Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Елин Пелин за провеждане на изборите народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Елин Пелин, с вх.№ 104/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания,

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ

  1. Назначава съставите на 33 /тридесет и три/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

община

нас. място

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Станислав Георгиев Донев

 

Председател

2

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Георги Иванов Георгиев

 

Зам. Председател

3

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Поля Николова Шишкова

 

Секретар

4

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Димитър Славчев Поликрайщов

 

Член

5

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Величка Якимова Миткова

 

Член

6

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Здравко Дианов Христов

 

Член

7

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Ангелина Бонева Сотирова

 

Член

8

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Николай Емилов Балабанов

 

Член

9

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

Христина Кирилова Христова

 

Член

10

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Райна Христова Тюфекчиева

 

Председател

11

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Валентина Георгиева Димитрова

 

Зам. Председател

12

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Галина Николова Спиридонова

 

Секретар

13

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Даяна Светлозарова Тодорова

 

Член

14

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Адриана Гаврилова Караджова

 

Член

15

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Мирослав Янков Енев

 

Член

16

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Бойка Иванова Атанасова-Георгиева

 

Член

17

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Пенка Стефанова Владимирова

 

Член

18

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

Цецка Венциславова Логинова

 

Член

19

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Силвия Георгиева Стефанова

 

Председател

20

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Сашко Георгиев Величков

 

Зам. Председател

21

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Веселка Кузманова Иванова

 

Секретар

22

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Галина Славчева Димитрова

 

Член

23

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Габриела Георгиева Караджова

 

Член

24

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Илиян Иванов Кръстев

 

Член

25

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Доротея Дамянова Стефанова

 

Член

26

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Пламен Георгиев Панчев

 

Член

27

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

Мариана Цветкова Панчева

 

Член

28

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Мариа Евлогиева Китова-Петрова

 

Председател

29

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Сийка Христова Говедарска

 

Зам. Председател

30

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Пенка Пенчева Захариева

 

Секретар

31

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Марио Николов Велев

 

Член

32

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Ива Божидарова Трифонова

 

Член

33

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Зюмбюлка Милкова Велинова

 

Член

34

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Радост Светлозарова Лазарова

 

Член

35

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Диньо Драгнев Иванов

 

Член

36

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

Ружа Павлова Иванова

 

Член

37

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Стамен Здравков Петров

 

Председател

38

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Георги Христов Николов

 

Зам. Председател

39

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Ивайло Емилов Димитров

 

Секретар

40

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Гинка Трендафилова Минчева

 

Член

41

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Валентина Илиева Салех

 

Член

42

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Лада Иванова Нечева

 

Член

43

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Лилия Асенова Иванова

 

Член

44

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Станка Серафимова Александрова

 

Член

45

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

Димитринка Петрова Димитрова

 

Член

46

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Ангел Станиславов Стоилов

 

Председател

47

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Румяна Атанасова Стоянова-Генадиева

 

Зам. Председател

48

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Денис Альошев Константинов

 

Секретар

49

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Людмил Любенов Наумов

 

Член

50

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Ася Велизарова Павлова

 

Член

51

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Борислав Атанасов Димов

 

Член

52

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Цветанка Ангелова Иванова

 

Член

53

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Венетка Димитрова Стоилова

 

Член

54

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

Росица Ангелова Вельова

 

Член

55

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Минна Димитрова Иванова

 

Председател

56

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Стоилка Митова Дишкова

 

Зам. Председател

57

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Виолета Янкова Топалова

 

Секретар

58

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Лидия Борисова Миткова

 

Член

59

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Цветанка Младенова Атанасова

 

Член

60

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Агнеса Ангелова Каменова

 

Член

61

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Кристиян Красимиров Арангелов

 

Член

62

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Татяна Димитрова Стоянова

 

Член

63

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

Сашка Найденова Иванова

 

Член

64

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Марио Милков Маринов

 

Председател

65

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Снежанка Георгиева Младенова

 

Зам. Председател

66

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Йордан Борисов Пенев

 

Секретар

67

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Виктория Албертова Лишкова

 

Член

68

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Валентина Богомилова Ликова

 

Член

69

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Йоана Владиславова Петрова

 

Член

70

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700008

Стоянка Крумова Паламарова

 

Член

71

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Надя Велинова Йорданова

 

Председател

72

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Гергана Благоева Стойчева

 

Зам. Председател

73

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Десислава Димитрова Димитрова

 

Секретар

74

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Димитринка Николова Симеонова

 

Член

75

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Пламен Ангелов Райчев

 

Член

76

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Даниела Николова Колева

 

Член

77

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Магда Иванова Иванова

 

Член

78

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Любомир Валентинов Иванов

 

Член

79

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700009

Стоян Благоев Костадинов

 

Член

80

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Христина Стоянова Георгиева

 

Председател

81

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Цветанка Минкова Милотинова

 

Зам. Председател

82

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Катюша Тодорова Дамянова

 

Секретар

83

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Георги Стоянов Донев

 

Член

84

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Пламен Венциславов Стоянов

 

Член

85

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Бойка Мирчова Трендафилова

 

Член

86

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Радослава Михайлова Христова

 

Член

87

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Тодорка Веселинова Григорова-Стоянова

 

Член

88

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700010

Шербиан Акифова Исмаилова

 

Член

89

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Снежана Петрова Гелева

 

Председател

90

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Стоян Цветанов Найденов

 

Зам. Председател

91

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Стефка Димитрова Стоянова

 

Секретар

92

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Стоян Иванов Стоянов

 

Член

93

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Иванка Стоянова Христова

 

Член

94

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Валентина Валентинова Стоянова

 

Член

95

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Мариана Иванова Йонова

 

Член

96

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Юсуф Нурфет Муса

 

Член

97

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700011

Спас Трайков Благоев

 

Член

98

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Цветанка Любенова Методиева

 

Председател

99

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Анелия Стоянова Фичерова

 

Зам. Председател

100

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Георги Стоянов Георгиев

 

Секретар

101

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Лиляна Благоева Кирилова

 

Член

102

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Ангел Василев Маджаров

 

Член

103

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Инна Валентинова Георгиева

 

Член

104

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Соня Райкова Велинова

 

Член

105

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Марияна Николова Найденова

 

Член

106

Елин Пелин

Гара Ел.Пелин

261700012

Станислав Николаев Фичеров

 

Член

107

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Стойна Кирилова Маркова-Иванова

 

Председател

108

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Георги Сашков Георгиев

 

Зам. Председател

109

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Лиляна Иванова Димитрова-Цветкова

 

Секретар

110

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Теодора Павлова Чапаева

 

Член

111

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Димитър Атанасов Златинов

 

Член

112

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Румяна Крумова Стоева

 

Член

113

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Гюнай Хъдър Коркмаз

 

Член

114

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Асен Стефанов Михайлов

 

Член

115

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700013

Малвина Асенова Стефанова

 

Член

116

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Маргарита Михова Стоянова-Костова

 

Председател

117

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Александър Веселинов Веселинов

 

Зам. Председател

118

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Георги Йорданов Петров

 

Секретар

119

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Цвета Сотирова Влъчкова

 

Член

120

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Ивелина Добромирова Стойнова

 

Член

121

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Теодора Николаева Петрова

 

Член

122

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Антоанета Стефанова Тодорова

 

Член

123

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Веско Цецков Иванов

 

Член

124

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700014

Гергана Бонева Андреева-Стоянова

 

Член

125

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Венцислав Арангелов Цветанов

 

Председател

126

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Елена Костадинова Атанасова

 

Зам. Председател

127

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Николета Ивайлова Райчева

 

Секретар

128

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Александър Кирилов Кирилов

 

Член

129

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Спаска Йорданова Гюрова

 

Член

130

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Албена Борисова Костова

 

Член

131

Елин Пелин

С.Габра

261700015

Савка Георгиева Стойнова

 

Член

132

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Стоян Емилов Зашев

 

Председател

133

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Светослав Илиев Илиев

 

Зам. Председател

134

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Йорданка Станчева Павлова

 

Секретар

135

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Мирела Цветомирова Кирилова

 

Член

136

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Ванушка Братанова Проданова

 

Член

137

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Надежда Методиева Радева

 

Член

138

Елин Пелин

С.Габра

261700016

Светослав Александров Ганев

 

Член

139

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Цветелина Вельова Вельова

 

Председател

140

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Анелия Бранкова Ангелова

 

Зам. Председател

141

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Снежана Емилова Асенова

 

Секретар

142

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Виолета Георгиева Япова

 

Член

143

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Мирела Христова Стоянова

 

Член

144

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Лъчезара Славейкова Илиева

 

Член

145

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700017

Станка Спасова Благоева-Петрова

 

Член

146

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Румяна Георгиева Филатова

 

Председател

147

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Константин Тодоров Константинов

 

Зам. Председател

148

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Емилия Николова Чекалска

 

Секретар

149

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Цветелина Илиева Добрева

 

Член

150

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Мирослава Иванова Величкова

 

Член

151

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Весела Бранкова Ангелова

 

Член

152

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Десислава Мирославова Георгиева

 

Член

153

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Димитрина Любомирова Георгиева

 

Член

154

Елин Пелин

С.Равно Поле

261700018

Божидар Иванов Йорданов

 

Член

155

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Марина Константинова Гавазова

 

Председател

156

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Тодорка Илиева Ночева

 

Зам. Председател

157

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Невена Венциславова Танева

 

Секретар

158

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Георги Иванов Колев

 

Член

159

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Кристияна Зафирова Величкова

 

Член

160

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Лилия Веселинова Веселинова

 

Член

161

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Невена Тодорова Михова

 

Член

162

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Емилия Бойкова Стефанова

 

Член

163

Елин Пелин

С.Мусачево

261700019

Величка Благоева Стоилова

 

Член

164

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Петранка Трайкова Петкова-Андреева

 

Председател

165

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Миглена Танева Бонева

 

Зам. Председател

166

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Иванела Бисерова Маркова

 

Секретар

167

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Иванка Василева Петрова

 

Член

168

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Петър Валентинов Веселинов

 

Член

169

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Елена Богомилова Бонева

 

Член

170

Елин Пелин

С.Григорево

261700020

Гергана Ангелова Колева

 

Член

171

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Ирина Атанасова Данаилова

 

Председател

172

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Таня Ангелова Гергова

 

Зам. Председател

173

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Светлозар Пламенов Панчев

 

Секретар

174

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Сладуна Петкова Андреева

 

Член

175

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Николина Андреева Лазарова

 

Член

176

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Ганка Иванова Маринова

 

Член

177

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Веселка Георгиева Сестримска

 

Член

178

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Евелина Величкова Гешева

 

Член

179

Елин Пелин

С.Столник

261700021

Наталия Иванова Колева

 

Член

180

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Василка Атанасова Иванова

 

Председател

181

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Пенка Георгиева Идакиева

 

Зам. Председател

182

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Тони Стойнов Галантонов

 

Секретар

183

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Иван Симеонов Тодоров

 

Член

184

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Илияна Цветанова Христова

 

Член

185

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Петя Стефанова Георгиева

 

Член

186

Елин Пелин

С.Елешница

261700022

Петя Петрова Иванова

 

Член

187

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Евгения Кирилова Киркова

 

Председател

188

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Гергана Михайлова Лозанова

 

Зам. Председател

189

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Юлия Емилова Караколева

 

Секретар

190

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Стефан Петков Атанасов

 

Член

191

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Даниела Николаева Славова

 

Член

192

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Лилия Николаева Атанасова

 

Член

193

Елин Пелин

С.Крушовица

261700023

Камелия Стамова Стамова

 

Член

194

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Ева Чавдарова Ангелова-Николова

 

Председател

195

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Светлана Цветкова Стоименова

 

Зам. Председател

196

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Гена Пенкова Илиева

 

Секретар

197

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Петър Георгиев Христов

 

Член

198

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Йотка Иванова Итова

 

Член

199

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Елена Стоянова Колева

 

Член

200

Елин Пелин

С.Чурек

261700024

Мария Георгиева Стоянова

 

Член

201

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Теодора Огнянова Димитрова

 

Председател

202

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Милка Кръстева Кръстева

 

Зам. Председател

203

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Мартин Димитров Янакиев

 

Секретар

204

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Кирчо Димитров Кирилов

 

Член

205

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Кристина Сашкова Григорова

 

Член

206

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Силвия Петрова Стоянова

 

Член

207

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Иван Аннев Стоянов

 

Член

208

Елин Пелин

С.Петково

261700025

Марияна Петрова Найденова

 

Член

209

Елин Пелин

С.Петково

261700025

 Деяна Георгиева Трайкова

 

Член

210

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Радка Николова Атанасова

 

Председател

211

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Иван Сашков Георгиев

 

Зам. Председател

212

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Михаил Ивайлов Стоянов

 

Секретар

213

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Валентина Веселинова Вельова

 

Член

214

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Стела Цветкова Бонева

 

Член

215

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Камелия Димитрова Цветкова

 

Член

216

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Стоянка Трайкова Алексиева

 

Член

217

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Георги Спасов Галантонов

 

Член

218

Елин Пелин

С.Лесново

261700026

Йорданка Георгиева Спасова

 

Член

219

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Илияна Добринова Димова

 

Председател

220

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Емил Билянов Илиев

 

Зам. Председател

221

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Камелия Ефтимова Иванова

 

Секретар

222

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Саве Гатов Бонев

 

Член

223

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Лозанка Цветанова Стоичкова

 

Член

224

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Иванка Сашкова Григорова

 

Член

225

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Райна Георгиева Маркова

 

Член

226

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Ана Иванова Райчева

 

Член

227

Елин Пелин

С.Лесново

261700027

Олга Славева Христова-Занкова

 

Член

228

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Соня Христова Арангелова

 

Председател

229

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Снежинка Лазарова Петрова

 

Зам. Председател

230

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Грозданка Христова Ефтимова

 

Секретар

231

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Антон Владимиров Недялков

 

Член

232

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Светла Симеонова Евстатиева

 

Член

233

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Борис Тошев Тодоров

 

Член

234

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Гергана Петрова Богданова

 

Член

235

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Илияна Трайчова Алексова

 

Член

236

Елин Пелин

С.Доганово

261700028

Асен Трайков Георгиев

 

Член

237

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Катя Симеонова Димитрова

 

Председател

238

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Надка Асенова Христова

 

Зам. Председател

239

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Симеон Петров Миланов

 

Секретар

240

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Илиян Красимиров Чапаев

 

Член

241

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Маргарита Тодорова Илиева

 

Член

242

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Лазаринка Георгиева Алексиева

 

Член

243

Елин Пелин

С.Огняново

261700029

Деян Димитров Кръстев

 

Член

244

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Стефан Маринов Иванов

 

Председател

245

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Ангелина Георгиева Йосифова

 

Зам. Председател

246

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Илияна Бойкова Милева

 

Секретар

247

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Костадинка Спасова Станкова

 

Член

248

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Виолета Асенова Георгиева

 

Член

249

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Цветан Димитров Стоименов

 

Член

250

Елин Пелин

С.Караполци

261700030

Георги Венциславов Николов

 

Член

251

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Дариан Емилов Петров

 

Председател

252

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Михаил Антонов Тодоров

 

Зам. Председател

253

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Илиана Димитрова Велинова

 

Секретар

254

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Симеон Иванов Лондев

 

Член

255

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Цветанка Ангелова Калайджиева

 

Член

256

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Емил Найденов Цветков

 

Член

257

Елин Пелин

С.Богданлия

261700031

Радослав Григоров Илиев

 

Член

258

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Веселина Владкова Манолова

 

Председател

259

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Тодорка Стоянова Стоянова

 

Зам. Председател

260

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Милка Александрова Спасова

 

Секретар

261

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Костадин Миленов Иванов

 

Член

262

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Асен Иванов Асенов

 

Член

263

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Светослав Симеонов Миланов

 

Член

264

Елин Пелин

С.Г.Раковица

261700032

Стоянка Стоянова Вълчева

 

Член

265

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Пламена Велинова Малчева

 

Председател

266

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Кирил Стоянов Стоянов

 

Зам. Председател

267

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Петя Ивайлова Стоянова

 

Секретар

268

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Теодора Атанасова Здравкова

 

Член

269

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Христо Христов Георгиев

 

Член

270

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Захаринка Трайкова Христова

 

Член

271

Елин Пелин

С.Нови Хан

261700033

Вероника Петрова Лякова-Цветанова

 

Член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:19 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения