Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
София Област, 03.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Мирково за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Мирково, с вх.№ 90/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 26.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2021год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Мирково.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

     1. Назначава съставите на 6 /шест/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Мирково за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Мирково

265600001

Николина Александрова Христова

 

председател

2

Мирково

265600001

Пепа Николова Узунова

 

зам.-председател

3

Мирково

265600001

Пенка Дакова Бабурова

 

секретар

4

Мирково

265600001

Валентина Пенчева Василева

 

член

5

Мирково

265600001

Боряна Тодорова Йотина

 

член

6

Мирково

265600001

София Цветанова Симова

 

член

7

Мирково

265600001

Ивана Костадинова Цветкова

 

член

8

Мирково

265600001

Еленка Тодорова Кренева

 

член

9

Мирково

265600001

Теодора Петрова Хрискова

 

член

10

Мирково

265600002

Мария Георгиева Узунова-Лалова

 

председател

11

Мирково

265600002

Тинка Цветанова Минкова

 

зам.-председател

12

Мирково

265600002

Стефка Недельова Горгорова

 

секретар

13

Мирково

265600002

Димитър Петров Божков

 

член

14

Мирково

265600002

Димитрина Пенчева Божкова

 

член

15

Мирково

265600002

Деляна Николаева Къркеланова

 

член

16

Мирково

265600002

Стефка Симеонова Данкина

 

член

17

Мирково

265600002

Нина Стоянова Михова

 

член

18

Мирково

265600002

Стоян Николаев Бабуров

 

член

19

Мирково

265600003

Спас Стоянов Шутов

 

председател

20

Мирково

265600003

Николай Тодоров Маринов

 

зам.-председател

21

Мирково

265600003

Венелина Иванова Божкова

 

секретар

22

Мирково

265600003

Мария Харалампиева Цанкова

 

член

23

Мирково

265600003

Иванка Димитрова Лалчева

 

член

24

Мирково

265600003

Цонка Цветкова Петрова

 

член

25

Мирково

265600003

Мина Тодорова Райкова

 

член

26

Мирково

265600004

Нонка Иванова Маслева

 

председател

27

Мирково

265600004

Спася Христова Панчева

 

зам.-председател

28

Мирково

265600004

Нели Иванова Захариева

 

секретар

29

Мирково

265600004

Ненка Иванова Апостолова

 

член

30

Мирково

265600004

Марийка Иванова Кавалджиева

 

член

31

Мирково

265600004

Минка Иванова Баксанова

 

член

32

Мирково

265600004

Маргарита Иванова Дамянова

 

член

33

Мирково

265600005

Недялка Алексиева Текерлекова

 

председател

34

Мирково

265600005

Радка Михайлова Михайлова

 

зам.-председател

35

Мирково

265600005

Михаела Иванова Захариева

 

секретар

36

Мирково

265600005

Иванка Ганчева Начева

 

член

37

Мирково

265600005

Тодорка Цветкова Пашова

 

член

38

Мирково

265600005

Петя Стоянова Ненова

 

член

39

Мирково

265600005

Христо Венциславов Мутафов

 

член

40

Мирково

265600006

Йордан Димитров Динков

 

председател

41

Мирково

265600006

Христина Петрова Кенанова

 

зам.-председател

42

Мирково

265600006

Александра Димитрова Дешова

 

секретар

43

Мирково

265600006

Стефка Иванова Бонева

 

член

44

Мирково

265600006

Гена Ненова Шентова

 

член

45

Мирково

265600006

Мария Запрянова Дечева

 

член

46

Мирково

265600006

Теодора Асенова Юрукова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 03.09.2022 в 15:38 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения