Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Ихтиман за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Ихтиман, с вх.№ 109/01.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ

        1. Назначава съставите на 30 /тридесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Валентина Първанова Иванова

 

председател

2

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Невена Асенова Георгиева

 

зам. председател

3

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Наталия Атанасова Церовска

 

секретар

4

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Катюша Йорданова Илчева

 

член

5

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Бисерка Паунова Петрова

 

член

6

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Евгени Николаев Аргиров

 

член

7

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Павлета Крумова Каменова - Бонева

 

член

8

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Николина Христоскова Балджийска

 

член

9

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Гергана Иванова Младенова

 

член

10

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Павлина Филипова Иванова

 

председател

11

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Галя Кирилова Юрукова

 

зам. председател

12

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Евгена Ставрева Димитрова

 

секретар

13

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Симона Йорданова Церовска

 

член

14

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Величка Делчова Йовчева

 

член

15

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Виолета Христова Гергова

 

член

16

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Веселка Живкова Илиева

 

член

17

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Надка Нуриева Аргирова

 

член

18

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Росица Стоянова Тодорова

 

член

19

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Антония Олегова Поибренска

 

председател

20

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Анета Георгиева Николова

 

зам. председател

21

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Вероника Божидарова Манчева

 

секретар

22

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Иванка Крумова Василева

 

член

23

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Албена Василева Стоименова

 

член

24

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Виолета Йорданова Джандрева

 

член

25

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Христо Стоянов Бонев

 

член

26

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Венетка Иванова Балабанова

 

член

27

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Марияна Георгиева Тодорова

 

член

28

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Елеонора Христова Тодорова

 

председател

29

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Валентина Миленова Станоева

 

зам. председател

30

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Катя Атанасова Власова

 

секретар

31

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Йорданка Стоянова Беличанска

 

член

32

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Миглена Атанасова Стоянова

 

член

33

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Красимира Въчева Пеневска - Каспарян

 

член

34

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Димитрина Любенова Попова

 

член

35

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Веселка Христанова Спасова

 

член

36

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Елена Йорданова Атанасова

 

член

37

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Петър Франц Чомаков

 

председател

38

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Незабравка Пенчова Убчева

 

зам. председател

39

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Анелия Христова Минева

 

секретар

40

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Ервант Гарабет Каспарян

 

член

41

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Йорданка Петрова Петкова

 

член

42

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Габриела Любчева Русенина

 

член

43

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Анелия Салтирова Попова

 

член

44

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Веселка Стоянова Тодорова

 

член

45

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Виолета Стоилова Генова

 

член

46

Ихтиман

 

262000006

Николинка Здравкова Стоянова

 

председател

47

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Елка Ангелова Долдурова

 

зам. председател

48

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Богиня Сергеева Митева Василева

 

секретар

49

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Нели Ивайлова Йовчева

 

член

50

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Генка Костадинова Стоянова

 

член

51

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Анна Димитрова Кацарова

 

член

52

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Християна Димитрова Ненова

 

член

53

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Веселка Георгиева Младенова

 

член

54

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Младен Йорданов Деянов

 

член

55

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Силвия Стефанова Пинджурова

 

председател

56

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Йорданка Радославова Неделчева

 

зам. председател

57

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Росица Христова Дупаринова

 

секретар

58

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Михаела Ивайлова Янкова

 

член

59

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Ани Георгиева Заркова

 

член

60

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Виолета Георгиева Попова

 

член

61

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Елизабет Емилова Ташева

 

член

62

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Теменужка Цветанова Тодорова

 

член

63

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Ирина Георгиева Матрачийска

 

член

64

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Стефан Стефанов Тошев

 

председател

65

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Иван Каменов Миладинов

 

зам. председател

66

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Екатерина Валентинова Стоева

 

секретар

67

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Станислава Димитрова Миланова

 

член

68

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Спаска Йорданова Евтимова

 

член

69

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Ненка Милкова Милева

 

член

70

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Стоилка Йорданова Тодорова

 

член

71

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Деница Бориславова Церовска

 

член

72

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Малина Стоянова Миличина

 

член

73

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Кирилка Любенова Миладинова

 

председател

74

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Изабел Вескова Недялкова

 

зам. председател

75

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Недялка Тошкова Николова

 

секретар

76

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Ангел Василев Ангелов

 

член

77

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Рени Асенова Павлова

 

член

78

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Малина Живкова Беличанска

 

член

79

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Яница Ангелова Малчева

 

член

80

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Станислав Димитров Гърков

 

член

81

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Десислава Христова Димитрова - Илова

 

член

82

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Магдалина Георгиева Илова

 

председател

83

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Гюлка Андреева Сакарева

 

зам. председател

84

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Наташа Владова Иброва

 

секретар

85

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Паулина Владимирова Божкова

 

член

86

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Валерия Георгиева Йовчева

 

член

87

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Жанета Димитрова Божичкова

 

член

88

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Мариана Михайлова Стойнова

 

член

89

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Андрей Александров Тополов

 

председател

90

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Славка Борисова Сакарева

 

зам. председател

91

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Веска Иванова Ангелова

 

секретар

92

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Анелия Георгиева Спасова

 

член

93

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Христо Петров Андонов

 

член

94

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Емилия Йосифова Маркова

 

член

95

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Панко Василев Стоянов

 

член

96

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Нени Христова Тошева

 

член

97

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Йорданка Петрова Дерменджийска

 

член

98

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Антония Викторова Сотирова

 

председател

99

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Калоян Георгиев Колев

 

зам. председател

100

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Орлин Божидаров Свежинов

 

секретар

101

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Валери Илиянов Мастрафчиев

 

член

102

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Иван Стоименов Пасков

 

член

103

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Михаил Стефанов Миладинов

 

член

104

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Борис Ангелов Стоилов

 

член

105

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Маргарита Димитрова Гергова

 

член

106

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Красимира Георгиева Василева

 

член

107

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Зоя Иванова Иванова

 

председател

108

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Светла Стоянова Лечева

 

зам. председател

109

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Евдокия Иванова Лечева

 

секретар

110

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Галя Светославова Иванова

 

член

111

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Деница Илчова Младенова

 

член

112

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Живка Красимирова Дупаринова

 

член

113

Ихтиман

Ихтиман

262000013

Ани Георгиева Вълкова

 

член

114

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Станислава Сашова Гергова

 

председател

115

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Десислава Йорданова Колева

 

зам. председател

116

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Кристиян Филипов Илиев

 

секретар

117

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Дарина Николаева Кирова

 

член

118

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Даниела Йорданова Миткова

 

член

119

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Иванка Живкова Илиева

 

член

120

Ихтиман

Ихтиман

262000014

Жанета Димитрова Кирова

 

член

121

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Димитър Кирилов Караиванов

 

председател

122

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Паолина Иванова Анева

 

зам. председател

123

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Райко Христов Чакъров

 

секретар

124

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Иванка Кирилова Илиева

 

член

125

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Ирина Димитрова Малинова

 

член

126

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Милена Динчева Динчева

 

член

127

Ихтиман

Ихтиман

262000015

Стоянка Василева Спасова

 

член

128

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Маргарита Йорданова Караиванова

 

председател

129

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Антоанета Атанасова Бончева

 

зам. председател

130

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Бойка Ангелова Рангелова

 

секретар

131

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Виолета Кирилова Чадарова

 

член

132

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Димитър Петров Димитров

 

член

133

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Марианка Петрова Делчева

 

член

134

Ихтиман

Ихтиман

262000016

Румяна Стоянова Вълкова - Станоева

 

член

135

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Еленка Иванова Йорданова

 

председател

136

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Галя Николова Йорданова

 

зам. председател

137

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Елка Василева Сотирова

 

секретар

138

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Верка Живкова Найденова

 

член

139

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Иванка Николова Тепавичарова

 

член

140

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Иван Бончев Колев

 

член

141

Ихтиман

Ихтиман

262000017

Росица Йорданова Божилова

 

член

142

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Бисер Венциславов Стоименов

 

председател

143

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Цветанка Георгиева Танчева

 

зам. председател

144

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Цветелина Йорданова Атанасова

 

секретар

145

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Валентина Иванова Кюпелийска

 

член

146

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Гергана Николова Кузева

 

член

147

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Македонка Георгиева Стоева

 

член

148

Ихтиман

Ихтиман

262000018

Диана Динкова Илиева

 

член

149

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Цветанка Димитрова Радева

 

председател

150

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Катя Йорданова Иванова

 

зам. председател

151

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Васил Ангелов Стрински

 

секретар

152

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Колю Димов Димов

 

член

153

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Даниела Георгиева Петрова 

 

член

154

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Стаменка Николова Милева

 

член

155

Ихтиман

Ихтиман

262000019

Райчо Илиев Сакарев

 

член

156

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Светлана Борисова Лазарова

 

председател

157

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Галина Ангелова Чанкова

 

зам. председател

158

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Антон Валентинов Кънчев

 

секретар

159

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Валентина Младенова Петрова - Вучева

 

член

160

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Гинка Димитрова Караиванова

 

член

161

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Йорданка Владимирова Медарска

 

член

162

Ихтиман

Ихтиман

262000020

Любомира Георгиева Спасова

 

член

163

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Звездичка Величкова Пандезова

 

председател

164

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Милена Валериева Станоева

 

зам. председател

165

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Венцислав Иванов Йорданов

 

секретар

166

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Диана Христова Ненова

 

член

167

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Мая Стоянова Илиева

 

член

168

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Стефка Ангелова Церовска

 

член

169

Ихтиман

Ихтиман

262000021

Стефан Павлов Тодоров

 

член

170

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Ирена Спартакова Деянова

 

председател

171

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Кристина Иванова Делийска

 

зам. председател

172

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Калинка Ангелова Стоилкова

 

секретар

173

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Виолета Любчова Стойкова

 

член

174

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Лилия Тодорова Александрова

 

член

175

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Антоанета Георгиева Попова

 

член

176

Ихтиман

Ихтиман

262000022

Любов Асенова Галева

 

член

177

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Антон Стоянов Олимпиев

 

председател

178

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Емилия Димитрова Ковачева

 

зам. председател

179

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Лора Илкова Великова

 

секретар

180

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Радослав Ангелов Павлов

 

член

181

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Спас Руменов Стоянов

 

член

182

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Богомил Костадинов Златанов

 

член

183

Ихтиман

Ихтиман

262000023

Зорка Панайотова Чокурова

 

член

184

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Теодора Пламенова Кънчева

 

председател

185

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Данаил Николаев Колев

 

зам. председател

186

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Калина Николова Деянова

 

секретар

187

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Иванка Цветанова Иванова

 

член

188

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Велизар Димитров Хрисков

 

член

189

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Людмила Славейкова Стоилова

 

член

190

Ихтиман

Ихтиман

262000024

Катлин Ивова Спасова

 

член

191

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Миглена Йорданова Мишева

 

председател

192

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Денис Красимиров Китов

 

зам. председател

193

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Петя Цонкова Христова

 

секретар

194

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Десислава Тодорова Добринова

 

член

195

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Станислав Рашев Стоянов

 

член

196

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Светослав Емилов Церовски

 

член

197

Ихтиман

Ихтиман

262000025

Георги Живков Ангелов

 

член

198

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Даринка Ангелова Иванова

 

председател

199

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Радка Йорданова Добринова

 

зам. председател

200

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Снежана Стойчева Арангелова

 

секретар

201

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Петър Иванов Цветков

 

член

202

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Пламена Николова Стоянова

 

член

203

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Паулина Бориславова Йорданова-Златанова

 

член

204

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Росица Галева Златанова

 

член

205

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Мирела Бориславова Бичева

 

член

206

Ихтиман

Ихтиман

262000026

Галина Михайлова Михайлова

 

член

207

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Георги Христов Кърлев

 

председател

208

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Здравко Маргаритов Генов

 

зам. председател

209

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Емилия Цветанова Иванова

 

секретар

210

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Димитър Иванов Бонев

 

член

211

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Атанас Христов Божичков

 

член

212

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Красимир Владимиров Митрев

 

член

213

Ихтиман

Ихтиман

262000027

Димка Стоянова Владимирова

 

член

214

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Светлана Атанасова Маринова

 

председател

215

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Анелия Стефанова Стефанова

 

зам. председател

216

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Катя Енчева Узунова

 

секретар

217

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Виолета Сашова Цветанова - Златанова

 

член

218

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Цветелина Божидарова Цалова

 

член

219

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Цветко Тодоров Шопов

 

член

220

Ихтиман

Ихтиман

262000028

Петрана Борисова Несторова

 

член

221

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Марийка Георгиева Хрискова

 

председател

222

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Стоянка Георгиева Станкова

 

зам. председател

223

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Марийка Николова Пенчева

 

секретар

224

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Явор Александров Николов

 

член

225

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Росица Петрова Стойнова

 

член

226

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Мариана Георгиева Цинцарска

 

член

227

Ихтиман

Ихтиман

262000029

Магдалена Жекова Христозова

 

член

228

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Альоша Альошов Дунавски

 

председател

229

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Звезделин Васков Данчев

 

зам. председател

230

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Цветелина Боянова Кибарова

 

секретар

231

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Людмила Йорданова Колева

 

член

232

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Плянго Найденов Горанов

 

член

233

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Йордан Николаев Анев

 

член

234

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Веселин Ангелов Радев

 

член

235

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Николай Евгениев Аргиров

 

член

236

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Снежана Стоянова Найденова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:32 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения