Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Долна баня за провеждане на изборите народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Долна баня, с вх.№ 124/05.09.2022 г. и вх.№ 125/05.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Долна баня.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Долна баня, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Долна баня

265900001

Владимир Борисов Владов

 

член

2

Долна баня

265900002

Станислава Димитрова Миланова

 

секретар

3

Долна баня

265900002

Спаска йорданова Евтимова

 

член

4

Долна баня

265900002

Емилия Захариева Янакиева

 

член

5

Долна баня

265900003

Анелия Георгиева Ласкова

 

член

6

Долна баня

265900004

Татяна Георгиева Натина

 

председател

7

Долна баня

265900005

Анета Георгиева Николова

 

зам. председател

8

Долна баня

265900005

Мариана Георгиева Тодорова

 

член

9

Долна баня

265900005

Василка Георгиева Натина

 

член

10

Долна баня

265900006

Васил Ангелов Стрински

 

зам. председател

11

Долна баня

265900006

Йорданка Ангелова Пенчева

 

член

12

Долна баня

265900007

Катерина Димитрова Атанасова

 

секретар

13

Долна баня

265900008

Иван Стефанов Зашев

 

член

       Назначава, като членове на СИК

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Долна баня

265900001

Ангел Емилов Зафиров

 

член

2

Долна баня

265900002

Мария Василева Златанова

 

секретар

3

Долна баня

265900002

Атанас Василев Златанов

 

член

4

Долна баня

265900002

Деница Георгиева Христова

 

член

5

Долна баня

265900003

Мария Любомирова Лечова

 

член

6

Долна баня

265900004

Йордан Лазаров Тошев

 

председател

7

Долна баня

265900005

ДианаПламенова Савова

 

зам. председател

8

Долна баня

265900005

Василка Йорданова Петрова

 

член

9

Долна баня

265900005

Ралица Георгиева Христова

 

член

10

Долна баня

265900006

Васил Атанасов Златанов

 

зам. председател

11

Долна баня

265900006

Радослав Руменов Стоимиров

 

член

12

Долна баня

265900007

Георги Петков Рафаилов

 

секретар

13

Долна баня

265900008

Александър Владимиров Кръстев

 

член

     2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:09 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения