Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за провеждане на изборите народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Ихтиман, с вх. № 166/14.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Ихтиман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ихтиман, както следва:

   Освобождава:

Община

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Ихтиман

262000018

Македонка Георгиева Стоева

 

член

2

Ихтиман

262000001

Валентина Първанова Иванова

 

председател

3

Ихтиман

262000001

Гергана Иванова Младенова

 

член

4

Ихтиман

262000002

Евгена Ставрева Димитрова

 

секретар

5

Ихтиман

262000005

Петър Франц Чомаков

 

председател

6

Ихтиман

262000005

Ервант Гарабет Каспарян

 

член

7

Ихтиман

262000006

Веселка Георгиева Младенова

 

член

8

Ихтиман

262000007

Силвия Стефанова Пенджурова

 

председател

9

Ихтиман

262000007

Ирина Георгиева Матрачийска

 

член

10

Ихтиман

262000010

Паулина Владимирова Божкова

 

член

11

Ихтиман

262000013

Светла Стоянова Лечева

 

зам.-председател

12

Ихтиман

262000014

Кристиян Филипов Илиев

 

секретар

13

Ихтиман

262000017

Еленка Иванова Йорданова

 

председател

14

Ихтиман

262000018

Бисер Венциславов Стоименов

 

председател

15

Ихтиман

262000020

Антон Валентинов Кънчев

 

секретар

16

Ихтиман

262000026

Даринка Ангелова Иванова

 

председател

17

Ихтиман

262000027

Здравко Маргаритов Генов

 

зам.-председател

18

Ихтиман

262000028

Анелия Стефанова Стефанова

 

зам.-председател

      Назначава:

Община

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Ихтиман

262000018

Еленка Стоянова Стоилова

 

член

2

Ихтиман

262000001

Силвия Стефанова Пенджурова

 

председател

3

Ихтиман

262000001

Ирина Георгиева Матрачийска

 

член

4

Ихтиман

262000002

Ангел Георгиев Долдуров

 

секретар

5

Ихтиман

262000005

Валентина Първанова Иванова

 

председател

6

Ихтиман

262000005

Димитрина Георгиева Димитрова

 

член

7

Ихтиман

262000006

Ервант Гарабет Каспарян

 

член

8

Ихтиман

262000007

Марияна Ангелова Козлова

 

председател

9

Ихтиман

262000007

Людмила Спасова Георгиева

 

член

10

Ихтиман

262000010

Цветанка Иванова Василева

 

член

11

Ихтиман

262000013

Велин Димитров Чапкънов

 

зам.-председател

12

Ихтиман

262000014

Вера Йорданова Кръстанова

 

секретар

13

Ихтиман

262000017

Петър Пламенов Петров

 

председател

14

Ихтиман

262000018

Петър Франц Чомаков

 

председател

15

Ихтиман

262000020

Анелия Стефанова Стефанова

 

секретар

16

Ихтиман

262000026

Антон Валентинов Кънчев

 

председател

17

Ихтиман

262000027

Георги Йорданов Пешаров

 

зам.-председател

18

Ихтиман

262000028

Бисер Венциславов Стоименов

 

зам.-председател

       2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 16:51 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения