Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Своге, с вх.№ 106/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 26.08.2022г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Своге.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ

    1. Назначава съставите на 42 /четиридесет и два/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Своге за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Своге

Гр. Своге

264300001

Станислава Кънчева Боянова

 

председател

2

Своге

Гр. Своге

264300001

Светлана Владимирова Мицова

 

зам.-председател

3

Своге

Гр. Своге

264300001

Цецка Георгиева Георгиева

 

секретар

4

Своге

Гр. Своге

264300001

Адриана Петкова Кръстанова

 

член

5

Своге

Гр. Своге

264300001

Емилия Стефанова Кръстанова

 

член

6

Своге

Гр. Своге

264300001

Албена Асенова Богданова

 

член

7

Своге

Гр. Своге

264300001

Красен Красимиров Ганев

 

член

8

Своге

Гр. Своге

264300001

Телефонка Георгиева Митова

 

член

9

Своге

Гр. Своге

264300001

Анна Спасова Янкова

 

член

10

Своге

Гр. Своге

264300002

Цветомира Димитрова Цветкова

 

председател

11

Своге

Гр. Своге

264300002

Яна Димитрова Григорова

 

Зам.-председател

12

Своге

Гр. Своге

264300002

Филип Захариев Данаилов

 

секретар

13

Своге

Гр. Своге

264300002

Надя Емилова Господинова

 

член

14

Своге

Гр. Своге

264300002

Вероника Пенкова Василева 

 

член

15

Своге

Гр. Своге

264300002

Кристина Венциславова Гергова - Веселинова

 

член

16

Своге

Гр. Своге

264300002

Лили Иванова Арангелова

 

Член

17

Своге

Гр. Своге

264300002

Ралица Райчева Димитрова

 

Член

18

Своге

Гр. Своге

264300002

Габриела Александрова Еленкова

 

Член

19

Своге

Гр. Своге

264300003

Димитър Любенов Трендафилов

 

Председател

20

Своге

Гр. Своге

264300003

Ренета Стефанова Кръстанова

 

зам.председател

21

Своге

Гр. Своге

264300003

Румяна Трифонова Димитрова - Зорова

 

Секретар

22

Своге

Гр. Своге

264300003

Бойка Димитрова Колева

 

член

23

Своге

Гр. Своге

264300003

Славейко Евтимов Йорданов

 

Член

24

Своге

Гр. Своге

264300003

Цветелина Тодорова Дамянова

 

член

25

Своге

Гр. Своге

264300003

Мариана Божидарова Стоянова 

 

Член

26

Своге

Гр. Своге

264300003

Зоя Иванова Иванова

 

Член

27

Своге

Гр. Своге

264300003

Марийка Костадинова Гъргорова

 

Член

28

Своге

Гр. Своге

264300004

Красимира Петрова Василева

 

Председател

29

Своге

Гр. Своге

264300004

Валентина Спасова Михайлова

 

зам.-председател

30

Своге

Гр. Своге

264300004

Траян Борисов Райчев

 

секретар

31

Своге

Гр. Своге

264300004

Цветанка Гълъбова Гьошева

 

член

32

Своге

Гр. Своге

264300004

Анна Валериева Дикова

 

Член

33

Своге

Гр. Своге

264300004

Юлия Павлова Такева

 

Член

34

Своге

Гр. Своге

264300004

Георги Николаев Пеянков

 

Член

35

Своге

Гр. Своге

264300004

Николета Красимирова Цветанова - Райчева

 

член

36

Своге

Гр. Своге

264300004

Теодора Иванова Иванова

 

член

37

Своге

Гр. Своге

264300005

Андриана Андреева Павлова-Лозанова

 

Председател

38

Своге

Гр. Своге

264300005

Лъчезар Петров Георгиев

 

зам.-председател

39

Своге

Гр. Своге

264300005

Бисер Асенов Миланов

 

секретар

40

Своге

Гр. Своге

264300005

Галя Павлова Петровска

 

член

41

Своге

Гр. Своге

264300005

Никол Николаева Соколова

 

член

42

Своге

Гр. Своге

264300005

Миглена Тодорова Василева - Славкова

 

член

43

Своге

Гр. Своге

264300005

Виолета Николова Петрова

 

Член

44

Своге

Гр. Своге

264300005

Димитринка Найденова Тодорова

 

Член

45

Своге

Гр. Своге

264300005

Мирослав Иванов Иванов

 

Член

46

Своге

Гр. Своге

264300006

Анжела  Тодорова  Стоянова

 

Председател

47

Своге

Гр. Своге

264300006

Надя Георгиева Георгиева-Апостолова

 

Зам.-председател

48

Своге

Гр. Своге

264300006

Емилия Виденова Лозанова

 

секретар

49

Своге

Гр. Своге

264300006

Жаклин Ангелова Руменова

 

член

50

Своге

Гр. Своге

264300006

Даниела Георгиева Георгиева

 

Член

51

Своге

Гр. Своге

264300006

Елза Велинова Славкова

 

Член

52

Своге

Гр. Своге

264300006

Любомир Методиев Паунов

 

Член

53

Своге

Гр. Своге

264300006

Даниела Христова Иванова

 

Член

54

Своге

Гр. Своге

264300006

Теодора Борисова Гешова

 

член

55

Своге

Гр. Своге

264300007

Златка Петкова Младенова

 

Председател

56

Своге

Гр. Своге

264300007

Марио Тодорков Горчев

 

зам.-председател

57

Своге

Гр. Своге

264300007

Ваня Георгиева Касабова - Гогова

 

Секретар

58

Своге

Гр. Своге

264300007

Миглена Венелинова Иванова

 

Член

59

Своге

Гр. Своге

264300007

Марияна Георгиева Данова

 

член

60

Своге

Гр. Своге

264300007

София Жечева Атанасова

 

Член

61

Своге

Гр. Своге

264300007

Даниела Христова Гълъбова

 

Член

62

Своге

Гр. Своге

264300007

Савина Богомилова Янакиева

 

член

63

Своге

Гр. Своге

264300007

Дайана Павлова Рангелова

 

Член

64

Своге

Гр. Своге

264300008

Антон Янчев Спасов

 

Председател

65

Своге

Гр. Своге

264300008

Маргарита Божилова Пешева

 

зам.-председател

66

Своге

Гр. Своге

264300008

Глория Цветомирова Андонова

 

секретар

67

Своге

Гр. Своге

264300008

Ана Николова Владова

 

член

68

Своге

Гр. Своге

264300008

Янко Петров Янков

 

член

69

Своге

Гр. Своге

264300008

Петя Валентинова Йорданова 

 

Член

70

Своге

Гр. Своге

264300008

Бисерка Стайкова Иванова

 

Член

71

Своге

Гр. Своге

264300008

Тодорка Ангелова Танова

 

Член

72

Своге

Гр. Своге

264300008

Анна Методиева Васева

 

Член

73

Своге

С. Батулия

264300010

Стела Андонова Петрова

 

Председател

74

Своге

С. Батулия

264300010

Цветанка Спасова Йорданова

 

зам.-председател

75

Своге

С. Батулия

264300010

Диана Пламенова Димитрова

 

Секретар

76

Своге

С. Батулия

264300010

Иво Николаев Георгиев

 

член

77

Своге

С. Батулия

264300010

Мануела Георгиева Димитрова

 

член

78

Своге

С. Батулия

264300010

Борислав Антонов Иванов

 

Член

79

Своге

С. Батулия

264300010

Галя Асенова Георгиева

 

Член

80

Своге

С. Бов

264300011

Александра Лъчезарова Нейчева

 

председател

81

Своге

С. Бов

264300011

Любомир Радославов Соколов

 

Зам.-председател

82

Своге

С. Бов

264300011

Славчо Златков Митров      

 

секретар

83

Своге

С. Бов

264300011

Даниела Спасова Митрова

 

член

84

Своге

С. Бов

264300011

Евгения Александрова Борисова

 

член

85

Своге

С. Бов

264300011

Бисерка Пламенова Димитрова

 

Член

86

Своге

С. Бов

264300011

Здравко Ангелов Петров

 

Член

87

Своге

С. Брезе

264300012

Мая Иванова Иванова

 

Председател

88

Своге

С. Брезе

264300012

Теменужка Миронова Милева    

 

зам.-председател

89

Своге

С. Брезе

264300012

Ася Петрова Младенова

 

Секретар

90

Своге

С. Брезе

264300012

Мая Антонова Александрова

 

Член

91

Своге

С. Брезе

264300012

Теодора Чавдарова Миленкова

 

член

92

Своге

С. Брезе

264300012

Росен Кирилов Тодоров

 

Член

93

Своге

С. Брезе

264300012

Георги Андреев Величков

 

Член

94

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Валентин Лилянов Вутов

 

Председател

95

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Искрен Вергилов Георгиев

 

зам.-председател

96

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Искра Александрова Тошева

 

Секретар

97

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Нина Александрова Галева

 

член

98

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Ирена Тодорова Любенова

 

член

99

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Кристияна Селвиева Хаджийска

 

член

100

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Саниела Владимирова Мичовска

 

Член

101

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Пламен Георгиев Георгиев

 

Член

102

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Даяна Любомирова Георгиева

 

член

103

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Мирослава Георгиева Георгиева

 

председател

104

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Димитринка Георгиева Игнатова

 

Зам.-председател

105

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Милена Иванова Велкова

 

секретар

106

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Весна Александрова Петрова

 

член

107

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Зорница Юлиева Дръндарова

 

член

108

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Ивелина Николаева Комарска

 

Член

109

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Мартин Цветков Петрунов

 

Член

110

Своге

С. Габровница

264300015

Миглена Тодорова Андреева

 

Председател

111

Своге

С. Габровница

264300015

Мая Цветанова Коцева

 

зам.-председател

112

Своге

С. Габровница

264300015

Митко Тодоров Георгиев

 

секретар

113

Своге

С. Габровница

264300015

Сандриния Кирилова Николова

 

член

114

Своге

С. Габровница

264300015

Антоанета Иванова Петрова

 

Член

115

Своге

С. Габровница

264300015

Мирослав Кремчов Иванов

 

Член

116

Своге

С. Габровница

264300015

Наталия Николова Костова

 

Член

117

Своге

С. Гара Бов

264300016

Елка Василева Стоименова

 

Председател

118

Своге

С. Гара Бов

264300016

Мартин Георгиев Драганов

 

Зам.-председател

119

Своге

С. Гара Бов

264300016

Гергана Симеонова Алексиева

 

секретар

120

Своге

С. Гара Бов

264300016

Петя Георгиева Стаменова     

 

член

121

Своге

С. Гара Бов

264300016

Георги Тодоров Георгиев

 

член

122

Своге

С. Гара Бов

264300016

Емил Иванов Илиев

 

Член

123

Своге

С. Гара Бов

264300016

Илиян Александров Николов

 

Член

124

Своге

С. Гара Бов

264300016

Божидара Цветанова Ламбева

 

член

125

Своге

С. Гара Бов

264300016

Радостин Георгиев Георгиев

 

Член

126

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Ренета Иванова Цветкова

 

Председател

127

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Македонка  Георгиева Петрова

 

Зам.-председател

128

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Николай Митров Богданов

 

секретар

129

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Петрана Василева Величкова

 

Член

130

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Мари-Слава Мигленова Илиева

 

член

131

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Цветелина Георгиева Тодорова

 

Член

132

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Марияна Любенова Кацарова

 

Член

133

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Юлия Борисова Алексова

 

Председател

134

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Петко Славов Дамянов

 

Зам.-председател

135

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Димитър Григоров Стоянов

 

секретар

136

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Юлия Радева Тодоринова

 

член

137

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Анелия Славчова Алексова

 

Член

138

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Велислава Петкова Петкова

 

Член

139

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Илияна Миткова Тодорова

 

член

140

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Марийка Трайчова Петрова

 

член

141

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Мирослав Славейков Йорданов

 

член

142

Своге

С. Губислав

264300019

Валя Цветанова Миронова

 

Председател

143

Своге

С. Губислав

264300019

Емил Илиев Кацаров

 

Зам.-председател

144

Своге

С. Губислав

264300019

Максим Крумов Найденов

 

секретар

145

Своге

С. Губислав

264300019

Красимир Тодоров Цветанов

 

член

146

Своге

С. Губислав

264300019

Иван Денчев Найденов

 

член

147

Своге

С. Губислав

264300019

Красимир Ананиев Петров

 

Член

148

Своге

С. Губислав

264300019

Деян Петров Георгиев

 

член

149

Своге

С. Добърчин

264300020

Маргарита Стоилова Цветанова

 

Председател

150

Своге

С. Добърчин

264300020

Красимир Димитров Миланов

 

зам.-председател

151

Своге

С. Добърчин

264300020

Ванеса Борисова Тодорова

 

Секретар

152

Своге

С. Добърчин

264300020

Красимир Спасов Кръстанов

 

Член

153

Своге

С. Добърчин

264300020

Мариета Стоянова Войнова

 

Член

154

Своге

С. Добърчин

264300020

Валентина Бориславова Тонева

 

член

155

Своге

С. Добърчин

264300020

Силвия Атанасова Теофилова

 

член

156

Своге

С. Дружево

264300021

Исай Руменов Милов

 

Председател

157

Своге

С. Дружево

264300021

Деян Сергеев Попов

 

Зам.-председател

158

Своге

С. Дружево

264300021

Светла Василева Петрова

 

секретар

159

Своге

С. Дружево

264300021

Момчил Христов Христов

 

член

160

Своге

С. Дружево

264300021

Иван Димитров Цветков

 

член

161

Своге

С. Дружево

264300021

Славейко Живков Славков

 

член

162

Своге

С. Дружево

264300021

Начко Начков Найденов

 

Член

163

Своге

С. Еленов дол

264300022

Добромир Иванов Филипов

 

Председател

164

Своге

С. Еленов дол

264300022

Светла Иванова Петкова

 

зам.-председател

165

Своге

С. Еленов дол

264300022

Николай Ценов Григоров

 

секретар

166

Своге

С. Еленов дол

264300022

Роза Христова Митрова

 

член

167

Своге

С. Еленов дол

264300022

Даниел Ананиев Петров

 

член

168

Своге

С. Еленов дол

264300022

Роза Иванова Вунчева

 

Член

169

Своге

С. Еленов дол

264300022

Мая Нисторова Петкова     

 

член

170

Своге

С. Желен

264300023

Силвия Цветанова Малинова

 

Председател

171

Своге

С. Желен

264300023

Тодор Александров Райчинов

 

зам.-председател

172

Своге

С. Желен

264300023

Антоанета Бориславова Григорова

 

секретар

173

Своге

С. Желен

264300023

Мирела Александрова Василева

 

Член

174

Своге

С. Желен

264300023

Ваня Николова Георгиева

 

член

175

Своге

С. Желен

264300023

Цветомир Илиев Радославов

 

Член

176

Своге

С. Желен

264300023

Лидия Димитрова Паунова

 

Член

177

Своге

С. Заноге

264300024

Евгения Богомилова Гълъбова

 

Председател

178

Своге

С. Заноге

264300024

Костадин Велинов Симеонов

 

зам.-председател

179

Своге

С. Заноге

264300024

Деян Емилов Миланов

 

Секретар

180

Своге

С. Заноге

264300024

Десислава Гаврилова Вельова

 

член

181

Своге

С. Заноге

264300024

Анжела Георгиева Цветанова

 

член

182

Своге

С. Заноге

264300024

Георги Александров Георгиев

 

член

183

Своге

С. Заноге

264300024

Пенка Максимова Тимкова

 

Член

184

Своге

С. Заселе

264300025

Таня Рашкова Симеонова

 

Председател

185

Своге

С. Заселе

264300025

Михаела Руменова Тодоринова

 

зам.-председател

186

Своге

С. Заселе

264300025

Андреяна Андонова Тодорова

 

Секретар

187

Своге

С. Заселе

264300025

Юлиян Лъчезаров Мишовски

 

член

188

Своге

С. Заселе

264300025

Маргита Асенова Йорданова

 

Член

189

Своге

С. Заселе

264300025

Мартин Димитров Диков

 

Член

190

Своге

С. Заселе

264300025

Ани Ангелова Такева

 

Член

191

Своге

С. Зимевица

264300026

Мариян Йорданов Гълъбов

 

Председател

192

Своге

С. Зимевица

264300026

Марияна Найденова Радославова                         

 

зам.-председател

193

Своге

С. Зимевица

264300026

Юлиана Иванова Илиева

 

Секретар

194

Своге

С. Зимевица

264300026

Миладинка Методиева Божилова

 

Член

195

Своге

С. Зимевица

264300026

Кристиян Илиев Радославов

 

Член

196

Своге

С. Зимевица

264300026

Десислава Кирилова Лозанова

 

Член

197

Своге

С. Зимевица

264300026

Петя Асенова Манолова

 

член

198

Своге

С. Искрец

264300027

Калоян Альошев Георгиев  

 

Председател

199

Своге

С. Искрец

264300027

Румен Гергинов Иванов

 

зам.-председател

200

Своге

С. Искрец

264300027

Мария Иванова Владимирова

 

Секретар

201

Своге

С. Искрец

264300027

Николина Димитрова Митова

 

член

202

Своге

С. Искрец

264300027

Ангел Боянов Миленков

 

Член

203

Своге

С. Искрец

264300027

Добринка Първанова Петкова

 

член

204

Своге

С. Искрец

264300027

Цветан Асенов Данов

 

Член

205

Своге

С. Искрец

264300027

Даниела Тодорова Петрова

 

член

206

Своге

С. Искрец

264300027

Валентин Георгиев Андреев

 

Член

207

Своге

С. Искрец

264300028

Снежанка Петрова Георгиева

 

Председател

208

Своге

С. Искрец

264300028

Светла Цветанова Миленкова

 

зам.-председател

209

Своге

С. Искрец

264300028

Виолета Иванова Методиева

 

Секретар

210

Своге

С. Искрец

264300028

Андриана Петрова Андреева

 

член

211

Своге

С. Искрец

264300028

Людмил Ангелов Митов

 

Член

212

Своге

С. Искрец

264300028

Росица Симеонова Борисова

 

член

213

Своге

С. Искрец

264300028

Кирил Венциславов Андреев

 

член

214

Своге

С. Искрец

264300028

Георгина Илиева Кирова

 

член

215

Своге

С. Искрец

264300028

Анелия Стоилова Гълъбова

 

член

216

Своге

с. Редина

264300029

Петър Иванов Младенов

 

Председател

217

Своге

с. Редина

264300029

Александър Величков Петров

 

зам.-председател

218

Своге

с. Редина

264300029

Райка Йорданова Миланова

 

секретар

219

Своге

с. Редина

264300029

Лиляна Петрова Василева

 

член

220

Своге

с. Редина

264300029

Лиляна Петрова Стоянова

 

член

221

Своге

с. Редина

264300029

Веселина Михайлова Веселинова

 

Член

222

Своге

с. Редина

264300029

Наско Атанасов Рангелов

 

Член

223

Своге

С. Лакатник

264300030

Лорена Александрова Владова

 

Председател

224

Своге

С. Лакатник

264300030

Севелина Ивайлова Петкова

 

зам.-председател

225

Своге

С. Лакатник

264300030

Стефка Генчева Димитрова

 

секретар

226

Своге

С. Лакатник

264300030

Юлия Димитрова Минева

 

член

227

Своге

С. Лакатник

264300030

Илиян Николов Милчов

 

Член

228

Своге

С. Лакатник

264300030

Светла Димитрова Еленкова

 

член

229

Своге

С. Лакатник

264300030

Илиян Николов Милчов

 

Член

230

Своге

С. Лесковдол

264300031

Павлика Димитрова Цветкова

 

председател

231

Своге

С. Лесковдол

264300031

Ася Начкова Маринкова

 

Зам.-председател

232

Своге

С. Лесковдол

264300031

Валерия Георгиева Йорданова

 

секретар

233

Своге

С. Лесковдол

264300031

Людмил Ценов Петков

 

Член

234

Своге

С. Лесковдол

264300031

Лиляна Симеонова Аспарухова

 

Член

235

Своге

С. Лесковдол

264300031

Наталия Васова Владова  - Йорданова

 

член

236

Своге

С. Лесковдол

264300031

Александра  Александрова Пингарова

 

Член

237

Своге

С. Луково

264300032

Илиана Тодорова Божилова

 

председател

238

Своге

С. Луково

264300032

Радослав Георгинов Вутов

 

зам.-председател

239

Своге

С. Луково

264300032

Десислава Димитрова Николова

 

Секретар

240

Своге

С. Луково

264300032

Аделина Николаева Кирилова

 

член

241

Своге

С. Луково

264300032

Мадлена Петрова Митрова

 

член

242

Своге

С. Луково

264300032

Цветан Георгиев Георгиев

 

Член

243

Своге

С. Луково

264300032

Станка Николаева Христова

 

Член

244

Своге

С.Миланово

264300033

Радка Василева Иванова

 

председател

245

Своге

С.Миланово

264300033

Гергин Цветков Николов

 

Зам.-председател

246

Своге

С.Миланово

264300033

Калин Христов Христов

 

секретар

247

Своге

С.Миланово

264300033

Веселин Калинов Славков

 

член

248

Своге

С.Миланово

264300033

Анита-Никита Руменова Петкова

 

Член

249

Своге

С.Миланово

264300033

Лили Иванова Григорова

 

член

250

Своге

С.Миланово

264300033

Вероника Георгиева Пенова

 

Член

251

Своге

С. Огоя

264300034

Татяна Славейкова Георгиева

 

председател

252

Своге

С. Огоя

264300034

Стивънс Антонов Йорданов

 

Зам.-председател

253

Своге

С. Огоя

264300034

Любен Иванов Кръстев

 

секретар

254

Своге

С. Огоя

264300034

Мария Славева Милева

 

член

255

Своге

С. Огоя

264300034

Виктория Николаева Мишева

 

Член

256

Своге

С. Огоя

264300034

Богомила Гергинова Гицова

 

член

257

Своге

С. Огоя

264300034

Цветелина Иванова Иванова

 

Член

258

Своге

С. Оплетня

264300035

Цветомира Ангелова Стоянова

 

Председател

259

Своге

С. Оплетня

264300035

Валентина Радославова Николова

 

зам.-председател

260

Своге

С. Оплетня

264300035

Мария Владимирова Георгиева

 

секретар

261

Своге

С. Оплетня

264300035

Митрофан Илиев Алексов

 

член

262

Своге

С. Оплетня

264300035

Петрана Благоева Кръстева

 

Член

263

Своге

С. Оплетня

264300035

Катя Петрова Петрова

 

Член

264

Своге

С. Оплетня

264300035

Петрана Стефанова Цветкова

 

член

265

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Георги Тодоров Мицев

 

председател

266

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Людмил Момчилов Алексов

 

Зам.-председател

267

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Георги Ванчев Миленков

 

секретар

268

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Ваня Георгиева Иванова

 

член

269

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Дафинка Иванова Цекова

 

Член

270

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Даниела Любенова Гатова

 

член

271

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Лили Малинова Димитрова

 

Член

272

Своге

с. Реброво

264300037

Елка Велкова Попова

 

Председател

273

Своге

с. Реброво

264300037

Росица Тодорова Николова 

 

зам.-председател

274

Своге

с. Реброво

264300037

Бориславка Христова Петрова

 

секретар

275

Своге

с. Реброво

264300037

Димитър Атанасов Григоров

 

член

276

Своге

с. Реброво

264300037

Василка Руменова Андонова

 

член

277

Своге

с. Реброво

264300037

Славка Янакиева Бориславова

 

член

278

Своге

с. Реброво

264300037

Михаела Борисова Михайлова

 

Член

279

Своге

с. Реброво

264300037

Силвия Димитрова Кръстанова

 

Член

280

Своге

с. Реброво

264300037

Николай Ясенов Георгиев

 

член

281

Своге

с. Церецел

264300038

Радко Владимиров Кръстанов

 

Председател

282

Своге

с. Церецел

264300038

Иванка Исаева Пенкова

 

зам.-председател

283

Своге

с. Церецел

264300038

Даниела Георгиева Ташева

 

секретар

284

Своге

с. Церецел

264300038

Ивайло Сивков Маринов

 

член

285

Своге

с. Церецел

264300038

Румяна Борисова Петрова

 

член

286

Своге

с. Церецел

264300038

Георги Кирилов  Геков

 

Член

287

Своге

с. Церецел

264300038

Ирина Бончева Маринкова

 

Член

288

Своге

с. Свидня

264300039

Величка Цветанова Славкова

 

председател

289

Своге

с. Свидня

264300039

Венцислава Ангелова Ангелова

 

Зам.-председател

290

Своге

с. Свидня

264300039

Диана Антимова Цветкова

 

Секретар

291

Своге

с. Свидня

264300039

Йорданка Николаева Аначкова

 

член

292

Своге

с. Свидня

264300039

Росица Милушева Белева

 

член

293

Своге

с. Свидня

264300039

Ангелина Борисова Янакиева

 

Член

294

Своге

с. Свидня

264300039

Елена Георгиева Димитрова

 

Член

295

Своге

с. Свидня

264300039

Вероника Петрова Миланова

 

член

296

Своге

с. Свидня

264300039

Нелина Вилиянова Славкова

 

член

297

Своге

с. Томпсън

264300040

Десислава Радева Данова

 

Председател

298

Своге

с. Томпсън

264300040

Ивайло Димитров Гълъбов

 

зам.-председател

299

Своге

с. Томпсън

264300040

Александър Емилов Георгиев

 

Секретар

300

Своге

с. Томпсън

264300040

Радмила Ромилова Пенкова

 

член

301

Своге

с. Томпсън

264300040

Ванеса Цветомирова Иванова

 

член

302

Своге

с. Томпсън

264300040

Венцислав Христов Маринов

 

член

303

Своге

с. Томпсън

264300040

Цветелина Илиянова Топчийска

 

Член

304

Своге

с. Томпсън

264300040

Теменужка Борисова Белчева

 

Член

305

Своге

с. Томпсън

264300040

Венцислав Чавдаров Фердов

 

Член

306

Своге

с. Церово

264300041

Криси Славчева Иванова

 

Председател

307

Своге

с. Церово

264300041

Маргаритка Василева Милева

 

Зам.-председател

308

Своге

с. Церово

264300041

Петьо Цветанов Петков

 

секретар

309

Своге

с. Церово

264300041

Теменуга Николова Апостолова

 

член

310

Своге

с. Церово

264300041

Антоанета Ангелова Йорданова

 

член

311

Своге

с. Церово

264300041

Елисавета Антонова Маринкова

 

член

312

Своге

с. Церово

264300041

Цветомир Красимиров Цветанов

 

член

313

Своге

с. Церово

264300041

Изабел  Александрова Величкова

 

Член

314

Своге

с. Церово

264300041

Галина Гатова Виденова

 

Член

315

Своге

с. Церово

264300042

Виктория Михайлова Тодоринова

 

председател

316

Своге

с. Церово

264300042

Радостина Руменова Борисова

 

зам.-председател

317

Своге

с. Церово

264300042

Емилия Павлова Липова

 

Секретар

318

Своге

с. Церово

264300042

Радостина Веселинова Христова

 

член

319

Своге

с. Церово

264300042

Янка Димитрова Христова

 

член

320

Своге

с. Церово

264300042

Любомир Славейков Сайчев

 

Член

321

Своге

с. Церово

264300042

Десислава Огнянова Вутова

 

Член

322

Своге

с. Церово

264300042

Димитринка Свободанова Станойска

 

Член

323

Своге

с. Церово

264300042

Виолина Никодимова Нечева

 

член

324

Своге

с. Ябланица

264300043

Велин Георгиев Георгиев

 

председател

325

Своге

с. Ябланица

264300043

Росица Георгиева Найденова

 

Зам.-председател

326

Своге

с. Ябланица

264300043

Петко Любенов Евтимов

 

секретар

327

Своге

с. Ябланица

264300043

Милена Стоянова Стоянова

 

член

328

Своге

с. Ябланица

264300043

Диана Росенова Димитрова

 

член

329

Своге

с. Ябланица

264300043

Димитрина Желязкова Манолова

 

Член

330

Своге

с. Ябланица

264300043

Виктория Десиславова Василева

 

Член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения