Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Правец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на Община Правец, с вх. № 155/13.09.2022 г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 08.09.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации. Спазени са изискванията на наше  Решение № 7–НС /19.08.2022 г.

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

 

РЕШИ:

 

  1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Правец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.,както следва: 

Община

Населено място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Правец

гр. Правец

263400016

Мая Стефанова Пенчева

 

председател

2

Правец

гр. Правец

263400016

Красимира Светлинова Петкова

 

зам.- председател

3

Правец

гр. Правец

263400016

Веселка Даниелова Костадинова

 

секретар

4

Правец

гр. Правец

263400016

Васко Лилов Василев

 

член

5

Правец

гр. Правец

263400016

Паолина Стоянова Любенова

 

член

6

Правец

гр. Правец

263400016

Пенка Дилова Тодорова

 

член

7

Правец

гр. Правец

263400016

Гинка Николова Станева

 

член

       2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения