Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Правец за провеждане на изборите народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Правец, с вх.№ 147/12.09.2022 г., вх.№ 148/12.09.2022 г. и вх.№ 149/12.09.2022 г.  до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Правец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Правец, както следва:

Освобождава:

   

 

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263400013

Детелина Диянова Йорданова

 

секретар

2

263400011

Радка Лазарова Николова

 

член

3

263400011

Лидия  Иванова Василева

 

секретар

4

263400012

Даниела Павлова Борисова

 

член

5

263400002

Красимира Светлинова Петкова

 

зам.-председател

6

263400005

Паолина Стоянова Любенова

 

член

7

263400012

Александър Бориславов Станков

 

член

8

263400015

Станислава Стефчова Транчева

 

секретар

 Назначава:

 

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263400013

Светла Василева Цветкова

 

секретар

2

263400011

Даниела Павлова Борисова

 

член

3

263400011

Радка Лазарова Николова

 

секретар

4

263400012

Петя Иванова Фердинандова-Стефанова

 

член

5

263400002

Таня Иванова Димитрова

 

зам.-председател

6

263400005

Десислава Цветанова Василева

 

член

7

263400012

Благовест Трайчев Джамалов

 

член

8

263400015

Георги Илиев Иванов

 

секретар

 1. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 16:46 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения