Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
София Област, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Пирдоп с вх.№ 175/15.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Пирдоп.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

    1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Пирдоп, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265500003

Свилена Рашидова Чобанова

 

Председател

2

265500010

Веселка Иванова Калинова-Николова

 

Секретар

  • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265500003

Петя Богомилова Хвалабогова

 

Председател

2

265500010

Руска Благоева Мечева

 

Секретар

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 16.09.2022 в 15:39 часа

Календар

Решения

  • № 127-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 126-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 125-НС / 26.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения