Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на изборите народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Костинброд, с вх.№ 163/14.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии  на територията на община Костинброд.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Костинброд, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

262600002

Катя Емилова Ангелова

 

член

2

Костинброд

262600008

Димитринка Георгиева Минева

 

член

3

Костинброд

262600013

Кирил Иванов Катинин

 

член

4

Костинброд

262600014

Румяна Кирилова Данова

 

член

5

Костинброд

262600017

Сашко Траянов Георгиев

 

председател

 

 • Назначава, като членове на СИК

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

262600002

Румяна Кирилова Данова

 

член

2

Костинброд

262600008

Катя Емилова Ангелова

 

член

3

Костинброд

262600013

Марио Петров Христов

 

член

4

Костинброд

262600014

Лиляна Цветкова Николова

 

член

5

Костинброд

262600017

Полина Живкова Кожухарова

 

председател

      2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 16:50 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения