

 

секретар

337

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Аника Николова Миланова

 

член

338

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Симеон Борисов Велков

 

член

339

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Стойка Костадинова Даганова

 

член

340

Самоков

с.Горни Окол

263900040

Росица Маринова Райкова

 

член

341

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Йорданка Иванова Георгиева

 

Председател

342

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Анна Иванова Здролова

 

зам. председател

343

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Виктория Валентинова Иванова

 

секретар

344

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Стания Иванова Йорданова

 

член

345

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Антоанета Стоилкова Златева

 

член

346

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Стоян Сотиров Петров

 

член

347

Самоков

с.Долни Окол

263900041

Бойко Петров Лазаров

 

член

348

Самоков

с.Широки Дол

263900042

Марияна Кирилова Захариева

 

Председател

349

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Милена Иванова Велева

 

зам. председател

350

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Венка Павлова Терзийска

 

секретар

351

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Антоанета Иванова Иванова

 

член

352

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Александър Христов Калайджиев

 

член

353

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Иванка Василева Николова

 

член

354

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Антоанета Любенова Виденова

 

член

355

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Моника Марянова Ангелова

 

член

356

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Антонио Руменов Ангелов

 

член

357

Самоков

с. Гуцал

263900043

Стоян Добрев Йорданов

 

Председател

358

Самоков

с. Гуцал

263900043

Екатерина Христова Петруняшева

 

зам. председател

359

Самоков

с. Гуцал

263900043

Христо Иванов Рътаров

 

секретар

360

Самоков

с. Гуцал

263900043

Живка Спасова Георгиева

 

член

361

Самоков

с. Гуцал

263900043

Валентина Христова Спасова

 

член

362

Самоков

с. Гуцал

263900043

Василка Христова Николова

 

член

363

Самоков

с. Гуцал

263900043

Здравка Иванова Иванова

 

член

364

Самоков

с. Ярлово

263900044

Васил Данаилов Якимов

 

Председател

365

Самоков

с. Ярлово

263900044

Васил Димитров Драганов

 

зам. председател

366

Самоков

с. Ярлово

263900044

Милко Митков Байрев

 

секретар

367

Самоков

с. Ярлово

263900044

Валентин Благоев Палакарчев

 

член

368

Самоков

с. Ярлово

263900044

Кирил Ганчов Миленов

 

член

369

Самоков

с. Ярлово

263900044

Петя Христова Низамова

 

член

370

Самоков

с. Ярлово

263900044

Моника Георгиева Любенова

 

член

371

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Анна Димитрова Димитрова

 

Председател

372

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Георги Юриев Михайлов

 

зам. председател

373

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Дафин Венедиков Господинов

 

секретар

374

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Валерия Петрова Клисарска

 

член

375

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Елена Димчова Георгиева

 

член

376

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Марио Емилов Димитров

 

член

377

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Пламен Николов Станков

 

член

378

Самоков

с. Поповяне

263900046

Севда Йорданова Гурмева

 

Председател

379

Самоков

с. Поповяне

263900046

Дичо Дафинов Господинов

 

зам. председател

380

Самоков

с. Поповяне

263900046

Георги Василев Трайков

 

секретар

381

Самоков

с. Поповяне

263900046

Николинка Маринова Рачева

 

член

382

Самоков

с. Поповяне

263900046

Елена Божилова Стоичкова

 

член

383

Самоков

с. Поповяне

263900046

Красимир Петков Димитров

 

член

384

Самоков

с. Поповяне

263900046

Елена Розенова Николова

 

член

385

Самоков

с. Алино

263900047

Мариана Момчилова Чалъкова-Христова

 

Председател

386

Самоков

с. Алино

263900047

Анна Александрова Дечева

 

зам. председател

387

Самоков

с. Алино

263900047

Борислав Николов Стаменов

 

секретар

388

Самоков

с. Алино

263900047

Еленка Георгиева Чифлиджанова

 

член

389

Самоков

с. Алино

263900047

Борислав Евгениев Шуманов

 

член

390

Самоков

с. Алино

263900047

Петър Бойчов Гюров

 

член

391

Самоков

с. Алино

263900047

Лена Владимирова Шуманова

 

член

392

Самоков

с. Белчин

263900048

Даниел Йорданов Стоянов

 

Председател

393

Самоков

с. Белчин

263900048

Катя Венциславова Тодорова

 

зам. председател

394

Самоков

с. Белчин

263900048

Антон Петров Вуков

 

секретар

395

Самоков

с. Белчин

263900048

Миглена Георгиева Суроджийска

 

член

396

Самоков

с. Белчин

263900048

Румяна Георгиева Вукова

 

член

397

Самоков

с. Белчин

263900048

Даниела Бойкова Гюрова

 

член

398

Самоков

с. Белчин

263900048

Петя Любчова Постолова

 

член

399

Самоков

с. Клисура

263900049

Борислава Стоянова Деянова

 

Председател

400

Самоков

с. Клисура

263900049

Венета Иванова Пенова

 

зам. председател

401

Самоков

с. Клисура

263900049

Марин Асенов Джумбев

 

секретар

402

Самоков

с. Клисура

263900049

Мая Ангелова Чучукова

 

член

403

Самоков

с. Клисура

263900049

Малина Иванова Матиканова

 

член

404

Самоков

с. Клисура

263900049

Александрина Данаилова Иванова

 

член

405

Самоков

с. Клисура

263900049

Мариана Любенова Пенова

 

член

406

Самоков

с. Рельово

263900050

Васил Лозанов Албарийски

 

Председател

407

Самоков

с. Рельово

263900050

Димитринка Георгиева Василева

 

зам. председател

408

Самоков

с. Рельово

263900050

Севдалин Велинов Райчев

 

секретар

409

Самоков

с. Рельово

263900050

Яница Георгиева Георгиева

 

член

410

Самоков

с. Рельово

263900050

Йоанна Димитрова Попова

 

член

411

Самоков

с. Рельово

263900050

Димитър Ненков Бандров

 

член

412

Самоков

с. Рельово

263900050

Стефка Лазарова Пърчова

 

член

413

Самоков

с. Райово

263900051

Йорданка Петрова Балабанова

 

Председател

414

Самоков

с. Райово

263900051

Елена Борисова Тодорова

 

зам. председател

415

Самоков

с. Райово

263900051

Виолетка Ангелова Попова

 

секретар

416

Самоков

с. Райово

263900051

Петър Кирков Христов

 

член

417

Самоков

с. Райово

263900051

Анелия Георгиева Балабанова

 

член

418

Самоков

с. Райово

263900051

Татяна Ивайлова Пандурска

 

член

419

Самоков

с. Райово

263900051

Ели Кирилова Лухова

 

член

420

Самоков

с. Райово

263900052

Катя Георгиева Янакиева

 

Председател

421

Самоков

с. Райово

263900052

Катя Димитрова Попова

 

зам. председател

422

Самоков

с. Райово

263900052

Зоя Христова Механджийска

 

секретар

423

Самоков

с. Райово

263900052

Лилия Василева Балабанова

 

член

424

Самоков

с. Райово

263900052

Радостина Христова Христова

 

член

425

Самоков

с. Райово

263900052

Ели Димитрова Павлова

 

член

426

Самоков

с. Райово

263900052

Димитър Петров Механджийски

 

член

427

Самоков

с. Продановци

263900053

Цветелина Димитрова Ярловска

 

Председател

428

Самоков

с. Продановци

263900053

Елена Димитрова Лобутова

 

зам. председател

429

Самоков

с. Продановци

263900053

Иванка Георгиева Петрова

 

секретар

430

Самоков

с. Продановци

263900053

Росен Димитров Механджийски

 

член

431

Самоков

с. Продановци

263900053

Оля Валентинова Кавданска

 

член

432

Самоков

с. Продановци

263900053

Цветанка Иванова Николова

 

член

433

Самоков

с. Продановци

263900053

Даниела Георгиева Даганова

 

член

434

Самоков

с. Доспей

263900054

Милена Василева Дренска

 

Председател

435

Самоков

с. Доспей

263900054

Цветелина Николаева Борисова

 

зам. председател

436

Самоков

с. Доспей

263900054

Петя Николова Ковачка

 

секретар

437

Самоков

с. Доспей

263900054

Тина Йорданова Войнова

 

член

438

Самоков

с. Доспей

263900054

Борислава Георгиева Праскова

 

член

439

Самоков

с. Доспей

263900054

Василена Георгиева Йовичина

 

член

440

Самоков

с. Доспей

263900054

Таня Иванова Гешева

 

член

441

Самоков

с. Говедарци

263900055

Мариянка Любенова Вучова

 

Председател

442

Самоков

с. Говедарци

263900055

Йорданка Илиева Атанасова

 

зам. председател

443

Самоков

с. Говедарци

263900055

Николай Христов Крушарски

 

секретар

444

Самоков

с. Говедарци

263900055

Снежана Георгиева Стамова

 

член

445

Самоков

с. Говедарци

263900055

Бойка Арангелова Георгиева

 

член

446

Самоков

с. Говедарци

263900055

Лилия Иванова Стойнева

 

член

447

Самоков

с. Говедарци

263900055

Татяна Георгиева Пенова

 

член

448

Самоков

с. Говедарци

263900055

Георги Георгиев Кацарски

 

член

449

Самоков

с. Говедарци

263900055

Лиляна Ангелова Вучова

 

член

450

Самоков

с. Говедарци

263900056

Петранка Иванова Джоргова

 

Председател

451

Самоков

с. Говедарци

263900056

Ренета Ангелова Лазарова

 

зам. председател

452

Самоков

с. Говедарци

263900056

Христо Стоянов Георгиев

 

секретар

453

Самоков

с. Говедарци

263900056

Елена Спасова Зарева

 

член

454

Самоков

с. Говедарци

263900056

Румен Василев Згуриев

 

член

455

Самоков

с. Говедарци

263900056

Марийка Николова Попова

 

член

456

Самоков

с. Говедарци

263900056

Спасунка Георгиева Мирчева

 

член

457

Самоков

с. Маджаре

263900057

Йорданка Александрова Златева

 

Председател

458

Самоков

с. Маджаре

263900057

Милка Стаменкова Пиргова

 

зам. председател

459

Самоков

с. Маджаре

263900057

Елка Илиева Златева

 

секретар

460

Самоков

с. Маджаре

263900057

Татяна Спасова Бакрачева

 

член

461

Самоков

с. Маджаре

263900057

Нина Иванова Христова

 

член

462

Самоков

с. Маджаре

263900057

Йорданка Георгиева Павлина

 

член

463

Самоков

с. Маджаре

263900057

Антоанета Стойнева Манчева

 

член

464

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Димитър Александров Дренски

 

Председател

465

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Ивелина Христова Христова

 

зам. председател

466

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Галя Арангелова Вукадинова

 

секретар

467

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Ани Димитрова Христова

 

член

468

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Мариана Атанасова Стойнева

 

член

469

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Иванка Христова Николова

 

член

470

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Григор Харалампиев Григоров

 

член

471

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Павел Огнянов Николов

 

Председател

472

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Борислав Валентинов Лазаров

 

зам. председател

473

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Димитър Веселинов Даркев

 

секретар

474

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Росица Иванова Александрова

 

член

475

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Ангел Георгиев Ранчов

 

член

476

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Елка Георгиева Владимирова

 

член

477

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Димона Петрова Савчова

 

член

478

Самоков

с. Радуил

263900060

Георги Стефанов Котарски

 

Председател

479

Самоков

с. Радуил

263900060

Елена Димитрова Кръстева

 

зам. председател

480

Самоков

с. Радуил

263900060

Зорка Величкова Доинска

 

секретар

481

Самоков

с. Радуил

263900060

Милена Ангелова Стаматова

 

член

482

Самоков

с. Радуил

263900060

Васил Лазаров Даскалов

 

член

483

Самоков

с. Радуил

263900060

Десислава Любомирова Богоева

 

член

484

Самоков

с. Радуил

263900060

Малинка Николова Куртова

 

член

485

Самоков

с. Радуил

263900060

Стоил Яворов Асенов

 

член

486

Самоков

с. Радуил

263900060

Станка Христова Христова

 

член

487

Самоков

с. Радуил

263900061

Елена Атанасова Спасова

 

Председател

488

Самоков

с. Радуил

263900061

Елмира Стайкова Христова

 

зам. председател

489

Самоков

с. Радуил

263900061

Иван Димитров Панев

 

секретар

490

Самоков

с. Радуил

263900061

Стойка Спасова Степова

 

член

491

Самоков

с. Радуил

263900061

Аделина Красимирова Игнатова

 

член

492

Самоков

с. Радуил

263900061

Георги Иванов Караиванов

 

член

493

Самоков

с. Радуил

263900061

Христо Станиславов Стоименов

 

член

494

Самоков

с. Марица

263900062

Христина Стоименова Димитрова

 

Председател

495

Самоков

с. Марица

263900062

Галя Димитрова Петрова

 

зам. председател

496

Самоков

с. Марица

263900062

Георги Йорданов Георгиев

 

секретар

497

Самоков

с. Марица

263900062

Иван Емилов Ангелов

 

член

498

Самоков

с. Марица

263900062

Мария Николова Йорданова

 

член

499

Самоков

с. Марица

263900062

Димитър Костадинов Панев

 

член

500

Самоков

с. Марица

263900062

Стойка Спасова Арангелова

 

член

501

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Мариана Станкова Златева

 

Председател

502

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Светла Евтимова Тодорова

 

зам. председател

503

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Камелия Василева Вукадинова

 

секретар

504

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Николай Любомиров Стефанов

 

член

505

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Славилена Ангелова Стоянова

 

член

506

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Лидия Спасова Атанасова

 

член

507

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Зорница Христова Кабадийска

 

член

508

Самоков

 Самоков

263900064

Радка Стойнева Виячева

 

Председател

509

Самоков

 Самоков

263900064

Григор Димитров Григоров

 

зам. председател

510

Самоков

 Самоков

263900064

Георги Петров Низамов

 

секретар

511

Самоков

 Самоков

263900064

Борянка Стайкова Кибарова

 

член

512

Самоков

 Самоков

263900064

Панчо Николаев Панчев

 

член

513

Самоков

 Самоков

263900064

Гергана Андонова Праскова

 

член

514

Самоков

 Самоков

263900064

Христо Димитров Прасков

 

член

515

Самоков

 Самоков

263900065

Добри Евтимов Добрев

 

Председател

516

Самоков

 Самоков

263900065

Димитър Антонов Антонов

 

зам. председател

517

Самоков

 Самоков

263900065

Анета Йорданова Николова

 

секретар

518

Самоков

 Самоков

263900065

Десислава Славчова Стоянова

 

член

519

Самоков

 Самоков

263900065

Любомир Иванов Стамболийски

 

член

520

Самоков

 Самоков

263900065

Лилия Павлова Колева

 

член

521

Самоков

 Самоков

263900065

Драган Христов Драганов

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на новоназначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:54 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения