Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
София Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Правец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпило писмено предложение от кмета на Община Правец, с Вх.№94/31.08.2022 г. за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 25.08.2022 год. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281 - НС/16.082022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания. 

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на и Решение № 1281 - НС/16.08.2022 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-НС/19.08.2022 г. и Решение №10-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ:

  1. Назначава съставите на 15 /петнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Правец за народни представители на 02 октомври 2022 г.., както следва:

община

Населено място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Правец

гр. Правец

263400001

Веска Славчева Райкова

 

председател

2

Правец

гр. Правец

263400001

Катерина Георгиева Иванова

 

зам.-председател

3

Правец

гр. Правец

263400001

Мариана Стойкова Дикова

 

секретар

4

Правец

гр. Правец

263400001

Василена Николова Нинова

 

член

5

Правец

гр. Правец

263400001

Надежда Стефанова Панчева

 

член

6

Правец

гр. Правец

263400001

Камелия Цветанова Георгиева

 

член

7

Правец

гр. Правец

263400001

Николина Ценова Кирова

 

член

8

Правец

гр. Правец

263400001

Мария Станева Петрова

 

член

9

Правец

гр. Правец

263400001

Марина Николаева Цветанова

 

член

10

Правец

гр. Правец

263400002

Добрина Величкова Христова

 

председател

11

Правец

гр. Правец

263400002

Красимира Светлинова Петкова

 

зам.-председател

12

Правец

гр. Правец

263400002

Цветан Красимиров Орлов

 

секретар

13

Правец

гр. Правец

263400002

Памела-Васи Руменова Илиева

 

член

14

Правец

гр. Правец

263400002

Христо Николов Христов

 

член

15

Правец

гр. Правец

263400002

Дочка Павлова Дочева-Николова

 

член

16

Правец

гр. Правец

263400002

Илиян Петров Петров

 

член

17

Правец

гр. Правец

263400002

Десислава Миткова Николова

 

член

18

Правец

гр. Правец

263400002

Марийка Мирославова Каменова

 

член

19

Правец

гр. Правец

263400003

Цветан Николаев Милев

 

председател

20

Правец

гр. Правец

263400003

Таня Иванова Маринова

 

зам.-председател

21

Правец

гр. Правец

263400003

Цветан Павлов Стоянов

 

секретар

22

Правец

гр. Правец

263400003

Мила Цветанова Петкова

 

член

23

Правец

гр. Правец

263400003

Ирена Трифонова Драганова

 

член

24

Правец

гр. Правец

263400003

Николай Костадинов Атанасов

 

член

25

Правец

гр. Правец

263400003

Малинка Цветанова Орлова

 

член

26

Правец

гр. Правец

263400003

Нелина Бойкова Антонова

 

член

27

Правец

гр. Правец

263400003

Гергана Николаева Станкова

 

член

28

Правец

гр. Правец

263400004

Ивелина Цачева Генова

 

председател

29

Правец

гр. Правец

263400004

Калинка Радева Асенова

 

зам.-председател

30

Правец

гр. Правец

263400004

Пенка Стоянова Славчева

 

секретар

31

Правец

гр. Правец

263400004

Марио Бранимиров Христов

 

член

32

Правец

гр. Правец

263400004

Маргарита Георгиева Маринова

 

член

33

Правец

гр. Правец

263400004

Парашкева Иванова Генчева

 

член

34

Правец

гр. Правец

263400004

Грета Стефанова Стоева

 

член

35

Правец

гр. Правец

263400004

Борислава Петрова Игнатова

 

член

36

Правец

гр. Правец

263400004

Надежда Иванова Стоянова

 

член

37

Правец

гр. Правец

263400005

Василен Владимиров Владов

 

председател

38

Правец

гр. Правец

263400005

Тошко Петров Кенанов

 

зам.-председател

39

Правец

гр. Правец

263400005

Ваня Красимирова Орлова

 

секретар

40

Правец

гр. Правец

263400005

Йонка Василева Гарванска

 

член

41

Правец

гр. Правец

263400005

Гинка Илиева Цекова

 

член

42

Правец

гр. Правец

263400005

Елена Анатолиева Ангелова

 

член

43

Правец

гр. Правец

263400005

Теодора Иванова Йотова

 

член

44

Правец

гр. Правец

263400005

Снежана Валериева Василева

 

член

45

Правец

гр. Правец

263400005

Паолина Стоянова Любенова

 

член

46

Правец

с.Разлив

263400006

Иванка Найденова Николова

 

председател

47

Правец

с.Разлив

263400006

Светла Василева Ценева

 

зам.-председател

48

Правец

с.Разлив

263400006

Графиня Цветанова Денинска

 

секретар

49

Правец

с.Разлив

263400006

Радиана Боянова Христова

 

член

50

Правец

с.Разлив

263400006

Силвия Христова Петрова

 

член

51

Правец

с.Разлив

263400006

Соня Иванова Иванова

 

член

52

Правец

с.Разлив

263400006

Стефка  Димитрова Йорданова

 

член

53

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Нели Спасова Цветанова

 

председател

54

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Цветелина Красимирова Лазарова

 

зам.-председател

55

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Нели Маркова Лилова

 

секретар

56

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Емил Маринов Вутев

 

член

57

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Мая Дакова Иванова

 

член

58

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Иван Пламенов Петров

 

член

59

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Веселка Христова Николова - Христова

 

член

60

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Данаил Владимиров Георгиев

 

председател

61

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Ирена Георгиева Василева

 

зам.-председател

62

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Мартин Василев Райнов

 

секретар

63

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Милка Кръстева Ангелова

 

член

64

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Румен Димитров Илиев

 

член

65

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Оксана Кръстева Панкова

 

член

66

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Славка Георгиева Стратиева

 

член

67

Правец

с. Калугерово

263400009

Цветан Иванов Петров

 

председател

68

Правец

с. Калугерово

263400009

Любка Кирилова Вълкова

 

зам.-председател

69

Правец

с. Калугерово

263400009

Николина Огнянова Борисова - Тодорова

 

секретар

70

Правец

с. Калугерово

263400009

Илиян Димитров Илиев

 

член

71

Правец

с. Калугерово

263400009

Любен Илиев Савов

 

член

72

Правец

с. Калугерово

263400009

Нина Димитрова Христова

 

член

73

Правец

с. Калугерово

263400009

Стефка Маринова Павлова

 

член

74

Правец

с. Своде

263400010

Ангел Димов Узунов

 

председател

75

Правец

с. Своде

263400010

Ренета Петкова Василева-Николова

 

зам.-председател

76

Правец

с. Своде

263400010

Надежда Христова Петкова

 

секретар

77

Правец

с. Своде

263400010

Красимир Цветанов Орлов

 

член

78

Правец

с. Своде

263400010

Веселка Борисова Драганова

 

член

79

Правец

с. Своде

263400010

Радка Тодорова Бочева

 

член

80

Правец

с. Своде

263400010

Ива Цветанова Цветанова

 

член

81

Правец

с. Джурово

263400011

Емилия Красимирова Кехайова

 

председател

82

Правец

с. Джурово

263400011

Геновева Борисова Бончева

 

зам.-председател

83

Правец

с. Джурово

263400011

Лидия Иванова Василева

 

секретар

84

Правец

с. Джурово

263400011

Мария Динкова Христова

 

член

85

Правец

с. Джурово

263400011

Радка Лазарова Николова

 

член

86

Правец

с. Джурово

263400011

Надя Георгиева Петкова

 

член

87

Правец

с. Джурово

263400011

Павлина Найденова Николова

 

член

88

Правец

с. Джурово

263400011

Пламен Митков Асенов

 

член

89

Правец

с. Джурово

263400011

Петко Димитров Христов

 

член

90

Правец

с. Ман. река

263400012

Маргарита Петкова Йотова

 

председател

91

Правец

с. Ман. река

263400012

Детелина Иванова Велева

 

зам.-председател

92

Правец

с. Ман. река

263400012

Петя Илиева Маркова

 

секретар

93

Правец

с. Ман. река

263400012

Александър Бориславов Станков

 

член

94

Правец

с. Ман. река

263400012

Даниела Павлова Борисова

 

член

95

Правец

с. Ман. река

263400012

Ирина Илиева Димитрова

 

член

96

Правец

с. Ман. река

263400012

Ганчо Иванов Йорданов

 

член

97

Правец

с.Осиковица

263400013

Светла Любчова Иванова

 

председател

98

Правец

с.Осиковица

263400013

Ралица Цветанова Георгиева

 

зам.-председател

99

Правец

с.Осиковица

263400013

Детелина Диянова Йорданова

 

секретар

100

Правец

с.Осиковица

263400013

Стефан Тодоров Стефанов

 

член

101

Правец

с.Осиковица

263400013

Нели Иванова Владова

 

член

102

Правец

с.Осиковица

263400013

Кремена Михайлова Йотова

 

член

103

Правец

с.Осиковица

263400013

Надка Петрова Цветкова

 

член

104

Правец

с. Видраре

263400014

Цанка Трифонова Тотова

 

председател

105

Правец

с. Видраре

263400014

Надя Ценова Ценова

 

зам.-председател

106

Правец

с. Видраре

263400014

Илийка Ненчева Копанкова

 

секретар

107

Правец

с. Видраре

263400014

Станислава Димитрова Иванова

 

член

108

Правец

с. Видраре

263400014

Капка Спасова Радева

 

член

109

Правец

с. Видраре

263400014

Пеца Красимирова Костадинова

 

член

110

Правец

с. Видраре

263400014

Петя Андреева Петрова

 

член

111

Правец

с. Равнище

263400015

Вунка Георгиева Николова

 

председател

112

Правец

с. Равнище

263400015

Марин Василев Христов

 

зам.-председател

113

Правец

с. Равнище

263400015

Станислава Стефчова Транчева

 

секретар

114

Правец

с. Равнище

263400015

Даниела Пенкова Николова

 

член

115

Правец

с. Равнище

263400015

Петя Миткова Иванова

 

член

116

Правец

с. Равнище

263400015

Малина Миткова Ненкова

 

член

117

Правец

с. Равнище

263400015

Тодорка Николаева Иванова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.09.2022 в 14:45 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения