Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Етрополе за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Етрополе, с вх.№ 100/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Етрополе.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

      1. Назначава съставите на 20 /двадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Етрополе за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Етрополе

Етрополе

261800001

Десислава Иванова Цветкова

 

председател

2

Етрополе

Етрополе

261800001

Ивелина Стоянова Нейкова

 

зам. председател

3

Етрополе

Етрополе

261800001

Пламена Николаева Петкова

 

секретар

4

Етрополе

Етрополе

261800001

Мими Йончева Иванова

 

член

5

Етрополе

Етрополе

261800001

Снежана Иванова Филипова

 

член

6

Етрополе

Етрополе

261800001

Стамен Маринов Димитров

 

член

7

Етрополе

Етрополе

261800001

Пепа Статева Янинска

 

член

8

Етрополе

Етрополе

261800001

Румяна Христова Йотова

 

член

9

Етрополе

Етрополе

261800001

Ива Илиева  Андонова

 

член

10

Етрополе

Етрополе

261800002

Костадин Иванов Лазаров

 

председател

11

Етрополе

Етрополе

261800002

Цветелина Златева Василева

 

зам. председател

12

Етрополе

Етрополе

261800002

Иванка Стоянова Иванова

 

секретар

13

Етрополе

Етрополе

261800002

Десислава Евгениева Данаилова

 

член

14

Етрополе

Етрополе

261800002

Рилка Христова Николова

 

член

15

Етрополе

Етрополе

261800002

Христинка Чавдарова Крачунова

 

член

16

Етрополе

Етрополе

261800002

Веска Георгиева Партовска

 

член

17

Етрополе

Етрополе

261800002

Анелия Иванова Наньова

 

член

18

Етрополе

Етрополе

261800002

Нели Христова Лихаржова

 

член

19

Етрополе

Етрополе

261800003

Недка Стефанова Дакова

 

председател

20

Етрополе

Етрополе

261800003

Иванка Лазарова Пенкова

 

зам. председател

21

Етрополе

Етрополе

261800003

Детелина Маркова Нецова

 

секретар

22

Етрополе

Етрополе

261800003

Никол Николаева Николова

 

член

23

Етрополе

Етрополе

261800003

Ива Петрова Пенкова

 

член

24

Етрополе

Етрополе

261800003

Мина Руменова Минчева

 

член

25

Етрополе

Етрополе

261800003

Магдалена Светославова Цветкова

 

член

26

Етрополе

Етрополе

261800003

Слав Георгиев Николов

 

член

27

Етрополе

Етрополе

261800003

Силвана Пеева Димитрова

 

член

28

Етрополе

Етрополе

261800004

Людмила Петкова Иванова

 

председател

29

Етрополе

Етрополе

261800004

Йорданка Лилова Найденова

 

зам. председател

30

Етрополе

Етрополе

261800004

Десислава Христова Найденова

 

секретар

31

Етрополе

Етрополе

261800004

Валентина Братанова Христова

 

член

32

Етрополе

Етрополе

261800004

Детелина Диянова Йорданова

 

член

33

Етрополе

Етрополе

261800004

Йонка Василева Томова

 

член

34

Етрополе

Етрополе

261800004

Татяна Йотова Христова

 

член

35

Етрополе

Етрополе

261800004

Мария Борисова Куманова

 

член

36

Етрополе

Етрополе

261800004

Петя Иванова Тодорова

 

член

37

Етрополе

Етрополе

261800005

Ива Савова Филипова

 

председател

38

Етрополе

Етрополе

261800005

Светла Иванова Цакова

 

зам. председател

39

Етрополе

Етрополе

261800005

Петър Венциславов Димитров

 

секретар

40

Етрополе

Етрополе

261800005

Емилия Митова Цветкова

 

член

41

Етрополе

Етрополе

261800005

Галина Ангелова Бойчева

 

член

42

Етрополе

Етрополе

261800005

Иванка Павлова Лазарова

 

член

43

Етрополе

Етрополе

261800005

Цонка Иванова Филипова

 

член

44

Етрополе

Етрополе

261800005

Росица Николаева Ганчева

 

член

45

Етрополе

Етрополе

261800005

Теодора  Димитрова Дикова

 

член

46

Етрополе

Етрополе

261800006

Екатерина Асенова Цолова

 

председател

47

Етрополе

Етрополе

261800006

Татяна Петрова Пенкова

 

зам. председател

48

Етрополе

Етрополе

261800006

Мая Цветанова Григорова-Крачунова

 

секретар

49

Етрополе

Етрополе

261800006

Станка Маринова Тепавичарова

 

член

50

Етрополе

Етрополе

261800006

Емили Мартинова Маркова

 

член

51

Етрополе

Етрополе

261800006

Вергиния Борисова Драганова

 

член

52

Етрополе

Етрополе

261800006

Теодора Захариева Маринова

 

член

53

Етрополе

Етрополе

261800006

Цветанка Николова Чипева

 

член

54

Етрополе

Етрополе

261800006

Румяна Ботева Маринова

 

член

55

Етрополе

Етрополе

261800007

Анелия Красимирова  Драганова

 

председател

56

Етрополе

Етрополе

261800007

Весела Василева Трифонова-Андреева

 

зам. председател

57

Етрополе

Етрополе

261800007

Дамянка Янкова Петрова

 

секретар

58

Етрополе

Етрополе

261800007

Николай Иванов Чипев

 

член

59

Етрополе

Етрополе

261800007

Валентина Маринова Георгиева

 

член

60

Етрополе

Етрополе

261800007

Таня Стефанова Петкова

 

член

61

Етрополе

Етрополе

261800007

Десислава Василева Вълкова

 

член

62

Етрополе

Етрополе

261800007

Виолета Атанасова Лалева

 

член

63

Етрополе

Етрополе

261800007

Красимира Пенчева Пушкарова-Куманова

 

член

64

Етрополе

Етрополе

261800008

Румяна Ангелова Иванова-Ненова

 

председател

65

Етрополе

Етрополе

261800008

Янка Накова Василева

 

зам. председател

66

Етрополе

Етрополе

261800008

Павлина Атанасова Иванова

 

секретар

67

Етрополе

Етрополе

261800008

Вероника Даниелова Димитрова

 

член

68

Етрополе

Етрополе

261800008

Стефка Цолова Божилова

 

член

69

Етрополе

Етрополе

261800008

Мариета Ценова Петкова

 

член

70

Етрополе

Етрополе

261800008

Лилия Николова Николова

 

член

71

Етрополе

Етрополе

261800008

Константин Илков Калайджиев

 

член

72

Етрополе

Етрополе

261800008

Владимир Владимиров Даков

 

член

73

Етрополе

Етрополе

261800009

Мирела Пламенова Петкова

 

председател

74

Етрополе

Етрополе

261800009

Велислава Емилова Маркова

 

зам. председател

75

Етрополе

Етрополе

261800009

Зоя Господинова Динева

 

секретар

76

Етрополе

Етрополе

261800009

Виолета Василева Николова

 

член

77

Етрополе

Етрополе

261800009

Калинка Йотова Величкова

 

член

78

Етрополе

Етрополе

261800009

Любица Младенова Манчева

 

член

79

Етрополе

Етрополе

261800009

Пенка Петкова Василева-Станева

 

член

80

Етрополе

Етрополе

261800009

Детелина Христова Димова

 

член

81

Етрополе

Етрополе

261800009

Марина Петрова Савова

 

член

82

Етрополе

Етрополе

261800010

Маргарита Николова Цанова

 

председател

83

Етрополе

Етрополе

261800010

Валентина Георгиева Маринова

 

зам. председател

84

Етрополе

Етрополе

261800010

Зорница Веселинова Петкова

 

секретар

85

Етрополе

Етрополе

261800010

Габриела Михайлова Михайлова

 

член

86

Етрополе

Етрополе

261800010

Анна-Мария Ценова Цолова

 

член

87

Етрополе

Етрополе

261800010

Маргарита Донкова Василева

 

член

88

Етрополе

Етрополе

261800010

Наталия Михайлова Божкова

 

член

89

Етрополе

Етрополе

261800010

Цветелина Валериева Петкова

 

член

90

Етрополе

Етрополе

261800010

Николай Виденов Лозанов

 

член

91

Етрополе

Етрополе

261800011

Десислава Иванова Джуканова

 

председател

92

Етрополе

Етрополе

261800011

Албена Йорданова Панайотова-Николова

 

зам. председател

93

Етрополе

Етрополе

261800011

Марияна Спиридонова Ангелова

 

секретар

94

Етрополе

Етрополе

261800011

Цветанка Иванова Томова

 

член

95

Етрополе

Етрополе

261800011

Йоана Маринова Иванова

 

член

96

Етрополе

Етрополе

261800011

Станислава Стефчова Транчева

 

член

97

Етрополе

Етрополе

261800011

Симеонка Велкова Божинова-Маринова

 

член

98

Етрополе

Етрополе

261800011

Цветина Тодорова Данова

 

член

99

Етрополе

Етрополе

261800011

Васил Христов Чипев

 

член

100

Етрополе

Етрополе

261800012

Ивайло Гошев Убенов

 

председател

101

Етрополе

Етрополе

261800012

Огнян Кирилов Панков

 

зам. председател

102

Етрополе

Етрополе

261800012

Първолета Илиева Николова

 

секретар

103

Етрополе

Етрополе

261800012

Диана Николова Павлова

 

член

104

Етрополе

Етрополе

261800012

Милена Герасимова Николова

 

член

105

Етрополе

Етрополе

261800012

Николета Иванова Цанкова

 

член

106

Етрополе

Етрополе

261800012

Виктория Павлинова Василева

 

член

107

Етрополе

Рибарица

261800013

Преслава Павлинова Якимова

 

председател

108

Етрополе

Рибарица

261800013

Виктория Христова Георгиева

 

зам. председател

109

Етрополе

Рибарица

261800013

Стефка Лазарова Пенчева

 

секретар

110

Етрополе

Рибарица

261800013

Изабел Станиславова Иванова

 

член

111

Етрополе

Рибарица

261800013

Николай Койчев Начев

 

член

112

Етрополе

Рибарица

261800013

Теодора Данаилова Иванова

 

член

113

Етрополе

Рибарица

261800013

Илинка Георгиева Кръстева

 

член

114

Етрополе

Ямна

261800014

Ивайло Йосифов Христов

 

председател

115

Етрополе

Ямна

261800014

Ива Валентинова Георгиева

 

зам. председател

116

Етрополе

Ямна

261800014

Венета Цвяткова Убенова

 

секретар

117

Етрополе

Ямна

261800014

Камелия Дикова Иванова

 

член

118

Етрополе

Ямна

261800014

Валентин Николов Николов

 

член

119

Етрополе

Ямна

261800014

Теодора Иванова Иванова

 

член

120

Етрополе

Ямна

261800014

Мария Николаева Желязкова

 

член

121

Етрополе

Ямна

261800015

Михаил Радков Михайлов

 

председател

122

Етрополе

Ямна

261800015

Синтия Бориславова Божинова

 

зам. председател

123

Етрополе

Ямна

261800015

Марга Тодорова Кацарова

 

секретар

124

Етрополе

Ямна

261800015

Румяна Недялкова Вутова

 

член

125

Етрополе

Ямна

261800015

Рая Цекова Цолова

 

член

126

Етрополе

Ямна

261800015

Маринка Кралюва Цолова

 

член

127

Етрополе

Ямна

261800015

Анита Белова Генчева

 

член

128

Етрополе

Бойковец

261800016

Ивайло Цветозаров Христов

 

председател

129

Етрополе

Бойковец

261800016

Капка Тодорова Трифонова

 

зам. председател

130

Етрополе

Бойковец

261800016

Кръстанка Иванова Николова

 

секретар

131

Етрополе

Бойковец

261800016

Радка Цветанова Продьова

 

член

132

Етрополе

Бойковец

261800016

Стоян Йончев Тодоров

 

член

133

Етрополе

Бойковец

261800016

Цветелина Маринова Матеева

 

член

134

Етрополе

Бойковец

261800016

Дарина Маринова Иванова

 

член

135

Етрополе

Брусен

261800017

Пенка Петкова Тодорова

 

председател

136

Етрополе

Брусен

261800017

Силвия Цветелинова Петкова

 

зам. председател

137

Етрополе

Брусен

261800017

Иван Владимиров Топалов

 

секретар

138

Етрополе

Брусен

261800017

Павлинка Давидова Иванова

 

член

139

Етрополе

Брусен

261800017

Гинка Атанасова Цолова

 

член

140

Етрополе

Брусен

261800017

Малина Николаева Симеонова

 

член

141

Етрополе

Брусен

261800017

Григор Тодоров Василев

 

член

142

Етрополе

Лопян

261800018

Христинка Костадинова Илиева

 

председател

143

Етрополе

Лопян

261800018

Катя Миткова Стаменова

 

зам. председател

144

Етрополе

Лопян

261800018

Соня Янкова Колева-Денева

 

секретар

145

Етрополе

Лопян

261800018

Иван Цаков Иванов

 

член

146

Етрополе

Лопян

261800018

Христина Тодорова Христова

 

член

147

Етрополе

Лопян

261800018

Геновева Иванова Чипева

 

член

148

Етрополе

Лопян

261800018

Пейо Димитров Пеев

 

член

149

Етрополе

Лъга

261800019

Марийка Ганчова Цанова

 

председател

150

Етрополе

Лъга

261800019

Снежана Николаева Асенова

 

зам. председател

151

Етрополе

Лъга

261800019

Лидия Цветкова Христова

 

секретар

152

Етрополе

Лъга

261800019

Цветина Бисерова Иванова

 

член

153

Етрополе

Лъга

261800019

Евгения Славчева Симеонова-Генова

 

член

154

Етрополе

Лъга

261800019

Павлина Георгиева Иванова

 

член

155

Етрополе

Лъга

261800019

Цветан Маринов Иванов

 

член

156

Етрополе

М.Искър

261800020

Снежана Димитрова Ангелинова

 

председател

157

Етрополе

М.Искър

261800020

Божидарка Георгиева Тодорова

 

зам. председател

158

Етрополе

М.Искър

261800020

Цветина Симеонова Николова

 

секретар

159

Етрополе

М.Искър

261800020

Елена Иванова Маркова

 

член

160

Етрополе

М.Искър

261800020

Тодор Николаев Николов

 

член

161

Етрополе

М.Искър

261800020

Виолета Стефанова Станева

 

член

162

Етрополе

М.Искър

261800020

Елка Кирилова Василева

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:26 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения