Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костенец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Костенец, с вх.№ 112/01.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ

      1. Назначава съставите на 19 /деветнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Костенец за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Община

населено място

№ СИК

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

Длъжност в СИК

1.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Антоанета Димитрова Минкова

 

Председател

2.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Надежда Иванова Герина

 

Зам.председател

3.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Деян Атанасов Георгиев

 

Секретар

4.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Вера Йорданова Кръстанова

 

Член

5.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Йорданка Георгиева Сиракова

 

Член

6.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Катя Георгиева Бонева

 

Член

7.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Славка Иванова Котларова

 

Член

8.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Виолета Иванова Иванова

 

Член

9.

Костенец

гр.Костенец

262500001

Светослав Стоянов Андреев

 

Член

10.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Лъчезар Мирков Николов

 

Председател

11.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Сашка Ангелова Цветкова

 

Зам. председател

12.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Ангел Красимиров Донов

 

Секретар

13.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Велин Димитров Чапкънов

 

Член

14.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Даниел Методиев Йорданов

 

Член

15.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Красимира Венциславова Караджова

 

Член

16.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Наталия Георгиева Ласкова

 

Член

17.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Евгения Стоянова Тодорова

 

Член

18.

Костенец

гр.Костенец

262500002

Галя Трендафилова Тодорова

 

Член

19.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Десислава Атанасова Николова

 

Председател

20.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Добринка Василева Бончева

 

Зам председател

21.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Маринела Йорданова Ангелкова

 

Секретар

22.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Йорданка Владимирова Илиева

 

Член

23.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Елка Василева Станоева

 

Член

24.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Румяна Ангелова Стоилова

 

Член

25.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Денислав Красимиров Методиев

 

Член

26.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Надка Георгиева Иванова

 

Член

27.

Костенец

гр.Костенец

262500003

Маргарита Сашова Митрова

 

Член

28.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Иванка Любомирова Велчева

 

Председател

29.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Анита Георгиева Иванова

 

Зам.председател

30.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Иванка Николова Петковска-Ганджулова

 

Секретар

31.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Ралица Иванова Колибарова

 

Член

32.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Катя Петрова Пенева

 

Член

33.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Лъчезар Мирославов Николов

 

Член

34.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Мариана Стайкова Иванова

 

Член

35.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Соня Йорданова Иванова

 

Член

36.

Костенец

гр.Костенец

262500004

Бойка Ангелова Кичукова

 

Член

37.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Ирина Димчова Стоянова

 

Председател

38.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Силвия Стоянова Величкова

 

Зам.председател

39.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Росица Захариева Янакиева

 

Секретар

40.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Петьо Тодоров Николчов

 

Член

41.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Ива Ангелова Дарандашева

 

Член

42.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Ана-Мария Ангелова Ангелкова

 

Член

43.

Костенец

гр.Костенец

262500005

Живка Спасова Георгиева

 

Член

44.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Антоанета Петрова Пунчева

 

Председател

45.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Йорданка Руменова Георгиева

 

Зам.председател

46.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Димитър Валериев Карапетров

 

Секретар

47.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Мирела Радославова Златкова

 

Член

48.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Миглена Александрова Кръстева

 

Член

49.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Радостина Иванова Стоева

 

Член

50.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Йорданка Любенова Балабанова

 

Член

51.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Мариана Стоянова Жекова

 

Член

52.

Костенец

гр.Костенец

262500006

Северин Георгиев Славов

 

Член

53.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Валентина Ангелова Стефанина

 

Председател

54.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Милена Панева Арангелова

 

Зам.председател

55.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Екатерина Иванова Стойчева

 

Секретар

56.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Миглена Петкова Дамянова

 

Член

57.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Виктория Валентинова Йорданова

 

Член

58.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Ваня Ангелова Михайлова

 

Член

59.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Валентин Василев Щърков

 

Член

60.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Камелия Ангелова Петрова

 

Член

61.

Костенец

гр.Костенец

262500007

Цветелина Милчова Бандрова

 

Член

62.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Наталия Иванова Манова

 

Председател

63.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Юлия Любенова Ангелова

 

Зам.председател

64.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Елеонора Стоянова Котларова

 

Секретар

65.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Цветелина Петрова Христова

 

Член

66.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Добромира Огнянова Пенчева

 

Член

67.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Лили Иванова Китова

 

Член

68.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Йордан Иванов Коцев

 

Член

69.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Ангел Георгиев Дринков

 

Член

70.

Костенец

гр.Костенец

262500008

Румен Георгиев Пенджуров

 

Член

71.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Любка Иванова Кичукова

 

Председател

72.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Капка Йорданова Кацарова

 

Зам.председател

73.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Ели Иванова Кангалова

 

Секретар

74.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Деница Христова Йорданова

 

Член

75.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Веска Стойчева Василева

 

Член

76.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Бойко Ангелов Грозданов

 

Член

77.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Сийка Христова Минкова

 

Член

78.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Георги Владимиров Кръстев

 

Член

79.

Костенец

гр.Костенец

262500009

Мариана Заркова Пенджурова

 

Член

80.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Василка Георгиева Натина

 

Председател

81

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Йорданка Методиева Гатева

 

Зам.председател

82.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Елена Иванова Савова

 

Секретар

83.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Красимира Георгиева Стоянова

 

Член

84.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Десислава Георгиева Ангелова

 

Член

85.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Мария Малинова Палийска

 

Член

86.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Елица Николова Дюлгерова

 

Член

87.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Елена Божидарова Александрова

 

Член

88.

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Данка Кръстева Григорова

 

Член

89.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Тотка Григорова Стоянова

 

Председател

90.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Десислава Александрова Иванчева

 

Зам.председател

92.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Ангелина Василева Митева

 

Секретар

93.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Илиана Кирилова Чапкънова

 

Член

94.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Бойка Асенова Лечева

 

Член

95.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Горичка Кирилова Иванова

 

Член

96.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Пламен Борисов Савов

 

Член

97.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Ангел Георгиев Долдуров

 

Член

98.

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Анелия Георгиева Ласкова

 

Член

99.

Костенец

с.Костенец

262500012

Катя Георгиева Ленджова

 

Председател

100.

Костенец

с.Костенец

262500012

Йордан Михайлов Михайлов

 

Зам.председател

101.

Костенец

с.Костенец

262500012

Зоя Бойкова Солина

 

Секретар

102.

Костенец

с.Костенец

262500012

Василка Йорданова Илчева

 

Член

103.

Костенец

с.Костенец

262500012

Константин Кирилов Тачев

 

Член

104.

Костенец

с.Костенец

262500012

Мартин Иванов Фильов

 

Член

105.

Костенец

с.Костенец

262500012

Димитър Йорданов Георгиев

 

Член

108.

Костенец

с.Костенец

262500013

Екатерина Георгиева Матрачийска

 

Председател

109.

Костенец

с.Костенец

262500013

Кателина Станиславова Наджакова

 

Зам.председател

110.

Костенец

с.Костенец

262500013

Милчо Михайлов Михайлов

 

Секретар

111.

Костенец

 

262500013

Атанас Петров Пашалийски

 

Член

113.

Костенец

с.Костенец

262500013

Деница Стаменова Йорданова

 

Член

114.

Костенец

с.Костенец

262500013

Минка Милкова Кацарова

 

Член

115.

Костенец

с.Костенец

262500013

Румен Милков Зашев

 

Член

116.

Костенец

с.Костенец

262500013

Ванеса Георгиева Войнова

 

Член

117.

Костенец

с.Костенец

262500013

Йоанна Любомирова Петрова

 

Член

118.

Костенец

с.Костенец

262500014

Даниела Ангелова Йоневска

 

Председател

119.

Костенец

с.Костенец

262500014

Цветелина Кирилова Матрачийска

 

Зам.председател

120.

Костенец

с.Костенец

262500014

Даниела Кирилова Гаргова

 

Секретар

121.

Костенец

с.Костенец

262500014

Илиян Йорданов Мирков

 

Член

122.

Костенец

с.Костенец

262500014

Ангелина Запрянова Кавлакова

 

Член

123.

Костенец

с.Костенец

262500014

Татяна Христова Кацарова

 

Член

124.

Костенец

с.Костенец

262500014

Ивайло Петров Николчов

 

Член

125.

Костенец

с.Костенец

262500014

Кристиана Василева Зашева

 

Член

126.

Костенец

с.Костенец

262500014

Мария Стефкова Иванова

 

Член

127.

Костенец

с.Костенец

262500015

Силвия Иванова Янкова

 

Председател

128.

Костенец

с.Костенец

262500015

Дияна Ценова Ценова

 

Зам.председател

129.

Костенец

с.Костенец

262500015

Цветанка Станкова Пенджурова

 

Секретар

130.

Костенец

с.Костенец

262500015

Владимир Георгиев Чолаков

 

Член

131.

Костенец

с.Костенец

262500015

Лидия Петрова Кошева

 

Член

132.

Костенец

с.Костенец

262500015

Миглена Красимирова Стоева

 

Член

133.

Костенец

с.Костенец

262500015

Силвия Ангелова Стоилова

 

Член

134.

Костенец

с.Костенец

262500015

Георги Ангелов Илчев

 

Член

135.

Костенец

с.Костенец

262500015

Ангел Христов Дарандашев

 

Член

136.

Костенец

с.Костенец

262500016

Любка Ангелова Дарандашева

 

Председател

137.

Костенец

с.Костенец

262500016

Екатерина Ангелова Шопниколова

 

Зам.председател

138.

Костенец

с.Костенец

262500016

Детелинка Иванова Шопска

 

Секретар

139.

Костенец

с.Костенец

262500016

Красимир Стоянов Златков

 

Член

140.

Костенец

с.Костенец

262500016

Даниела Иванова Димитрова

 

Член

141.

Костенец

с.Костенец

262500016

Мария Ангелова Гавелска

 

Член

142.

Костенец

с.Костенец

262500016

Десислава Ангелова Неделчева

 

Член

143.

Костенец

с.Костенец

262500016

Георги Ангелов Кацаров

 

Член

144.

Костенец

с.Костенец

262500016

Валерия Валентинова Матрачийска-Натина

 

Член

145.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Гергана Стамова Георгиева

 

Председател

146.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Татяна Николова Дукова

 

Зам.председател

147.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Катя Христова Данаилова

 

Секретар

147.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Димитър Веселинов Чапкънов

 

Член

148.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Виолета Стоянова Лазарова

 

Член

149.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Силвия Захариева Вологарова

 

Член

150.

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Милена Илиева Владева

 

Член

151.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Борислава Ангелова Ценева

 

Председател

152.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Анри Христов Еринин

 

Зам.председател

153.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Лиляна Любомирова Петрова

 

Секретар

154.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Атанас Ангелов Лазаров

 

Член

155.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Венета Лазарова Кръстева

 

Член

156.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Борислав Николаев Илчев

 

Член

157.

Костенец

с.Пчелин

262500018

Иван Стефанов Зашев

 

Член

158.

Костенец

с.Очуша

262500019

Венета Йорданова Йорданова

 

Председател

159.

Костенец

с.Очуша

262500019

Светлана Симеонова Леополдова

 

Зам.председател

160.

Костенец

с.Очуша

262500019

Десислава Иванова Стайкова

 

Секретар

161.

Костенец

с.Очуша

262500019

Петър Георгиев Койчев

 

Член

162.

Костенец

с.Очуша

262500019

Иванка Борисова Черешарова

 

Член

163.

Костенец

с.Очуша

262500019

Йорданка Ангелова Пенчева

 

Член

164.

Костенец

с.Очуша

262500019

Людмила Йорданова Дукова

 

Член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:41 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения