Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Костинброд за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на Община Костинброд, с вх. № 165/14.09.2022 г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 12.09.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации. Спазени са изискванията на  Решение № 7–НС /19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район.

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски

 

РЕШИ:

 

  1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Костинброд за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Община

Населено място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Дафинка Ангелова Грозданова

 

председател

2

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Венеса Игнатова Гюрова

 

зам.- председател

3

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Лилия Ивайлова Александрова

 

секретар

4

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Румяна Недялкова Величкова

 

член

5

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Юлияна Василева Димитрова

 

член

6

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Марина Иванова Жеркова-Арнаутска

 

член

7

Костинброд

гр. Костинброд

262600024

Симеон Александров Александров

 

член

      2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения