Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костинброд за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Костинброд, с вх.№ 102/31.08.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.08.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение № 10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ

       1. Назначава съставите на 23 /двадесет и три/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд за изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Фидел Иванов Ангелов

 

председател

2

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Грета Таньова Михайлова

 

зам. председател

3

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Даниела Страшимирова Димитрова

 

секретар

4

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Любов Начева Начева

 

член

5

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Тереза Людмилова Власайкова

 

член

6

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Юлиана Виденова Димитрова

 

член

7

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Теодора Николчева Топалова

 

член

8

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Гергана Георгиева Милкова

 

член

9

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Жаклин Иванова Иванова

 

член

10

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Ивайло Благоев Маринов

 

председател

11

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Георги Стефанов Борисов

 

зам. председател

12

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

София Георгиева Кръстанова

 

секретар

13

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Асен Руменов Ралчовски

 

член

14

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Силвия Тонева Чалъкова

 

член

15

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Вероника Светославова Славова

 

член

16

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Йорданка Славчова Николова

 

член

17

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Катя Емилова Ангелова

 

член

18

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Виктор Илков Георгиев

 

член

19

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Владимир Митков Михов

 

председател

20

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Десислава Янкова Маринова

 

зам. председател

21

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Надежда Коцева Михайлова

 

секретар

22

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Здравко Благоев Радков

 

член

23

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Василена Тодорова Георгиева-Ивкова

 

член

24

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Миглена Евгениева Петкова

 

член

25

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Иванка Благоева Спасова

 

член

26

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Валентин Иванов Джанабетски

 

член

27

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Иван Динев Динев

 

член

28

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Кирил Георгиев Ленгарски

 

председател

29

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Цветелина Николова Славчева

 

зам. председател

30

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Райна Стефанова Иванова

 

секретар

31

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Марица Коцева Борисова

 

член

32

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Вергиния Димитрова Христова

 

член

33

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Ваня Огнянова Григорова

 

член

34

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Емилия Рангелова Тодорова

 

член

35

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Микаела Любомирова Спасова

 

член

36

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Йорданка Димитрова Динева

 

член

37

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Веселина Страхилова Дойчева

 

председател

38

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Катя Христова Василева

 

зам. председател

39

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Христо Стоилов Николов

 

секретар

40

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Боряна Коцева Борисова

 

член

41

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Вергиния Иванова Григорова

 

член

42

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Юлияна Любомирова Бориславова

 

член

43

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Юлия Асенова Димитрова

 

член

44

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Илонка Христова Никодимова

 

член

45

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Венета Вельова Тотова

 

член

46

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Оля Огнянова Гълъбова

 

председател

47

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Зоя Георгиева Дойчева

 

зам. председател

48

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Елеонора Николова Ставрева

 

секретар

49

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Боряна Кирилова Кожухарова

 

член

50

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Радка Христова Михова

 

член

51

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Сашка Кирилова Димитрова

 

член

52

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Нели Братанова Бранкова

 

член

53

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Емил Александров Георгиев

 

член

54

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Петра Димитрова Тикларова

 

член

55

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Даниела Благоева Станкова

 

председател

56

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Антоанета Страхилова Герасимова-Николова

 

зам. председател

57

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Ангел Илиянов Дойчев

 

секретар

58

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Иво Петьов Милчев

 

член

59

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Румяна Николова Вълова

 

член

60

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Ирена Йорданова Гашева

 

член

61

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Йоана Любчова Найденова

 

член

62

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Красимира Тодорова Начева

 

член

63

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Ивайло Иванов Динев

 

член

64

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Денис Ефтимов Величков

 

председател

65

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Васил Стефанов Грозданов

 

зам. председател

66

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Валентина Колева Колева

 

секретар

67

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Милена Александрова Колева

 

член

68

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Марсилеза Василева Николова

 

член

69

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Димка Димитрова Никодимова

 

член

70

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Борислава Бориславова Цолова

 

член

71

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Димитринка Гергинова Минева

 

член

72

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Борис Иванов  Аврамов

 

член

73

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Пламен Илиянов Дойчев

 

председател

74

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Снежанка Николова Петкова

 

зам. председател

75

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Галя Николаева Славкова

 

секретар

76

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Кристофър Пламенов Тодоров

 

член

77

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Дафинка Николова Малинова

 

член

78

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Петя Димитрова Иванова

 

член

79

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Виолета Божидарова Ушагелова

 

член

80

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Гергина Михова Иванова

 

член

81

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Краса Генчова Василева

 

член

82

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Росица Янкова Лазарова

 

председател

83

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Деница Иванова Динева

 

зам. председател

84

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Михаела Сашкова Атанасова

 

секретар

85

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Паунка Иванова Иванова

 

член

86

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Константин Руменов Малинов

 

член

87

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Емилия Николова Дойчева

 

член

88

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Емил Димитров Лещарски

 

член

89

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Росица Любчова Тодорова

 

член

90

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Марин Даниелов Кирилов

 

член

91

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Райна Игнатова Дамянова

 

председател

92

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Сара Лазарова Ташева

 

зам. председател

93

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Теодора Миланчева Тодорова

 

секретар

94

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Габриела Благоева Методиева

 

член

95

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Мария Ефтимчова Веселинова

 

член

96

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Христина Георгиева Иванова

 

член

97

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Кунка Иванова Димитрова

 

член

98

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Лиляна Иванова Владимирова

 

член

99

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Васил Георгиев Цветанов

 

член

100

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Светлана Свиленова Атанасова

 

председател

101

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Надежда Цветанова Божилова

 

зам. председател

102

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Мариела Юлиян Иванова

 

секретар

103

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Петър Цветанов Дойчев

 

член

104

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Соня Иванова Зарова

 

член

105

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Калин Юриев Василев

 

член

106

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Виктория Игнатова Гюрова

 

член

107

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Златка Стойкова Максимова

 

член

108

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Екатерина Младенова Станкова

 

член

109

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Ангелина Миткова Герасимова

 

председател

110

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Красимир Стефанов Иванов

 

зам. председател

111

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Мария Аспарухова Христова

 

секретар

112

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Христо Ивов Георгиев

 

член

113

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Иван Михайлов Михайлов

 

член

114

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Румяна Живкова Аврамова

 

член

115

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Диана Йорданова Михайлова

 

член

116

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Галина Евгениева Михайлова-Борисова

 

член

117

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Кирил Иванов Катинин

 

член

118

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Ванеса Асенова Донкова

 

председател

119

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Ралица Кирилова Владимирова

 

зам. председател

120

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Анжела Петрова Златкова

 

секретар

121

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Зорница Георгиева Славова

 

член

122

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Камелия Петърчова Благоева

 

член

123

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Каталина Каталин Чолакова

 

член

124

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Румяна Кирилова Данова

 

член

125

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Александър Иванов Владимиров

 

председател

126

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Цветанка Иванова Иванова

 

зам. председател

127

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Ивайло Владимиров Прокопов

 

секретар

128

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Светослава Александрова Лазарова

 

член

129

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Младенка Цветанова Колева

 

член

130

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Красимир Милчев Арнаутски

 

член

131

Костинброд

с.Дръмша

262600015

Цветанка Кирилова Гоцева

 

член

132

Костинброд

с.Градец

262600016

Симон Бориславов Борисов

 

председател

133

Костинброд

с.Градец

262600016

Таня Ангелова Николова

 

зам. председател

134

Костинброд

с.Градец

262600016

Моника Александрова Димитрова

 

секретар

135

Костинброд

с.Градец

262600016

Георги Паунов Витов

 

член

136

Костинброд

с.Градец

262600016

Георги Кирилов Кирилов

 

член

137

Костинброд

с.Градец

262600016

Бойко Борисов Данов

 

член

138

Костинброд

с.Градец

262600016

Виктор Запрянов Асенов

 

член

139

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Сашко Траянов Георгиев

 

председател

140

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Николай Юлианов Митов

 

зам. председател

141

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Яница Пламенова Николова

 

секретар

142

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Христо Иванов Григоров

 

член

143

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Мариела Славейчова Христова

 

член

144

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Красимир Василев Николов

 

член

145

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Антоанета Иванова Райкова

 

член

146

Костинброд

с.Петърч

262600018

Милена Игнатова Костадинова

 

председател

147

Костинброд

с.Петърч

262600018

Милена Цветанова Александрова

 

зам. председател

148

Костинброд

с.Петърч

262600018

Любомира Кирилова Василева

 

секретар

149

Костинброд

с.Петърч

262600018

Павлинка Николова Иванова

 

член

150

Костинброд

с.Петърч

262600018

Радослава Христова Борисова

 

член

151

Костинброд

с.Петърч

262600018

Даниела Боянова Гълъбова

 

член

152

Костинброд

с.Петърч

262600018

Спас Димитров Костов

 

член

153

Костинброд

с.Петърч

262600018

Иван Верославов Манов

 

член

154

Костинброд

с.Петърч

262600018

Даниел Николаев Петров

 

член

155

Костинброд

с.Петърч

262600019

Денислав Григоров Димитрушев

 

председател

156

Костинброд

с.Петърч

262600019

Мариана Истаткова Александрова

 

зам. председател

157

Костинброд

с.Петърч

262600019

Виолета Цветанова Кръстанова

 

секретар

158

Костинброд

с.Петърч

262600019

Магдалена Радкова Кръстева

 

член

159

Костинброд

с.Петърч

262600019

Василиса Николаева Донкова

 

член

160

Костинброд

с.Петърч

262600019

Боринка Борисова Тенчева

 

член

161

Костинброд

с.Петърч

262600019

Росица Спасова Костова

 

член

162

Костинброд

с.Петърч

262600019

Цветанка Илиева Илиева

 

член

163

Костинброд

с.Петърч

262600019

Виктория Бисерова Лазарова

 

член

164

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Стоилка Павлова Маркова

 

председател

165

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Денислав Светославов Стоилов

 

зам. председател

166

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Елица Георгиева Христова

 

секретар

167

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Наделина Божидарова Евтимова

 

член

168

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Евгени Игнатов Атанасов

 

член

169

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Евгени Иванов Тасев

 

член

170

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Ивана Бориславова Петрова

 

член

171

Костинброд

с.Безден

262600021

Таня Петрова Бонева-Илиева

 

председател

172

Костинброд

с.Безден

262600021

Дейвид Юлиянов Алексиев

 

зам. председател

173

Костинброд

с.Безден

262600021

Василена Димитрова Славчева

 

секретар

174

Костинброд

с.Безден

262600021

Цветелина Огнянова Огнянова

 

член

175

Костинброд

с.Безден

262600021

Величка Стоилова Петева

 

член

176

Костинброд

с.Безден

262600021

Андреана Павлова Йорданова

 

член

177

Костинброд

с.Безден

262600021

Зоя Асенова Паскалева

 

член

178

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Маргарита Николова Георгиева

 

председател

179

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Валентин Стефанов Атанасов

 

зам. председател

180

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Доли Михайлова Плевнелиева

 

секретар

181

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Борян Цветанов Стоянов

 

член

182

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Стефка Илиева Рангелова

 

член

183

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Бойка Ананиева Алексова

 

член

184

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Веселина Петрова Денчева

 

член

185

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Валентин Георгиев Младенов

 

председател

186

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Искра Ивайлова Йорданова

 

зам. председател

187

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Костадинка Стоилова Младенова

 

секретар

188

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Миглена Бориславова Димитрова

 

член

189

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Иван Димитров Григоров

 

член

190

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Йордан Георгиев Малинов

 

член

191

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Гергана Първанова Славеева

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения