Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
София Област, 19.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на единните номера на секционните избирателни комисии, в изборния район на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

 

На основание чл.8, ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, и постъпилите в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, заповеди на кметове за определяне на броя на секциите, Районна избирателна комисия, Двадесет и  шести изборен район, Софийски

 

Р Е Ш И:

 

Определя единна номерация на Секционните избирателни комисии за Двадесет и шести изборен район, Софийски, по общини както следва:

№ по ред

Община

Населено  място

№ на СИК

1

Антон

Антон

265400001

2

Антон

Антон

265400002

3

Божурище

Божурище

260600001

4

Божурище

Божурище

260600002

5

Божурище

Божурище

260600003

6

Божурище

Божурище

260600004

7

Божурище

Божурище

260600005

8

Божурище

Божурище

260600006

9

Божурище

Пролеша

260600007

10

Божурище

Хераково

260600008

11

Божурище

Храбърско

260600009

12

Божурище

Гурмазово

260600010

13

Божурище

Пожарево

260600011

14

Божурище

с.Златуша

260600012

15

Ботевград

Ботевград

260700001

16

Ботевград

Ботевград

260700002

17

Ботевград

Ботевград

260700003

18

Ботевград

Ботевград

260700004

19

Ботевград

Ботевград

260700005

20

Ботевград

Ботевград

260700006

21

Ботевград

Ботевград

260700007

22

Ботевград

Ботевград

260700008

23

Ботевград

Ботевград

260700009

24

Ботевград

Ботевград

260700010

25

Ботевград

Ботевград

260700011

26

Ботевград

Ботевград

260700012

27

Ботевград

Ботевград

260700013

28

Ботевград

Ботевград

260700014

29

Ботевград

Ботевград

260700015

30

Ботевград

Ботевград

260700016

31

Ботевград

Ботевград

260700017

32

Ботевград

Ботевград

260700018

33

Ботевград

Ботевград

260700019

34

Ботевград

Ботевград

260700020

35

Ботевград

Ботевград

260700021

36

Ботевград

Ботевград

260700022

37

Ботевград

Ботевград

260700023

38

Ботевград

Рашково

260700024

39

Ботевград

Трудовец

260700025

40

Ботевград

Трудовец

260700026

41

Ботевград

Трудовец

260700027

42

Ботевград

Трудовец

260700028

43

Ботевград

Скравена

260700029

44

Ботевград

Скравена

260700030

45

Ботевград

Новачене

260700031

46

Ботевград

Новачене

260700032

47

Ботевград

Боженица

260700033

48

Ботевград

Липница

260700034

49

Ботевград

Еловдол

260700035

50

Ботевград

Литаково

260700036

51

Ботевград

Литаково

260700037

52

Ботевград

Гурково

260700038

53

Ботевград

Краево

260700039

54

Ботевград

Радотина

260700040

55

Ботевград

Врачеш

260700041

56

Ботевград

Врачеш

260700042

57

Ботевград

Врачеш

260700043

58

Ботевград

Врачеш

260700044

59

Ботевград

МБАЛ

260700045

60

Годеч

Годеч

260900001

61

Годеч

 Годеч

260900002

62

Годеч

Годеч

260900003

63

Годеч

Годеч

260900004

64

Годеч

Годеч

260900005

65

Годеч

с. Гинци

260900006

66

Годеч

с. Бракьовци

260900007

67

Годеч

с. Комщица

260900008

68

Годеч

с. Шума

260900009

69

Годеч

с. Голеш

260900010

70

Годеч

с. Туден

260900011

71

Горна Малина

Горна Малина

261000001

72

Горна Малина

Горна Малина

261000002

73

Горна Малина

Белопопци

261000003

74

Горна Малина

Байлово

261000004

75

Горна Малина

Долна Малина

261000005

76

Горна Малина

Априлово

261000006

77

Горна Малина

Гайтанево

261000007

78

Горна Малина

Негушево

261000008

79

Горна Малина

Осойца

261000009

80

Горна Малина

Саранци

261000010

81

Горна Малина

Чеканчево

261000011

82

Горна Малина

Макоцево

261000012

83

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

84

Горна Малина

Стъргел

261000014

85

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

86

Долна баня

Долна баня

265900001

87

Долна баня

Долна баня

265900002

88

Долна баня

Долна баня

265900003

89

Долна баня

Долна баня

265900004

90

Долна баня

Долна баня

265900005

91

Долна баня

Долна баня

265900006

92

Долна баня

Долна баня

265900007

93

Долна баня

Долна баня

265900008

94

Драгоман

Драгоман

261600001

95

Драгоман

Драгоман

261600002

96

Драгоман

Драгоман

261600003

97

Драгоман

Драгоман

261600004

98

Драгоман

Драгоман

261600005

99

Драгоман

Драгоил

261600006

100

Драгоман

Прекръсте

261600007

101

Драгоман

Големо малово

261600008

102

Драгоман

Мало малово

261600010

103

Драгоман

Василовци

261600011

104

Драгоман

Цръклевци

261600012

105

Драгоман

сп. Калотина

261600013

106

Драгоман

Калотина

261600014

107

Драгоман

Габер

261600015

108

Драгоман

Владиславци

261600016

109

Драгоман

Несла

261600017

110

Драгоман

Цацаровци

261600019

111

Драгоман

с. Ялботина

261600020

112

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

113

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

114

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

115

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

116

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

117

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

118

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

119

Елин Пелин

МБАЛ

261700008

120

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700009

121

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700010

122

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700011

123

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700012

124

Елин Пелин

с. Нови хан

261700013

125

Елин Пелин

с. Нови хан

261700014

126

Елин Пелин

с. Габра

261700015

127

Елин Пелин

с. Габра

261700016

128

Елин Пелин

с. Равно поле

261700017

129

Елин Пелин

с. Равно поле

261700018

130

Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

131

Елин Пелин

с. Григорево

261700020

132

Елин Пелин

с. Столник

261700021

133

Елин Пелин

с. Елешница

261700022

134

Елин Пелин

с. Крушовица

261700023

135

Елин Пелин

с. Чурек

261700024

136

Елин Пелин

с. Петково

261700025

137

Елин Пелин

с. Лесново

261700026

138

Елин Пелин

с. Лесново

261700027

139

Елин Пелин

с. Доганово

261700028

140

Елин Пелин

с. Огняново

261700029

141

Елин Пелин

с. Караполци

261700030

142

Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

143

Елин Пелин

с. Г. Раковица

261700032

144

Елин Пелин

с. Нови хан

261700033

145

Етрополе

Етрополе

261800001

146

Етрополе

Етрополе

261800002

147

Етрополе

Етрополе

261800003

148

Етрополе

Етрополе

261800004

149

Етрополе

Етрополе

261800005

150

Етрополе

Етрополе

261800006

151

Етрополе

Етрополе

261800007

152

Етрополе

Етрополе

261800008

153

Етрополе

Етрополе

261800009

154

Етрополе

Етрополе

261800010

155

Етрополе

Етрополе

261800011

156

Етрополе

МБАЛ

261800012

157

Етрополе

с. Рибарица

261800013

158

Етрополе

с.Ямна

261800014

159

Етрополе

с. Ямна

261800015

160

Етрополе

с. Бойковец

261800016

161

Етрополе

с. Брусен

261800017

162

Етрополе

с. Лопян

261800018

163

Етрополе

с. Лъга

261800019

164

Етрополе

с. Малки Искър

261800020

165

Златица

гр. Златица

264700001

166

Златица

гр. Златица

264700002

167

Златица

гр. Златица

264700003

168

Златица

гр. Златица

264700004

169

Златица

гр. Златица

264700005

170

Златица

гр. Златица

264700006

171

Златица

гр. Златица

264700007

172

Златица

с. Църквище

264700008

173

Златица

с. Карлиево

264700009

174

Златица

с. Петрич

264700010

175

Ихтиман

Ихтиман

262000001

176

Ихтиман

Ихтиман

262000002

177

Ихтиман

Ихтиман

262000003

178

Ихтиман

Ихтиман

262000004

179

Ихтиман

Ихтиман

262000005

180

Ихтиман

Ихтиман

262000006

181

Ихтиман

Ихтиман

262000007

182

Ихтиман

Ихтиман

262000008

183

Ихтиман

Ихтиман

262000009

184

Ихтиман

Ихтиман

262000010

185

Ихтиман

Ихтиман

262000011

186

Ихтиман

Ихтиман

262000012

187

Ихтиман

 с. Мирово

262000013

188

Ихтиман

 с. Стамболово

262000014

189

Ихтиман

с. Черньово

262000015

190

Ихтиман

с. Полянци

262000016

191

Ихтиман

 с. Венковец

262000017

192

Ихтиман

 с. Боерица

262000018

193

Ихтиман

с. Живково

262000019

194

Ихтиман

 с. Веринско

262000020

195

Ихтиман

с. Борика

262000021

196

Ихтиман

с. Пауново

262000022

197

Ихтиман

 с. Костадинкино

262000023

198

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

199

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

200

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

201

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

202

Ихтиман

с. Белица

262000028

203

Ихтиман

 с. Мухово

262000029

204

Ихтиман

Ихтиман

262000030

205

Копривщица

Копривщица

262400001

206

Копривщица

Копривщица

262400002

207

Копривщица

Копривщица

262400003

208

Костенец

Костенец

262500001

209

Костенец

Костенец

262500002

210

Костенец

Костенец

262500003

211

Костенец

Костенец

262500004

212

Костенец

Костенец

262500005

213

Костенец

Костенец

262500006

214

Костенец

Костенец

262500007

215

Костенец

Костенец

262500008

216

Костенец

Костенец

262500009

217

Костенец

Момин проход

262500010

218

Костенец

Момин проход

262500011

219

Костенец

с. Костенец

262500012

220

Костенец

с. Костенец

262500013

221

Костенец

с. Костенец

262500014

222

Костенец

с. Костенец

262500015

223

Костенец

с. Костенец

262500016

224

Костенец

с. Горна Василица

262500017

225

Костенец

с. Пчелин

262500018

226

Костенец

с. Очуша

262500019

227

Костинброд

Костинброд

262600001

228

Костинброд

Костинброд

262600002

229

Костинброд

Костинброд

262600003

230

Костинброд

Костинброд

262600004

231

Костинброд

Костинброд

262600005

232

Костинброд

Костинброд

262600006

233

Костинброд

Костинброд

262600007

234

Костинброд

Костинброд

262600008

235

Костинброд

Костинброд

262600009

236

Костинброд

Костинброд

262600010

237

Костинброд

Костинброд

262600011

238

Костинброд

Костинброд

262600012

239

Костинброд

с. Драговищица

262600013

240

Костинброд

с. Голяновци

262600014

241

Костинброд

с. Дръмша

262600015

242

Костинброд

с. Градец

262600016

243

Костинброд

с. Чибаовци

262600017

244

Костинброд

с. Петърч

262600018

245

Костинброд

с. Петърч

262600019

246

Костинброд

с. Опицвет

262600020

247

Костинброд

с. Безден

262600021

248

Костинброд

с. Богьовци

262600022

249

Костинброд

с. Бучин проход

262600023

250

Мирково

Мирково

265600001

251

Мирково

Мирково

265600002

252

Мирково

Смолско

265600003

253

Мирково

Буново

265600004

254

Мирково

Каменица

265600005

255

Мирково

Бенковски

265600006

256

Пирдоп

Пирдоп

265500001

257

Пирдоп

Пирдоп

265500002

258

Пирдоп

Пирдоп

265500003

259

Пирдоп

Пирдоп

265500004

260

Пирдоп

Пирдоп

265500005

261

Пирдоп

Пирдоп

265500006

262

Пирдоп

Пирдоп

265500007

263

Пирдоп

Пирдоп

265500008

264

Пирдоп

Пирдоп

265500009

265

Пирдоп

Пирдоп

265500010

266

Пирдоп

Пирдоп

265500011

267

Пирдоп

с. Душанци

265500012

268

Пирдоп

МБАЛ

265500013

269

Правец

Правец

263400001

270

Правец

Правец

263400002

271

Правец

Правец

263400003

272

Правец

Правец

263400004

273

Правец

Правец

263400005

274

Правец

с. Разлив

263400006

275

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

276

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

277

Правец

с. Калугерово

263400009

278

Правец

с. Своде

263400010

279

Правец

с. Джурово

263400011

280

Правец

с. Манаселска река

263400012

281

Правец

с. Осиковица

263400013

282

Правец

 с. Видраре

263400014

283

Правец

с. Равнище

263400015

284

Самоков

Самоков

263900001

285

Самоков

Самоков

263900002

286

Самоков

Самоков

263900003

287

Самоков

Самоков

263900004

288

Самоков

Самоков

263900005

289

Самоков

Самоков

263900006

290

Самоков

Самоков

263900007

291

Самоков

Самоков

263900008

292

Самоков

Самоков

263900009

293

Самоков

Самоков

263900010

294

Самоков

Самоков

263900011

295

Самоков

Самоков

263900012

296

Самоков

Самоков

263900013

297

Самоков

Самоков

263900014

298

Самоков

Самоков

263900015

299

Самоков

Самоков

263900016

300

Самоков

Самоков

263900017

301

Самоков

Самоков

263900018

302

Самоков

Самоков

263900019

303

Самоков

Самоков

263900020

304

Самоков

Самоков

263900021

305

Самоков

Боровец

263900022

306

Самоков

Самоков

263900023

307

Самоков

Самоков

263900024

308

Самоков

Самоков

263900025

309

Самоков

Самоков

263900026

310

Самоков

Самоков

263900027

311

Самоков

Самоков

263900028

312

Самоков

Самоков

263900029

313

Самоков

Самоков

263900030

314

Самоков

Самоков

263900031

315

Самоков

Самоков

263900032

316

Самоков

Самоков

263900033

317

Самоков

Самоков

263900034

318

Самоков

Самоков

263900035

319

Самоков

Самоков

263900036

320

Самоков

Шипочане

263900037

321

Самоков

Ново село

263900038

322

Самоков

Злокучане

263900039

323

Самоков

Горни Окол

263900040

324

Самоков

Долни Окол

263900041

325

Самоков

Широки дол

263900042

326

Самоков

Гуцал

263900043

327

Самоков

Ярлово

263900044

328

Самоков

Ковачевци

263900045

329

Самоков

Поповяне

263900046

330

Самоков

Алино

263900047

331

Самоков

Белчин

263900048

332

Самоков

Клисура

263900049

333

Самоков

Рельово

263900050

334

Самоков

Райово

263900051

335

Самоков

Райово

263900052

336

Самоков

Продановци

263900053

337

Самоков

Доспей

263900054

338

Самоков

Говедарци

263900055

339

Самоков

Говедарци

263900056

340

Самоков

Маджаре

263900057

341

Самоков

Мала църква

263900058

342

Самоков

Бели Искър

263900059

343

Самоков

Радуил

263900060

344

Самоков

Радуил

263900061

345

Самоков

Марица

263900062

346

Самоков

Драгушиново

263900063

347

Самоков

ДСХ - Самоков

263900064

348

Самоков

МБАЛ

263900065

349

Своге

Гр. Своге

264300001

350

Своге

Гр. Своге

264300002

351

Своге

Гр. Своге

264300003

352

Своге

Гр. Своге

264300004

353

Своге

Гр. Своге

264300005

354

Своге

Гр. Своге

264300006

355

Своге

Гр. Своге

264300007

356

Своге

Гр. Своге

264300008

357

Своге

С. Батулия

264300010

358

Своге

С. Бов

264300011

359

Своге

С. Брезе

264300012

360

Своге

С. Владо Тричков

264300013

361

Своге

С. Владо Тричков

264300014

362

Своге

С. Габровница

264300015

363

Своге

С. Гара Бов

264300016

364

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

365

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

366

Своге

С. Губислав

264300019

367

Своге

С. Добърчин

264300020

368

Своге

С. Дружево

264300021

369

Своге

С. Еленов дол

264300022

370

Своге

С. Желен

264300023

371

Своге

С. Заноге

264300024

372

Своге

С. Заселе

264300025

373

Своге

С. Зимевица

264300026

374

Своге

С. Искрец

264300027

375

Своге

С. Искрец

264300028

376

Своге

с. Редина

264300029

377

Своге

С. Лакатник

264300030

378

Своге

С. Лесковдол

264300031

379

Своге

С. Луково

264300032

380

Своге

С.Миланово

264300033

381

Своге

С. Огоя

264300034

382

Своге

С. Оплетня

264300035

383

Своге

с. Осеновлаг

264300036

384

Своге

с. Реброво

264300037

385

Своге

с. Церецел

264300038

386

Своге

с. Свидня

264300039

387

Своге

с. Томпсън

264300040

388

Своге

с. Церово

264300041

389

Своге

с. Церово

264300042

390

Своге

с. Ябланица

264300043

391

Сливница

с. Гургулят

264500001

392

Сливница

с. Гълъбовци

264500002

393

Сливница

гр. Сливница

264500003

394

Сливница

гр. Сливница

264500004

395

Сливница

гр. Сливница,

264500005

396

Сливница

гр. Сливница

264500006

397

Сливница

гр. Сливница

264500007

398

Сливница

гр. Сливница

264500008

399

Сливница

гр. Сливница

264500009

400

Сливница

гр. Сливница

264500010

401

Сливница

гр. Сливница

264500011

402

Сливница

с. Алдомировци

264500012

403

Сливница

с. Алдомировци

264500013

404

Сливница

с. Радуловци

264500014

405

Сливница

с. Бърложница

264500015

406

Сливница

с. Извор

264500016

407

Сливница

с. Драготинци

264500017

408

Чавдар

Чавдар

265700001

409

Чавдар

Чавдар

265700002

410

Челопеч

Челопеч

265800001

411

Челопеч

Челопеч

265800002

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.08.2022 в 16:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения