Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
София Област, 15.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на Община Пирдоп, с вх. № 169/15.09.2022 г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 11.09.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации. Спазени са изискванията на  Решение № 7–НС /19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район.

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски

 

РЕШИ:

 

  1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Община

Населено място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Иванка Банкова Камберова

 

председател

2

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Яна Илийчева Мечева

 

зам.-председател

3

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Делка Григорова Николова

 

секретар

4

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Райна Петрова Николова

 

член

5

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Христо Александров Владов

 

член

6

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Ивелина Иванова Генова

 

член

7

Пирдоп

гр. Пирдоп

265500014

Иванка Николаева Йончева

 

член

       2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2022 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения